Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  odwołanie zespół arbitrów uwzględnia lub oddala odwołanie oraz orzeka o kosztach postępowania. Jeśli arbitrzy uwzględnią odwołanie, wówczas mogą nakazać dokonanie lub powtórzenie (...)

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  własnej winy, może żądać przywrócenia terminu. Do kogo złożyć odwołanie od decyzji? Choć odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji rozpatruje organ wyższego stopnia (odwołanie (...)

 • Jaki jest tryb składania odwołań od decyzji ZUS?

  odwołanie jest wnoszone do sądu, może, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W takim przypadku odwołaniu nie nadaje się biegu. Tym samym (...)

 • Porada prawna na temat odwołanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odwołanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Art. 128. Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie (...)

 • Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

  poprawienia wydanej przez siebie decyzji, jeżeli organ ten stwierdzi, że wniesione odwołanie jest słuszne. Od nowej decyzji stronie służy odwołanie na ogólnych zasadach.   Wstrzymanie (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  nowej decyzji służy stronom odwołanie. Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie (...)

 • Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym

  odwołanie wnosi się za pośrednictwem innego organu, sygnatura sprawy zakończonej zaskarżoną decyzją, precyzyjne określenie zaskarżonej decyzji. Odwołanie jest środkiem względnie dewolutywnym, (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym (...)

 • Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

  odwołanie nie wywołuje skutku prawnego. Jaki skutek wywołuje odwołanie? Odwołanie pracownika z danego stanowiska niesie za sobą podwójny skutek; po pierwsze pozbawia osobę powołaną (...)

 • Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

  odwołanie do sądu. Przepis ten stosuje się także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności.§ 3.  Sąd odrzuci odwołanie wniesione (...)

 • Jak odwołać testament?

  testamentu odwołującego testament następują z chwilą otwarcia spadku, z tym że odwołanie testamentu odwołującego nie przywraca skuteczności testamentu pierwotnie odwołanego. Odwołanie (...)

 • Zasady odwołania od decyzji organu

  ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, albo jeżeli odwołanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa i mimo wezwania przez organ wnoszącego odwołanie

 • Zmiany w samorządach prawniczych

  obwinionemu, rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie (...)

 • Odwołanie od wadliwej decyzji inspektora kontroli skarbowej w kwestii dopłaty do spółki – opinia prawna

  wnoszone pisemnie, telgraficznie lub dalekopisem, telefaksem lub pocztą elektroniczną; strona może wnieść odwołanie również ustnie do protokołu. Odwołanie należy wnieść w terminie (...)

 • Odwołanie członka zarządu

  niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. członek zarządu, odwołanie, spółka z o.o., zgromaszenie wspólników

 • Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

  obdarowanego do złożenia oświadczenia woli przenoszącego własność. odwołanie darowizny, wobec małżonka, rażąca niewdzięczność, rodzice, darowizna, mieszkanie, rozwód, śmierć darczyńcy, (...)

 • Ostateczność decyzji administracyjnej

  innymi pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, a decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać

 • Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

  oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu przysługuje odwołanie do Prezesa Funduszu. Odwołanie (...)

 • Ustalona renta powoduje niewypłacanie zasiłku chorobowego - opinia prawna

  odwołanie do Sądu Okręgowego, właściwego dla miejsca Pana zamieszkania (art. 4778 kodeksu postępowania cywilnego), w każdym czasie po tym terminie. Odwołanie takie przysługuje także w przypadku (...)

 • Odwołanie podpisane przez rodzica strony

  przesłania odwołania wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu, przed upływem tego terminu. Nie jest natomiast uprawniony ani do zwrócenia odwołania, ani do nienadania mu biegu, nawet jeśli odwołanie

 • Orzeczenie o niepełnosprawności-odwołanie

  (ma 16 lat)? Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za

 • Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie renty

  niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Organ rentowy ma prawo do kontroli swoich własnych decyzji i w związku z tym do zmiany lub uchylenia swojej decyzji, jeżeli uzna odwołanie (...)

 • Zmiana decyzji po odwołaniu się do SKO

  odwołania. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie. Art. 133 stanowi natomiast, że organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  . Ograniczenie w zakresie rozwiązania stosunku pracy z ekspertem nie dotyczy odwołania z dodatkowej funkcji, o której mowa w art. 264 ust. 3. Odwołanie z dodatkowej funkcji przed wykonaniem

 • Odwołanie od decyzji ZUS

  likwidacje mojego stanowiska? Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się do sądu ale za pośrednictwem ZUS. Zatem odwołanie to w odpowiedniej ilości egzemplarzy należy złożyć do ZUS. Jeśli chodzi (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Jak napisać odwołanie

  Muszę napisać odwołanie od decyzji pewnej uczelni i nie wiem jak się do tego zabrać. (David) Z głową. jedmar Ogólna zasada: w postępowaniu administracyjnym (...)

 • Odwołanie

  Witam Czy odwołanie do sądu należy przygotować z prawnikiem, czy może to zrobić osoba prywatna? Gdzie należy skłądać odwołania? Czy to kosztuje?

 • Reklamacja butow - odmowa

  Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja (...)

 • odwołanie od decyzji administracyjnej

  Kiedy strona może wnieść odwołanie? Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane