Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

  , na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach dołączonych do wniosków izba

 • Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

  ; prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy uczestników kształcenia.  Konsultantem może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie do prowadzonego kształcenia, umiejętność (...)

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  ust. 6 RODO, zgodnie z którym administrator lub podmiot przetwarzający dokumentują ocenę oraz odpowiednie 11 zabezpieczenia, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, w rejestrze

 • Porada prawna na temat odpowiednie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odpowiednie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

  ochrony przed wszelkimi formami przemocy. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, a w szczególności: odpowiednie (...)

 • Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

  zakończeniu pracy;  zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;  zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne, 2) cele mieszkalne są częściej kontrolowane niż te, w których osadza się tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto (...)

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  organu koncesyjnego wynosi 14 dni. Informując organy, które wydały odpowiednie koncesje i zezwolenia, w niektórych przypadkach przedsiębiorca może odzyskać część opłat

 • Zabawki muszą być bezpieczne

  , które są odpowiednie na jego etapie rozwoju. Producenci często wskazują na opakowaniu zalecany wiek, w jakim dzieci powinny się nimi bawić. czy zabawki nie mają małych części. Najmłodsze (...)

 • Organizacja stanowisk pracy

  odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy. Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  wniosek będzie wysyłany elektronicznie, będzie można dołączyć do niego odpowiednie dokumenty. Ubiegając się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, wystarczy złożyć wniosek - nie ma konieczności

 • Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

  , odpowiednie, pokrewne, ukończenie, urbanistyka, budownictwo, architektura, studia

 • Zmiana przepisów przeciwpożarowych w Senacie

  zwraca się z prośbą o wprowadzenie do nowelizowanego art. 2091 Kodeksu pracy zapisu pozwalającego na to, aby pracodawcy, którzy przeszli odpowiednie szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

 • Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

  budowlanego, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych (...)

 • Zakład podatkowy a odpowiednie stosowanie przepisów CFC

  w zysku lecz nakazał odpowiednie stosowanie tych przepisów do zakładów podatkowych prowadzonych przez tych podatników poza granicami RP. ##baner## Zgodnie z brzmieniem art. 30f

 • VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

  rozpoznać sprawę łącznie lub przekazać ją w tym celu sądowi powszechnemu. § 2. W toku postępowania przygotowawczego odpowiednie uprawnienia przysługują prokuratorowi wojskowemu. § 3. (...)

 • Czy sprzedawane maszyny mają odpowiednie oznaczenia?

  Nieprawidłowości w oznakowaniu urządzeń, brakująca lub zawierająca błędy instrukcja obsługi - to najczęstsze zastrzeżenia Inspekcji Handlowej do maszyn oferowanych konsumentom na polskim rynku. W III (...)

 • Podział majątku małżeńskiego - odpowiednie stosowanie przepisów

  Jakie przepisy stosuje się do podziału majątku małżeńskiego? Zgodnie z art. 46 kro od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału (...)

 • Kodeks cywilny

  albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). § 2. Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie, 2) w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 - odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania, (...)

 • Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO

  troską podchodzić do zagrożeń w sferze bezpieczeństwa danych, a na ochronę i bezpieczeństwo informacji przeznaczać odpowiednie środki.   Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  ; prowadzić odpowiednie ewidencje.     Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  dziecka powstała przed porodem. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych niebędących pracownikami, do osób pobierających zasiłek macierzyński za okres po ustaniu ubezpieczenia

 • Złóż wniosek o 500+

  oświadczenia - wypełnij odpowiednie sekcje elektronicznego wniosku. Po wypełnieniu wniosku, zapisz go, a następnie wyślij. Jeżeli chcesz zachować możliwość dostępu do treści wniosku, przed jego (...)

 • Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

  żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Osoba chcąca sprawować opiekę nad dziećmi jako dzienny opiekun, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, ale nie pracująca z dziećmi (...)

 • Wypadek przy pracy - co dalej?

  , pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Pracodawca ma obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane