Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 277. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia

 • Kodeks wykroczeń

  . Jeżeli ukarany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania nałożonych na niego obowiązków, a także w przypadku gdy ukarany wykonał część kary ograniczenia (...)

 • Kodeks karny

  dziennych, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe; zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 135 stawek dziennych.§ 2. W razie

 • Porada prawna na temat ograniczenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ograniczenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach.§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: 1) (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  rozporządzenia, tryb wyznaczania przez właściwy organ samorządu terytorialnego podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca, o której mowa w art. (...)

 • Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  przeanalizować, czy ograniczenia wolności gospodarczej stwarzane przez przepisy ustawowe dla określonej grupy osób mieszczą się w granicach ograniczenia proporcjonalnego, tj. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  rozłożenia na raty biegnie od dnia wydania postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Rozdział IXKara ograniczenia wolności Art. 53. § 1. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma (...)

 • Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

  ;tce załatwić w gminie i to od ręki, a w firmie na raz będzie mogła się odbywać tylko jedna kontrola.Zasadą jest swoboda przedsiębiorcy, a wyjątkiem zakazy i ograniczenia. Ograniczenia swobody

 • Kodeks karny skarbowy

  ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. § 2.  W razie skazania za zbiegające się przestępstwo (...)

 • Parlament przyjął pakiet klimatyczny

  za 60% wszystkich emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W latach 2013-2020 powinno dojść do ograniczenia emisji o 10%, co pozwoli osiągnąć ogólny cel ograniczenia emisji CO2 (...)

 • Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

  przestępstwa w pierwszej kolejności będą orzekane kary wolnościowe takie jak grzywna lub kara ograniczenia wolności. Po zmianach kara ograniczenia wolności będzie mogła być połączona (...)

 • Mienie PKP

  w kierunku ograniczenia prawa i to w drodze wykładni rozszerzającej, wbrew brzmieniu przepisu. Pogląd ten stanowi uniwersalną dyrektywę interpretacyjną. W ocenie Sądu przedstawiającego zagadnienie

 • Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

  dopiero wtedy, gdy żadne inne kary lub środki nie mogą spełnić celów kary. 5. Zwiększenie elastyczności kary ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności będzie obejmować nowe formy (...)

 • Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

  praw obywatelskich W stanie klęski żywiołowej może zajść potrzeba ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela.   Kogo mogą dotyczyć ograniczenia praw i wolności? Ograniczenia (...)

 • Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

  mogła zostać orzeczona dopiero wtedy, gdy żadne inne kary lub środki nie mogą spełnić celów kary. 5. Zwiększenie elastyczności kary ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności będzie (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  żadne nowe ograniczenia funkcjonalne w stosunku do istniejących w chwili wydania obowiązującego orzeczenia i, że posiadane orzeczenie właściwie odzwierciedla ograniczenia funkcjonalne osoby (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  . 47,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  Art. 120.  (skreślony) Art. 121. 1.  W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117, (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku

  . wyrok, kara ograniczenia wolności, grzywna, zawieszenie, wykonanie, naprawienie szkody

 • Szkoda z powodu ujawnienia danych osobowych

  osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli nastąpiło któreś (...)

 • Wybryki na imprezach masowych będą surowo karane!

  sportowej, będzie zaś podlegał karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.  Organizator imprezy albo upoważniony delegat lub obserwator z ramienia właściwego związku

 • Kodeks spółek handlowych (art. 575-595)

  spółki, 3) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego - przed zarejestrowaniem podwyższenia - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 593. (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki,  3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika (...)

 • Czy egzekucja jest dopuszczalna bez względu na Twoją sytuację finansową i życiową?

  stan jego majątku wpływający na sytuację materialną. Ogólnie ograniczenia te określa się mianem podmiotowych i przedmiotowych.   Na czy m polegają ograniczenia podmiotowe egzekucji

 • Przygotuj się na brexit

  wykonanie usług za pośrednictwem pracowników delegowanych; oznacza to trudności w wykonaniu usług za pośrednictwem pracowników wysyłanych do Wielkiej Brytanii (np. z uwagi na ograniczenia

 • Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

  ;łki z o.o. Postanowienia umowy spółki mogą zawierać w swej treści ograniczenia prawa wspólników do swobodnego dysponowania swoimi udziałami. Ograniczenia te są przejawem (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane