Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Oddelegowanie pracowników a ZUS

  oddelegowanie pracownika pociąga za sobą, co do zasady, konieczność zawarcia pomiędzy pracodawcą a delegowanym pracownikiem dodatkowej umowy (obok łączącej ich dotychczas umowy o pracę), (...)

 • Uchybienia w oddelegowaniu do innej pracy

  wypadku świadczyć z pracy i wnieść pozew do sądu. Warto też o tym stanie rzeczy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. rodzaj pracy, zmiana warunków, oddelegowanie, praca w innej miejscowości, (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  pracę sezonową). Niezawarcie umowy i brak tłumaczenia będą wykroczeniami pracodawcy (art. 120 ust. 9). Czy jest procedura odwoławcza od wydania zezwolenia na pracę sezonową? Tak – od decyzji

 • Porada prawna na temat oddelegowanie pracownika-wzór umowy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat oddelegowanie pracownika-wzór umowy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawarciem z pracownikiem umowy o pracę

  Jaka jest minimalna treść umowy o pracę? Umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy o pracę (zawarta na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony), (...)

 • Zatrudnienie po urlopie wychowawczym

  , dziecko, miejsce pracy, oddelegowanie, zgoda, wypowiedzenie

 • Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

  robotnicze oraz kwatery prywatne wynajmowane na cele zbiorowego zakwaterowania do limitu 500 zł. oddelegowanie pracownika, składki ZUS za pracownika oddelegowanego, delegacja, ZUS, składki, ubezpieczenie

 • Praca za granicą

  ww. punktów, jest niezgodna z prawem. Nie podpisuj umowy, której postanowień nie rozumiesz lub umowy zawierającej niekorzystne dla Ciebie zobowiązania (np. nakładane na Ciebie

 • Oddelegowanie pracownika do innej pracy

  . Pracownik może jednak zawsze kwestionować przed sądem pracy istnienie uzasadnionych potrzeb oddelegowania po stronie zakładu. praca, przeniesienie słuzbowe, wypowiedzenie zmieniające, oddelegowanie

 • Wynajem pracowników

  tej umowy, powierzyć swoim pracownikom „nową” pracę. Wynagrodzenie z tej umowy może być przeznaczone na wynagrodzenie pracowników. Od tego, czy to powierzenie będzie musiało (...)

 • Zmiana warunków pracy i płacy

  na zawarcie nowej umowy o pracę.   zmiana, warunki pracy, płacy, wypowiedzenie, zmieniające

 • Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

  wówczas, gdy wykonywanie tego zadania odbywa się w miejscu które nie jest – według umowy o pracę miejscem jej stałego wykonywania. Pani umowa o pracę określa natomiast jako stałe miejsce wykonywania

 • Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

  wypłacanego podatnikom podlega wpłaceniu z góry właśnie na podstawie otrzymanych kart podatkowych. praca najemna za granicą, obowiązek podatkowy, miejsce opodatkowania, oddelegowanie pracowników.

 • Oddelegowanie pracownika na inne stanowisko

  , oddelegowanie, praca, zatrudnienie, stosunek pracy

 • Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

  zdrowotnego Polaków pracujących za granicą najlepiej zapoznać się z poradnikiem przygotowanym przez ZUS. wynagrodzenie, podróż służbowa, oddelegowanie pracowników, roboty budowlane, praca za granicą, (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii

  odstąpienia. Warunek nieodstępowania to nie tylko przeniesienie własności towaru, lecz również każde jego oddanie we władztwo osób trzecich na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy (...)

 • Koszty związane z delegacją

  hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem. oddelegowanie, diety, ryczałty za nocleg, zgoda pracownika

 • Przeniesienie pracownika do innego biura

  , oddelegowanie, powierzenie innej pracy, przeniesienie

 • Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie

  było rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, do kompetencji sądu pracy należeć będzie ocena, czy potrzeby zakładu pracy uzasadniały skorzystanie z jego dyspozycji. W wyroku (...)

 • Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

  przyspieszyć tempo zawierania kolejnych umów i porozumień o readmisji, ale państwa członkowskie powinny w pełni wykorzystywać istniejące już umowy i szybciej i częściej zawracać osoby w (...)

 • Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych do pracy w innym państwie UE

  a jego pracownikami delegowanymi na terytorium innego Państwa Członkowskiego w okresie obejmującym ich oddelegowanie, jest jedną z koniecznych przesłanek stosowania wyjątku, na podstawie którego pracownika

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zabezpieczenie zleceniodawcy

  Co powinno znajdować się w umowie by zabezpieczyć zleceniodawcę? Wysyłając zleceniobiorcę na kontrakt zagraniczny ponoszę koszty szkolenia, transportu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane