Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego oraz do urlopu (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  urzędowych tych państw. Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 8 Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do (...)

 • Karta Nauczyciela

  wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty. 1a. Członków Kapituły (...)

 • Porada prawna na temat odwołanie do przedszkola wzór

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odwołanie do przedszkola wzór, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wskazani w art. 33 ust. 2. 3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  Inspektora Kontroli Skarbowej oraz od decyzji, o której mowa w ust. 3, nie służy odwołanie, jednakże stronie służy wniosek do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Do uchylenia, (...)

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

  właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, d) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, e) ministra właściwego do spraw finansów publicznych, f) (...)

 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.  Art. 8. 1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). § 2.  Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  do placówek typu: przedszkola niepubliczne wprowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. Ustawa o systemie oświaty nie czyni wyjątków pomiędzy szkołami (do których zalicza także przedszkola) (...)

 • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

  Komisja Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody. 2. Podmiot, który zlecił tłumaczenie, może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości lub do (...)

 • Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka

  wyjątkowych jednak, gdy jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może (...)

 • Zmiany w uregulowaniu firmy i prokury

  pełną zdolność do czynności prawnych. W ten sposób wykluczono z kręgu potencjalnych prokurentów osoby prawne oraz osoby fizyczne, które posiadają jedynie ograniczoną zdolność do czynności (...)

 • Zajmujesz się akwizycją? Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć!

  , zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli (...)

 • Odzyskaj zasiłek opiekuńczy!

  wystąpi w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tj. do 16 czerwca 2007 r. W tych przypadkach prawo do zasiłku opiekuńczego będzie ustalone (...)

 • Zmiana danych KRS

  (odnośnie zdolności do czynności prawnych oraz przestępstw) składa także nowy członek zarządu będący obywatelem polskim. Nowy członek zarządu musi dołączyć do wniosku o zmianę danych (...)

 • Wypowiedzenie zmieniające

  stosunku pracy, z chwilą upływu tego terminu stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Jeśli sąd uzna, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy było niezgodne z prawem, sąd zadecyduje o powrocie Pani do

 • Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieli

  o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.Organ, do którego należy wnieść odwołanie/wniosek powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół (...)

 • Odwołąnie wicedyrektora szkoły

  negatywnej oceny pracy. odwołanie, wicedyrektor, negatywna opinia

 • Zmiana prezesa zarządu w spółce z o.o.

  zarządu i powołania nowego. Złożyć trzeba również poświadczony notarialnie wzór podpisu nowego członka zarządu, sporządzone przezeń oświadczenie, że jego wybór do zarządu nie koliduje (...)

 • Przebieg postępowania upominawczego

  obowiązek powiadomić nas pisemnie o swojej decyzji związanej z odroczeniem rozprawy? Czy od tego wyroku przysługuje nam odwołanie, a jeśli tak, to do jakiego sądu? Czy na Państwa portalu można (...)

 • Ślub poza urzędem i nowe dowody. Od kiedy?

  ). Decyzja o udzieleniu ślubu poza siedzibą USC będzie należała do kierownika urzędu. Nowe dowody osobiste Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Co ważne – (...)

 • Właściciel infrastruktury telefonicznej nie może monopolizować dostępu do niej

  opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, albowiem zdaniem Sądu odzwierciedla on przejrzystość i obiektywizm ustalania cen.Ponadto Sąd odniósł się do zarzutu Telefonów Podlaskich co do (...)

 • Zmiany w kosztach sądowych

  : Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2007 r., Nr 21, poz. 123) koszty sądowe, opłata stała, ułamkowa, wpis do KRS, Krajowy Rejestr (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Reklamacja butow - odmowa

  Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Odwołanie od zasądzonych alimentów

  Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane