Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  roszczeń o odszkodowanie. Art. 297. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  .   WSPÓŁUCZESTNICTWO W SPORZE DZIAŁ II. Art. 75. Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami, może aż do zamknięcia rozprawy (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, (...)

 • Porada prawna na temat odpowiedzialność pełnomocnika w spółce z o. o.

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odpowiedzialność pełnomocnika w spółce z o. o. , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo bankowe

  konieczności uprzedniego upomnienia na piśmie, zastosować środki określone w Art. 138 ust. 3, w przypadku gdy w wyznaczonym terminie bank nie doprowadzi do zmiany lub rozwiązania umowy, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  której mowa w art. 541, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru wpisy dokonane w związku z podziałem.§ 2. Wykreślenie z rejestru, o którym mowa (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  przedsiębiorców danych zawartych w informacji, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  kwalifikowanych (tj. w przypadku banków – informacji o rachunkach oszczędnościowych i oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych dla osób fizycznych, a w przypadku (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  przedsiębiorstwo w spadku albo udział w przedsiębiorstwie w spadku bezpośrednio od osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2, w tym osoba prawna albo jednostka organizacyjna, (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  pełnomocnictwa. Jeśli ujawniłeś pełnomocnika w swoim wpisie w CEIDG, załatwiając Twoją sprawę może on powołać się na pełnomocnictwo ujawnione przez Ciebie w tzw. rejestrze (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  spółdzielni wraz z odsetkami;  2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1[1].1[1]. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  ;źnienia w postępowaniu.2. Nieuwzględnienie zmian, o których mowa w ust. 1, nie pozbawia nabywcy wierzytelności możliwości realizacji jego uprawnień na podstawie przepisów (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . § 3. W przypadku wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu organ podatkowy w postanowieniu o wszczęciu postępowania poucza stronę o możliwości złożenia, w (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  nieruchomościami.3. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  inaczej.§ 3. W wypadkach, o których mowa w § 1, udział obrońcy w rozprawie jest obowiązkowy, a w posiedzeniu, jeżeli ustawa tak stanowi.§ 4. Jeżeli w wypadkach, (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  przeprowadzeniu badania. Nie dotyczy to wysłuchania, o którym mowa w art. 547. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.§ 2. W wypadkach wskazanych w § 1 sąd (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  . Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w sprawach o przestępstwa popełnione z (...)

 • Jakie są zadania nadzorcy sądowego?

  : o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej (...)

 • Kodeks wyborczy

  mowa w art. 12 § 4 i 7, sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów, z zastrzeżeniem § (...)

 • Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

  zobowiązania, wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym, z tytułu nadmiernie oszacowanych aportów, z tytułu bezprawnych wypłat). Zakazem z artykułu 244 objęte jest głosowanie w (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  ustawie. Art. 25. § 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: 1) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach (...)

 • Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości wynika także z kodeksu spółek handlowych. Zgodnie bowiem z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych, Jeżeli egzekucja przeciwko (...)

 • Prawo o postępowaniu układowym

  , wywieszane będą w budynku sądowym oraz umieszczane w co najmniej w jednym dzienniku poczytnym, a postanowienie o otwarciu postępowania układowego, także w Monitorze Sądowym (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników. 2. Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane