Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odmowa przyjęcia mandatu karnego a wniosek o ukaranie do sądu

  Czy każda odmowa przyjęcia mandatu karnego będzie skutkować wniesienie wniosku o ukaranie do sądu? W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym (...)

 • Wniosek o uchylenie mandatu karnego

  mandatu karnego nałożonego przez strażnika miejskiego nie służy odwołanie, ale (zgodnie z art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) wniosek o uchylenie mandatu nałożonego za (...)

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  przez sprawcę wykroczenia skarbowego przyjęcia mandatu karnego, funkcjonariusz winien pouczyć go o prawie niewyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego i o skutkach prawnych braku (...)

 • Porada prawna na temat odmowa przyjęcia mandatu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat odmowa przyjęcia mandatu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  , jeżeli z czynności objętych zgodą senatu wynikają zobowiązania finansowe uczelni przekraczające wartość, o której mowa w art. 62 ust. 2 pkt 4 lit. a;   5) przyjęcia lub zmiany (...)

 • Kodeks pracy

  wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia

 • Odwołanie od prawomocnego mandatu

  typu mandatu - została przez policjantkę narzucona forma mandatu kredytowego (co prawdopodobnie nie daje możliwości do odwoływania się od niego - staje się prawomocny z chwilą jego przyjęcia (...)

 • Przekroczenie prędkości stwierdzone fotoradarem

  będziemy mieli do czynienia z mandatem zaocznym (nie kredytowanym), wtedy sprawca nie odmawia przyjęcia mandatu, lecz po prostu nie uiszcza grzywny w wyznaczonym terminie (7 dni). I tak właśnie może

 • Ustawa prawo wekslowe

  , iż weksel ma być przedstawiony do przyjęcia z oznaczeniem lub bez oznaczenia terminu.Wystawca może w wekslu zabronić przedstawienia do przyjęcia, wyjąwszy gdy chodzi o weksel, płatny u osoby (...)

 • Punkty karne w razie odmowy przyjęcia mandatu

  jest zatem doliczana do puli punktów już posiadanych przez kierującego i nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla kierującego. punkty karne, rejestr, mandat, odmowa przyjęcia

 • Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

  . Odmówiłem przyjęcia mandatu ze względu na nieprawdziwość zarzutu, co potwierdza również pasażerka auta. Zostałem poproszony o opuszczenie radiowozu. Po chwili zjawił się drugi policjant, (...)

 • Uchylenie prawomocnego mandatu

  przestępstwo zniesławienia bądź zniewagi jeśli wypełnia znamiona przestępstwa – zachowanie spełnia przesłanki w przepisie określone. Kwestionowanie mandatu jest tylko możliwe w drodze wznowienia

 • Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja

  - przyjęcie w związku z tym mandatu karnego - jest jednoznaczna z rezygnacją nie tylko z prawa do rozpoznania sprawy przez sąd, lecz także z rezygnacją z prawa do zaskarżenia mandatu karnego. (...)

 • Odwołanie od mandatu karnego

  wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy (§ 3). Wzór mandatu (...)

 • Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  można odwołać się od mandatu. Kto może złożyć wniosek o uchylenie mandatu drogowego? każdy, kto dostał mandat i ma pewność, że dostał go niesłusznie, rodzic lub opiekun prawny - jeśli (...)

 • Odmowa złożenia ślubowania przez radnego

  mojego mandatu w związku z tym że odmówiłem ślubowania? Złożenie ślubowania jest warunkiem objęcia mandatu. Przed jego objęciem dana osoba ma status radnego niezaprzysiężonego. Jeśli (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  mandatu karnego.Art. 3. W razie stwierdzenia w toku postępowania istotnego uchybienia w czynnościach instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, sprzyjającego naruszeniom prawa, sąd, a w toku

 • Odwołanie się od mandatu

  . Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego (...)

 • Fotoradar a Straż Miejska

  drogowym). 3. W razie odmowy przyjęcia mandatu zaocznego należy się stawić do Referatu Wykroczeń w Straży Miejskiej w Warszawie (art. 54 KPW). Ponieważ słyszałem, że Trybunał Konstytucyjny (...)

 • Mandat w postępowaniu karnym skarbowym

  przyjęcia mandatu i o skutkach prawnych takiej odmowy. Jeżeli osoba odmówi przyjęcia mandatu, postępowanie kierowane jest na drogę sądową. Naszym zdaniem, w przypadku opisanym (...)

 • Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

  można bagatelizować sprawy otrzymania mandatu. Przepisy są wprawdzie niejasne i można je kwestionować w postępowaniu przed sądem. Wiąże się to jednak z odmową przyjęcia mandatu. (...)

 • Nabycie i wykonywanie mandatu radnego na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza

  wykonywania i wygaśnięcia określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602). Nabycie (uzyskanie) mandatu

 • Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego

  Jak kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia określa skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego? Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego reguluje art. 99 k.p.w. Zgodnie z nim (...)

 • Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

  decyzję swobodnie i z rozwagą. odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Odmowa taka ma miejsce głównie wtedy, gdy z moralnego punktu widzenia zasługuje na (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  sprowadzenia,  6) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;   7) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;   8) 

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  prawa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;  2) po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane