Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie strony, może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia. Rozdział 8Wszczęcie postępowania (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.§ (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  ;uiszczeniem podatków). W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.ZEZWOLENIA WYDAWANE (...)

 • Porada prawna na temat odwołania od decyzji wzory

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odwołania od decyzji wzory, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  . pkt 2 i 3, od dnia złożenia wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem, zarządca sukcesyjny może wykonywać uprawnienia wynikające z decyzji (...)

 • Kodeks wyborczy

  ; przerwa następuje od godziny 2100 pierwszego dnia do godziny 700 drugiego dnia.§ 4. O godzinie zakończenia głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarządza zakończenie głosowania. (...)

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  formie ustnej do protokołu. Termin do wniesienia odwołania od decyzji Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  niezdolności, tj. od 3 września do 5 października ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a począwszy od 34 dnia niezdolności, tj. od 6 do 8 października - prawo do zasiłku chorobowego. W (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  , będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje określone w art. 182, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.  § 3. Jeżeli sprawca (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  odwołania się od niniejszego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi, Wydział X Pracy w terminie czternastu dni od doręczenia Panu/Pani niniejszego (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania (...)

 • Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  . Jakie są skutki braku wymaganej prawem decyzji Prezesa Urzędu? Brak odpowiedniej decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wymaganej przez ustawę o zamówieniach publicznych stanowi ciężkie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  postępowania;  7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub (...)

 • Karta Nauczyciela

  projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. 9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:  1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, (...)

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  wniesienia odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z powodu braku doręczenia indywidualnego zawiadomienia o jej wydaniu, bądź też spóźnione doręczenie (...)

 • Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

  od decyzji nie było możliwości wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia. Zawsze jednak wówczas strona ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozparzenie jej sprawy. (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  obowiązków może ulec obniżeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela akademickiego, począwszy od pierwszego dnia (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.6. Odsetki, o których mowa w ust. 5, są naliczane od dnia następującego po (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw, zwany dalej „sprzeciwem od decyzji”. Do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  decyzji Masz zagwarantowane prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  decyzji wynosi 2 miesiące, a w przypadku postanowienia - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.4. (skreślony) Art. 257.  Na decyzje oraz postanowienia (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  grzywny, o której mowa w art. 24, oraz ustanowienia kuratora, jego odwołania i odmowy odwołania przysługuje zażalenie.Art. 28. Kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 jest obowiązany (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  zażalenia na postanowienie Prezesa UOKiK 3.000 zł od odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  umorzeniu. Wniesione opłaty od wniosków o wydanie decyzji, a w przypadku sprawy rozpatrywanej w Komisji Odwoławczej - także opłaty od odwołań i zażaleń podlegają zwrotowi.   Art. (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  UOKiK 3.000 zł od odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  emerytury w przywróconym wieku od określonego stażu? Nie. Prawo do emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych zasad (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Reklamacja butow - odmowa

  Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Jak napisać odwołanie

  Muszę napisać odwołanie od decyzji pewnej uczelni i nie wiem jak się do tego zabrać. (David) Z głową. jedmar Ogólna zasada: w postępowaniu administracyjnym (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane