Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Mienie PKP

  powyższej uchwały. W trybie art. 269 § 1 p.p.s.a. nie było zatem możliwe skuteczne domaganie się podjęcia uchwały wyjaśniającej inne przepisy prawne, tj. przepisy niepoddane wykładni (...)

 • Kodeks cywilny

  obliczania, stosuje się przepisy poniższe.Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  . Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. § 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu (...)

 • Porada prawna na temat ojcowizna przepisy prawne

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ojcowizna przepisy prawne, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Art. 7. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Tytuł (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . Powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.§ 3. Do wyłączenia biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 130 § (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  , ustalą prawo i obliczą wysokość emerytury, stosując przepisy prawne obowiązujące w tych państwach, z zastosowaniem - jeśli będzie to konieczne - przepisów unijnych, dotyczących (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ;łwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu. (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 596-633)

  stosować przepisy ustawy.Art. 629. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy bądź rozporządzenia Prezydenta (...)

 • Konstytucja Biznesu już niedługo...

  zł oszczędności dla firm w 10 lat. Objaśnienia prawne Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne – napisane prostym językiem „poradniki” jak (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  :    a)  z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, 

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  stosuje się odpowiednio przepisy art. 204-206 Kodeksu postępowania karnego.Art. 43. Przy przeprowadzaniu oględzin i eksperymentu procesowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 207, 208, 211 (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  administracji rządowej. Przepisy prawa miejscowego można podzielić na: akty wykonawcze, przepisy porządkowe, statuty. Samorząd ma korporacyjny charakter (korporacje mają prawo regulować swoje (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy o interwencji ubocznej, do której nie mają odpowiedniego zastosowania przepisy o współuczestnictwie jednolitym.  Art. (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ) zastosowano warunkowe umorzenie postępowania karnego; 4) zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego; 5) zastosowano art. 5 § 2. § 2. Przepisy o przepadku przedmiotów

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

   Rzeczoznawca majątkowy nie może łączyć wykonywania zawodu w formach wymienionych w ust. 7.9. Przepisy ust. 7 i 8 nie dotyczą biegłych sądowych wykonujących wycenę na zlecenie sądu.Art. (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  (cena wynikowa), stosuje się, zależnie od właściwości takiej ceny, bądź przepisy o cenie sztywnej, bądź przepisy o cenie maksymalnej. § 2. W razie sporu co do prawidłowości obliczenia (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  osoba ta świadczyła w związku z dokonaniem przez nią z upadłym czynności prawnej, o której mowa w ust. 1. Do zwrotu tego świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy o nienależnym świadczeniu.3.

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  , powiatu lub województwa. Przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.§ 8. Przepisy § 1-4 i 7 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. postępowanie, kpa, kodeks postępowania

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy.  Art. 47. 1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji (...)

 • Leasing podatkowy

  prawne – ale tutaj podobnie, jak w przypadku środków trwałych – jedynie te, które podlegają amortyzacji podatkowej. Pierwszą grupę stanowią te wartości niematerialne i prawne

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  ;§ 1 pkt 1, wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do deklaracji składanych przez płatników lub inkasentów (...)

 • Prawo bankowe

  posiadanie akcji przez podmiot dominujący.2. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów rozdziału 9 ustawy, o której mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 8.Art. 28. 1. Akcje banków są akcjami imiennymi, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta transakcja objęta obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1.5a. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  niemieckie przepisy – jeżeli przewidują one konieczność rejestracji na terenie Niemiec, będzie się musiał tam zarejestrować i płacić niemiecki podatek. Jeśli jednak przepisy niemieckie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Postępowanie dyscyplinarne

  Jestem studentem i właśnie miałem bronić swoją pracę dypl., tylko problem w tym, że uczelnia zarzuca mi plagiat i z tego tytułu wszczęła przeciwko (...)

 • Dobijany,Nękany, Molestowany,Okradany przez eksżone

  Moi Mili! Mamy chore przepisy prawne, mamy chory kraj, w którym niestety nie ma sprawiedliwości. Jednak kij ma zawsze dwa końce i należy umieć to (...)

 • Czynsz w spółdzielni

  Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane