Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  przepisów (odprawa emerytalna, odprawa pośmiertna, odprawa z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawa przysługująca pracownikowi (...)

 • Kodeks pracy

  uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy (...)

 • Karta Nauczyciela

  tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje (...)

 • Porada prawna na temat odprawa z pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odprawa z pracy , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  którym zatrudniony rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Nie można otrzymać zarówno odprawy rentowej, jak i emerytalnej. W jednym z orzeczeń (...)

 • Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

  ochronę istniejącego stosunku pracy oraz obowiązki pracodawcy, który przejmuje zakład pracy. Istota przejęcia zakładu pracy W Kodeksie pracy, jak i w innych aktach prawnych (...)

 • Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

  pracownikowi przysługuje jedna, korzystniejsza dla niego odprawa. Przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w drodze wypowiedzenia z przyczyn uzasadniających zwolnienia (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

  odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.  Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z (...)

 • Odprawa pośmiertna

  okresie pobierania przez niego zasiłku z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, nawet po rozwiązaniu stosunku pracy. Komu z rodziny pracownika może zostać wypłacona (...)

 • Odprawa w przypadku odwołania członka zarządu

  razie rozwiązania stosunku pracy z powodu odwołania z funkcji członka zarządu. Biorąc pod uwagę brzmienie samej klauzuli, można uznać, że tak (będzie to odprawa z tytułu (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

  odnoszących się do rozpatrywanych kwestii. Odprawa pieniężna Zgodnie z art. 8 u.s.z.r., pracownikom w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn ichniedotyczących, przysługuje (...)

 • Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy

  pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 112, poz. 980). Zgodnie z art. 8 ustawy pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

  pieniężna Zgodnie z art. 8 u.s.z.r., pracownikom w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn ich niedotyczących, przysługuje odprawa pieniężna. art. 8 u.s.z.r. 1. Pracownikowi, (...)

 • Państwowy zasób kadrowy

  pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,  dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,  administrowanie

 • Odprawa emerytalna uzupełniająca

  stosunku pracy, jeżeli w chwili ustania stosunku pracy uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego, lub z chwilą ustalenia uprawnień pracownika przez organ (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  pracownika w rozumieniu art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy (...)

 • Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 poz. 398 ) Cyt. \"Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę (...)

 • Odprawa emerytalna

  ; - pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,  - stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę (...)

 • Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

  przepisami, wówczas wykonawcy przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. W razie rozwiązania umowy zawartej na okres próbny, na czas

 • Odprawa dla dyrektora przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

  państwowego łączył z tym przedsiębiorstwem stosunek pracy zgodnie z kodeksem pracy, naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tego stosunku należy rozpatrywać (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  tych środków.".Art. 19. W ustawie z dni 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz.U. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 (...)

 • Odprawa emerytalna

  ? Art. 921 § 1 kodeku pracy uzależnia prawo do odprawy rentowej od ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przepis ten nie rozróżnia, czy stosunek pracy (...)

 • Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

  mianowania z powodu likwidacji szkoły nie należy mi się odprawa? W jakiej wysokości należy mi się odprawa? Czy zwiększenie wymiaru czasu pracy w gimnazjum z 1/2 etatu do (...)

 • Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

  pracy w charakterze pracownika. Tak więc dotyczy to sytuacji, gdy stosunek pracy wynika z wyboru w organizacji społecznej, politycznej bądź też organizacji zawodowej. Sytuacja pełnienia (...)

 • Odprawa pośmiertna a koszt podatkowy

  w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Odprawa pośmiertna, w myśl (...)

 • Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

  niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – takim osobom przysługiwać będzie odprawa. Jej wysokość jest jednak różna dla dwóch grup.    Pierwsza (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • odprawa z pracy

  witam W sytuacji gdzie zostałam zwoniona za porozumieniem stron, to czy należy mi się jakaś odprawa?Z góry dziękuję za pomoc Mam (...)

 • Odprawa

  Witam Mam pytanie pracuje w firmie około miesiąca otrzymałem wypowiedzenie do połowy kolejnego byłem zatrudniony na pół etatu i chciałem się zapytać (...)

 • Zasiłek przedemerytalny I

  Czy należy się zasiłek przedemerytalny osobie która, przepracowała w jednym zakładzie państwowym 30 lat i ma wiek 50 lat oraz czy należy się odprawa (...)

 • Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy.

  Dziś dostałem od pracodawcy zawiadomienie, że zgodnie z art.23 1 & 3 k.p z dniem 19.01.2003 część zakładu pracy w którym pracuję przechodzi (...)

 • Zwolnienie z pracy

  Jeżeli dostałem wymówienie z pracy ze wzgledów ekonomicznych firmy-redukcja to czy przysługują mi dodatkowe pieniądze - wielokrotność miesięcznego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane