Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kierujący pojazdami

  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy; 5)  od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 1 324,57 zł; 6) od przyczepy lub (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  .  4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na wniosek osoby, na którą, w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej zostało (...)

 • Porada prawna na temat odwo��anie od decyzji o pozwoleniu na budow��

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odwo��anie od decyzji o pozwoleniu na budow��, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  1, podlega również kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu.§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  terminie został złożony wniosek o przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem na właściciela przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnika spółki cywilnej. Postępowanie (...)

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na (...)

 • Procedury budowlane

  zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Bez względu na katalog robót budowlanych (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. § 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie. Art. 166. § 1. W sprawach, w których prawa i obowiązki (...)

 • Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

  podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 10 lipca 2003 roku, na rozpoczęcie użytkowania których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W (...)

 • Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

  ;Decyzji o pozwoleniu na budowę", przed upływem określonego w decyzji terminu 14 dni na odwołanie stron, w przypadku złożenia przez strony postępowania oświadczenia (...)

 • Przeniesienie pozwolenia na budowę na nabywcę

  oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  postępowania wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.§ (...)

 • Samowola budowlana karana opłatą, nie rozbiórką - projekt zmian w prawie budowlanym

  przydomowych oczyszczalniach ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę. Rozszerzenie tej kategorii polega przede wszystkim na odejściu od określenia rodzaju gruntu, na których (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  celnego. 3. Zabezpieczenie następuje w drodze decyzji. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ celny określa w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę należności (...)

 • Prawo bankowe

  Komisji Nadzoru Bankowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.2. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowego rozstrzygającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy podmiot uznany za podmiot dominujący (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 60 zł od wniosku o założenie księgi wieczystej Tę opłatę (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na prostszych (...)

 • Odległość ściany od granicy działki...

  warunkach zabudowy wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Oznacza to, że (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  100 złotych pobiera się od:1)   zarzutów przeciwko planowi podziału; 2)  wniosku o uchylenie lub zmianę układu; 3)  wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  stosuje się odpowiednio w przypadku udzielenia prawa ochronnego na wniosek o zamianę, na zgłoszenie krajowe, rejestracji znaku towarowego uzyskanej na warunkach określonych w przepisach (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  pełniącej samodzielną funkcję techniczną na budowie, co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót. W zawiadomieniu o zmianie osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną (...)

 • Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

  zażalenie, a od decyzji służy odwołanie. W decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ nałoży także obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  pracy oraz zmiany pracodawcy Na jaki okres będzie wydane zezwolenie na pracę sezonową, jeśli np. wniosek był wpisany na 3 miesiące np. od 1 maja do 1 sierpnia , wiza wydana (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Garaż Blaszany

  Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane