Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  Więziennej.§ 3. W celu przyuczenia do wykonywania pracy skazanemu, za jego pisemną zgodą, można zezwolić na wykonywanie nieodpłatnej pracy w przywięziennych zakładach pracy, przez (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji. Art. 26. 1. Od decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, służy odwołanie (...)

 • Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Wojewódzieg Sądu Administracyjnego. Cofnięcie odwołania Strona, która wniosła odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji może cofnąć to odwołanie (...)

 • Opinia prawna na temat odwołanie od decyzji urzędu pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odwołanie od decyzji urzędu pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, a więc postępowanie prowadzone przed Prezesem Urzędu odbywać się będzie zgodnie z regułami określonymi w kodeksie postępowania (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  porzucenie pracy, jako podstawę wygaśnięcia stosunku pracy. Obecnie instytucja ta nie obowiązuje. Jak wskazano poprzednio, porzucenie pracy było traktowane jako podstawa wygaśnięcia (...)

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  na Pana pytanie, czy PINB może wyegzekwować opisywane przez Pana działania od inwestora należy stwierdzić, iż nie. Odwołanie od decyzji PINB Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (...)

 • Wypadek przy pracy - co dalej?

  przy pracy, wnosząc do tego sądu odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Rejestr wypadków Pracodawca jest obowiązany prowadzić (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  akademicki pozostaje w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy.  2. Ilekroć w ustawie (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  ; 3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. 3. (skreślony)4. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  .§ 2. Decyzję o ukaraniu, uchyleniu, darowaniu, odroczeniu, zamianie, zawieszeniu lub przerwaniu kary dyscyplinarnej, a także o odstąpieniu od ukarania dyscyplinarnego sporządza się na piśmie i podaje (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Katarzyna Tomczak

Katarzyna Tomczak

Specjalizuje się w prawie rodzinnym - pomaga w egzekucji alimentów, doradza podczas rozwodów i przy podziale majątku. Prowadzi sprawy spadkowe. Sporządza także opinie z zakresu prawa mieszkaniowego.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane