Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

  Czym są ogólne zasady prawa cywilnego i czemu służą? Zasady prawa cywilnego to kategoria norm prawnych, któe wyróżniają się swoją doniosłością i szczególną (...)

 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

  prawa wspólnotowego. Te ogólne zasady prawa wspólnotowego ETS wywodzi z ducha traktatów i konstytucyjnych tradycji państw członkowskich. Zgodnie z art. 249 Traktatu o ustanowieniu (...)

 • Treść umowy o dzieło

  umowy, czyli zniweczyć skutki zawartego stosunku prawnego? Otóż ogólne zasady prawa wskazują, że strony, które zawarły daną umowę, mogą ją też swobodnie rozwiązać. Tym samym (...)

 • Porada prawna na temat ogólne zasady prawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ogólne zasady prawa , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • "Blankietowa umowa" na wykonanie usługi

  . Gdy chodzi zaś o opóźnienie w spełnieniu świadczenia, zastosowanie winny znaleźć ogólne zasady prawa cywilnego. Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, (...)

 • Spadek z USA a obowiązek podatkowy

  przeliczenia na złote polskie wartość spadku. W takim przypadku sugerujemy (biorąc pod uwagę ogólne zasady prawa podatkowego) przyjęcie przelicznika wartości sumy spadkowej wg kursu (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  szczególnych regulacji w tym zakresie, a zatem należy stosować w tym zakresie ogólne zasady prawa administracyjnego. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku (...)

 • Korzystanie z linków innych stron

  liki na mojej stronie i mogą przejść do tak zareklamowanej strony). Jaka ustawa reguluje poczynania w tym zakresie? W polskim prawie stosuje się tutaj ogólne zasady prawa autorskiego (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.  2. Udzielenie prawa ochronnego następuje (...)

 • Kodeks pracy

  mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. § 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast (...)

 • Kierujący pojazdami

  uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. Art. 23. 1. Szkolenie osoby ubiegającej (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r., Nr 153, poz. 1270, ze zm.) Zasady ogólne postępowania administracyjnego, naczelne zasady, procedura (...)

 • Ogólne zasady postępowania podatkowego

  trakcie samego postępowania. Naruszenie zasady zaufania stanowi jednocześnie naruszenie zasady praworządności. Zasada zaufania wyrażona jest przede wszystkim w art. 121    § (...)

 • Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

  rozwijając zasady Konstytucji. Na tle innych norm prawnych zasady prawa wyróżniają się ponadprzeciętną doniosłością aksjologiczną, funkcjonalną i hierarchiczną – są (...)

 • Kodeks cywilny

  zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  organów celnych.  2. Organom administracji rządowej przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, przysługują prawa i obowiązki organów celnych.   Przepisy ogólne (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wysokości wynagrodzenia przysługującego w tym okresie, uwzględniając zasady, że:   a) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  , a także prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania.2. Jeżeli osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie jej prawa pomocy lub korzystająca (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.. Art. 17[13]. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. Art. 17[14]. (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach. Zasady ogólne Rozdział 2 Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  postępowania spornego - rozstrzyga sprawy o:   1) unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji; 1 [1]) unieważnienie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  , poz. 721, Nr 120, poz. 818. DZIAŁ IVPostępowanie podatkowe Rozdział 1Zasady ogólne Art. 120. Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Art. 121. § 1. Postępowanie

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  , odwołania i uzupełniania składu oraz kompetencje, zasady zatrudniania przez związek pracowników, w tym pracowników uczestników związku, zasady funkcjonowania oraz zasady finansowania (...)

 • Jakość w prawie unijnym

  nowego i globalnego podejścia uwzględnia 3 problemy bezpieczeństwa ludzi i środowiska: ogólne zasady bezpieczeństwa produktu; odpowiedzialność za produkt; system oceny zgodności z wymaganiami.  W

 • Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

  administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.). zasady ogólne, zasada proporcjonalności, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, decyzja, organ, zasada pewności (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie; 2) wydanie towarów na podstawie umowy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Podział majątku

  Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg (...)

 • Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

  Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych budynku, nawet jeśli (...)

 • Poradźcie...

  Proszę o radę... Żyłam w chorym związku - nie będę się na ten temat rozpisywała, bo to już na szczęście przeszłość. We wrześniu 98 r. odeszłam (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • K O R U P C J A

  Jets wiele problemów z tym związnaych. Chetnei z WAmi o tym podyskutuje. Akurat bronie niedługo doktorat z tego zagadneinia a wujeciu prawnbiczym. Na (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane