Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  krótszy niż miesiąc. § 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże (...)

 • Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

  doręczania albo wyrażono na to zgodę.  W razie zaniedbania tego obowiązku , pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. (...)

 • Termin opuszczenia użyczonego lokalu komunalnego

  (części lokalu, z którego Pan korzystał), co do terminu oddania powinni Państwo dojść do porozumienia. Oddanie rzeczy użyczonej głównemu najemcy nie powinno nastąpić później niż zdanie kluczy (...)

 • Porada prawna na temat oddanie kluczy pismo

  Nie szukaj dłużej informacji na temat oddanie kluczy pismo, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Umowa najmu lokalu pod działalność gospodarczą

  umowa z winy najemcy oraz przekazanie kluczy od pomieszczeń w terminie odwrotnym". Następnie otrzymałem pismo, że został wyznaczony dodatkowy termin na przekazanie kluczy 28.07.2006, co (...)

 • Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

  zawarciu umowy najmu. Mając na uwadze powyższe okoliczności uznać należy, że wysłanie pisma przez zarządcę do osób zajmujących lokale nie jest równoznaczne z zawarciem z nimi umowy najmu. Czy pismo (...)

 • Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

  dokument istnieje i że na podstawie tej decyzji miało nastąpić oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze umowy m.in. z Władysławem Machejkiem, sporządzonej w formie aktu notarialnego. Jednakże (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

  nieuzasadnionego opóźnienia. Brak jakiejkolwiek reakcji na pismo zarządcy w tak długim terminie (3 miesiące) nie może być odczytywane jako przyjęcie zawartej w tym piśmie oferty, w związku z czym (...)

 • Rozszczenia z tytułu rękojmi za wady mieszkania

  W grudniu 2006 kupiłam mieszkanie z rynku pierwotnego ( nowa nieruchomość ). We wrześniu 2007 miało miejsce oficjalne oddanie kluczy i wtedy tez się wprowadziłam. Następnej jesieni/zimy

 • Kodeks postępowania cywilnego

  wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny. Art. 85. Skutki związane z interwencją uboczną (...)

 • Wysłanie pisma do sądu zza granicy

  . Nie ma zatem znaczenia fakt, że np. mieszka Pan w miejscowości X, a pismo zostaje nadane w miejscowości Y. Dla zachowania terminu ważne jest jednak, by pismo zostało nadane w polskiej placówce (...)

 • Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

  nieruchomości. Wprowadzenie w posiadanie nieruchomości oznacza faktyczną możliwość korzystania z niej, czyli przekazanie władztwa nad rzeczą – jest nim np. oddanie kluczy do mieszkania, (...)

 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

  . Szczególną uwagę zwrócić należy na zapis art. 130 §6. Zgodnie z nim „Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pismo może być wniesione wyłącznie za pośrednictwem (...)

 • Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym

  opuszczenia lokalu. Po jego bezskutecznym upływie komornik rozpocznie odpowiednie czynności. Nastąpi faktyczne oddanie nieruchomości, przekazanie nabywcy środków ułatwiających władztwo (kluczy (...)

 • Wydanie zlicytowanej nieruchomości

  napisać, że zgadza się Pan na wydanie terenu, ale kluczy i rzeczy znajdujących się w zamkniętych przez dzierżawcę budynkach nie może Pan oddać, bo są one w posiadaniu dzierżawcy na podstawie (...)

 • Zażalenie na odrzucenie zażalenia

  to ciągnąć w nieskończoność i przedłużać? Stosownie do przepisu art. 165 § 2 kpc oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem (...)

 • Nadanie pisma w ostatnim dniu wyznaczonego terminu

  ? Jeśli pismo z sądu odebrałam 14.10.03 - to kiedy upływa termin 7 dniowy? Zgodnie z art. 165 § 2 kodeksu postępowania cywilnego oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora (...)

 • Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

  pracochłonne obowiązki rejestracyjne związane z pozyskiwanym mlekiem, chciałbym zrezygnować z tej kwoty mlecznej. Co powinienem w związku z tym zrobić: napisać pismo, że rezygnuję z kwoty mlecznej? (...)

 • Kodeks cywilny

  następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.Art. 109[4]. § 1. Prokura może być udzielona kilku (...)

 • Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  skutków. Stanowisko to potwierdza również poniższe pismo Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 03.02.2004 r. (sygn. akt BI/005-0896/03):  „Pojęcie hipotetycznej wartości netto zostało

 • Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  , żeby nie została odrzucona?   Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (zob. Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?), a ponadto (...)

 • Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

  zabezpieczenie interesów nabywcy, który zyskuje gwarancję odbioru lokalu w stanie nadającym się do faktycznego użytkowania. Deweloper odpowiada za oddanie lokalu w terminie oznaczonym (...)

 • Nabycie lokalu w drodze spadkobrania a obowiązek zwrotu bonifikaty

  przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste.Nie ma wątpliwości, iż nabycie w drodze spadku nie jest czynnością prawną a zdarzeniem, (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

  zasady te powinny określać w szczególności: wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość (...)

 • Opodatkowanie praw autorskich - opinia prawna

  stwierdzające oddanie programu do dyspozycji naszej firmie (nie została określona wartość programu, ani czas na jaki został wypożyczony). Czy czynność ta powinna być w jakiś sposób opodatkowana? (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej jedna strona niezwłocznie potwierdzi w piśmie skierowanym do drugiej strony, a pismo to zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

  ta cała cyfra+ to wyzyskiwacze... Nie dosyć że miałam umowe na rok, a przedłuzałam ją aż do 2 lat i po kilka miesięcy temu rozwiazałam umowe (...)

 • intrum justitia - pilne

  Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, (...)

 • PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy....

  Witam i proszę o pomoc a mianowicie. Dostałem wezwanie od P.R.E.S.C.O Group sp. z o. o. przysłała wezwanie do zapłaty tytułem: PRESCO INVESTIMENTS (...)

 • prawo spółdzielcze a akt notarialny

  Witam. Mam problem. W listopadzie 2012r. zakupiłem mieszkanie na kredyt. Umowa przedwstępna, wizyta u notariusza, inf. o niezaleganiu z opłatami i wymeldowaniu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane