Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  uczyć się dzieci w przedszkolu oraz uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej, I klasy branżowej szkoły I stopnia i I semestru szkoły policealnej. W pozostałych klasach obowiązywać (...)

 • Jak założyć radę rodziców?

  wyboru przez uczniów po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do (...)

 • Karta Nauczyciela

  może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. 6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora (...)

 • Porada prawna na temat ocena pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ocena pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli rodzice mają zastrzeżenia bądź wątpliwości odnośnie rozwiązań zaproponowanych przez dyrektora szkoły (...)

 • Mundurki w szkole i inne zmiany w działalności szkół

  nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. W szkołach (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły średniej, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. Natomiast do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły (...)

 • Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieli

  upoważniony przez organ prowadzący.Pamiętaj, że:W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego (...)

 • Reforma edukacji

  szkoły I stopnia, uczeń trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji, będzie kontynuował naukę w klasie trzeciej branżowej szkoły I stopnia. (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  jest ostateczna. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora (...)

 • Jak będą finansowane zadania oświatowe?

  – na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie –lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Możliwe będzie (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

  urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał – na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie –lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas (...)

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  , przeprowadzona przez dyrektora szkoły z inicjatywy: samego nauczyciela, dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady szkoły lub rady rodziców. Oceny (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych

  przełoży się na lepszą jakość pracy szkoły. Zaproponowano wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Z 2 do (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  zakończeniu wykonywania pracy. Zakłady pracy, placówki, instytucje lub organizacje mają obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za organizowanie pracy skazanych i jej przebieg.§ (...)

 • Oświata po zmianach

  określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej (...)

 • Państwowy zasób kadrowy

  miesięcznego;  po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego; po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;  po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.  Do (...)

 • „Wyprawka szkolna”

  ;lnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Nauczyciela, z osiągnięciem wieku wskazanego, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z nauczycielem na mocy wypowiedzenia przez dyrektora szkoły. Przesłanka wskazana w tym przepisie jest (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , jeżeli w myśl przepisu prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy (...)

 • Prawo bankowe

  państwoweArt. 14. 1. Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach w wysokości do 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia (...)

 • Czy w każdej szkole trzeba będzie nosić mundurki?

  jednolitego stroju.Dlatego też w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty proponuje się wprowadzenie podstawy prawnej do podejmowania przez dyrektora szkoły decyzji o obowiązku (...)

 • Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

  zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;  posiada (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  stosunku pracy w tych przypadkach stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • zaświadczenie o dysleksji

  Witam, dowiedziałem sie właśnie, że od września zmieniają się przepisy odnośnie wydawania decyzji o dysleksji, jak to będzie teraz wyglądało (...)

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane