Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ogólne warunki umowy ubezpieczenia majątkowego - czy stanowią integralną część mojej umowy?

  jeszcze przed zawarciem umowy. Stanowi to naturalną konsekwencję wiążącego charakteru ogólnych warunków ubezpieczeń. Postanowienia umowy ubezpieczenia mogą odbiegać od ogólnych warunków (...)

 • Szkoda komunikacyjna całkowita

  technicznymi do zniszczonego pojazdu. W ogólnych warunkach Pana ubezpieczenia powinno zostać wskazane, która z metod jest przyjmowana przez Pana ubezpieczyciela. ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, (...)

 • Ubezpieczenie kredytu

  ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych. Treść tych ogólnych warunków powinna zawierać co najmniej: przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umowy ubezpieczenia, zakres i (...)

 • Porada prawna na temat ogólnych

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ogólnych, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nowe umiejętności na rzecz nowych miejsc pracy

  zakresu zarządzania i samozarządzania oraz innych, ogólnych kompetencji jest celem wartym poparcia. Istnieje coraz więcej instytucji świadczących tego typu usługi edukacyjne i szkoleniowe, czyli potencjalna

 • Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

  określonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia - co jest rozwiązaniem elastycznym, umożliwiającym uwzględnienie specyfiki danego rodzaju ubezpieczenia, a nawet uwarunkowań faktycznych (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Art. 284. W trybie postępowania cywilnego, na zasadach ogólnych, rozpatrywane są w szczególności sprawy o:  1) ustalenie autorstwa (...)

 • Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

  rejestrze produktów niebezpiecznych są gromadzone informacje o produktach, które nie spełniają ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa (np. dane umożliwiające identyfikację produktu, informacje (...)

 • PIT - 36 za 2011 rok

  , opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek, 3) korzystają ze zwolnienia (...)

 • Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

  , a nie od przychodu pomniejszonego o koszty – jak w przypadku zasad ogólnych). Jak stwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 15 marca 1996 r. (PO 2/2-10204/01662/95), w przypadku osiągania

 • Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

  opodatkowanie liniowe (19%) może ewentualną stratę poniesioną w działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych rozliczyć w działalności opodatkowanej liniowo (w ramach jednego źródła przychodów (...)

 • Dwie formy opodatkowania zryczałtowanego - ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

  podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zatem, jeżeli decyzja będzie dla niego niekorzystna finansowo – może zrzec się tej formy i rozliczać się na zasadach ogólnych, lub ryczałtu

 • Konsekwencje niezachowania tajemnicy handlowej przez pracownika - opinia prawna

  oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, 4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, 6) zasądzenia (...)

 • Powody odmowy wypłaty odszkodowania

  możliwości podważenia zasadności rozstrzygnięć przyjętych przez ubezpieczyciela w ogólnych warunkach omawianego ubezpieczenia. Warto jednak dokładnie przeanalizować, czy przypadkiem interpretacja (...)

 • Odszkodowanie za spowodowanie wypadku

  kierowca odpowiadał będzie względem właściciela na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną w jego mieniu oraz na osobie. Dlatego też zobowiązany (Pan) do odszkodowania ponosi odpowiedzialność (...)

 • Zmiany w BHP

  , poz. 330); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650, ze zm.) BHP

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych

  na zasadach ogólnych (19, 30 i 40%) lub, jeśli zdecyduje się Pan na opodatkowanie uzyskiwanych przychodów podatkiem liniowym, stałą stawką podatku 19%. nieruchomości, sprzedaż, pozarolnicza działalność

 • Rozszerzenie działalności o nowy wpis

  zmiany, by od nowego roku podatkowego móc wykonywać poszerzoną działalność i rozliczać przychody na zasadach ogólnych, bez konieczności wymuszonego przejścia na zasady ogólne z tytułu rozpoczęcia

 • Sp. z o.o. a inwestowanie na giełdzie

  jest przez płatnika. Polskie osoby prawne (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) osiągające dochody "giełdowe" zobowiązane są uwzględnić dochód albo stratę z tych transakcji na zasadach ogólnych (...)

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatnika VAT stosującego metodę kasową?

  wydaniem towaru lub wykonaniem usługi nie obejmują całej ceny brutto, mały podatnik po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach ogólnych, z tym że sumę wartości towarów (...)

 • Najem lokalu użytkowego poza działalnością

  przychodu. 9) Podatnik opodatkowany z tytułu najmu na zasadach ogólnych jest obowiązany składać deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5). , wynajem, ryczałt od przychodów

 • Rozliczanie ulgi remontowej

  braku dochodu), mogą być rozliczone w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pomniejszenia ryczałtu mogą być stosowane łącznie z pomniejszeniami podatku opłacanego na zasadach ogólnych, (...)

 • Najem i dzierżawa jako odrębne źródła przychodów

  dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze opodatkowane z odrębnego źródła przychodów na zasadach ogólnych obowiązane są składać deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (...)

 • Rozliczenie straty z działalności gospodarczej

  też na zasadach ogólnych) nie może jej odliczać od dochodów osiąganych z innych źródeł dochodu (np. dochodów ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, najmu). Należy zauważyć (...)

 • Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

  ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia, Doręczenie dokumentu ubezpieczenia ma wpływ na moment wymagalności składki ubezpieczeniowej

 • Opodatkowanie agroturystyki

  ). Wybór zasad ogólnych oznacza konieczność założenia odpowiednich ksiąg oraz innych ewidencji przewidzianych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wybór zasad ogólnych jest (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dzierżawa serwisu internetowego a podatek?

  Witam, Nie prowadzę działalności gospodarczej, uruchamiam niedługo pewien serwis internetowy, w którym chciałbym udostępniać miejsce reklamowe. (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Jaką wybrać formę opodatkowania

  Jaka jest najlepsza forma opodatkowania działalności gospodarczej przy przewidywanym przychodzie w wysokości 3000 zł - usługi biurowe, tłumaczenia (...)

 • Firma 2 współwłaścicieli

  Witam Jeżeli zły dział to przepraszam. Może opiszę sytuację,Jestem kompletnie zielony w sprawach Prawa. Mam 50 lat jestem z zawodu hydraulikiem (...)

 • Niezłożona deklaracja VAT-R

  Witam! Mam następujący problem. Z dniem 1 lutego tego roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej( pierwsza działalność), forma opodatkowania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane