Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak zostać pracownikiem ochrony?

  fizycznej drugiego stopnia?  Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony (...)

 • Kodeks cywilny

  może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  obrane. § 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością (...)

 • Porada prawna na temat oczernianie osoby fizycznej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat oczernianie osoby fizycznej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  orzekającego. Podczas posiedzenia przeprowadza się badanie – ocenę stanu zdrowia osoby zainteresowanej lub dziecka oraz dokonuje się oceny funkcjonowania osoby przede wszystkim w sferze (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  ustawowego osoby, której postępowanie dotyczy. W wypadkach ważniejszych powinien ponadto w miarę możności wysłuchać osoby bliskie tej osoby. § 2. Wysłuchanie małoletniego (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  osoby fizycznej; prawa i obowiązki wynikające z decyzji przechodzą z mocy prawa na następców prawnych przedsiębiorcy z chwilą jego śmierci. W przypadku śmierci przedsiębiorcy decyzja (...)

 • Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

  go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

  rodzaju zaburzeń psychicznych osoby fizycznej, a w przeciwnym razie sąd odrzuca wniosek1 Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić małżonek osoby, której dotyczy wniosek o (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii

  podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się także do rzeczy stanowiących mienie osoby fizycznej, zgłoszonych do procedury dopuszczenia do obrotu przed dniem przybycia tej osoby na terytorium (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ II STOPNIA Zawód Pracownik ochrony fizycznej (...)

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  religijne bądź światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, (...)

 • Czym jest informacja publiczna?

  ustawy, bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie, zawierający imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, (...)

 • Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

  zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków; oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, zgodnie z którym osoba ta nie była: nie (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  , współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. § 2.  Pełnomocnikiem osoby (...)

 • Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

  przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa (...)

 • Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

  osoby fizycznej, jeśli służy to ukazaniu związku tej osoby z powstaniem lub działalnością tej osoby prawnej (np. „Pączek. Jan Kowalski sp. z o.o.”, jeśli Jan Kowalski (...)

 • Zmiany w uregulowaniu firmy i prokury

  także zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jednakże tylko wówczas, gdy służy to ukazaniu związków tej osoby fizycznej z powstaniem lub działalnościa przedsiębiorcy. (...)

 • Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

  musisz być pouczony przez dokonującego przeszukania, - Przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać w miarę możności za pośrednictwem osoby tej samej płci, - Zasadą jest, że kontrola (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  czasowy,  d) numer PESEL,  e) seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  f) data urodzenia oraz w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą

 • Używanie nazwy skróconej na fakturze

  usługi może Pan z kolei wystawić (…) notę korygującą”. dane na fakturze, skrót nazwy, firma przedsiębiorcy, firma osoby fizycznej

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  ;a) w przypadku spółek handlowych - przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby spółki,  b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  dodatkowe lub dłuższe widzenie, 2) zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej, 3) zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, 4) zatarcie wszystkich (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane