Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  ukończenia 18 roku życia), to: jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia, wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze; jeżeli mamy dochody z innych (...)

 • Porada prawna na temat obniżenie alimentów jeżeli dziecko przebywa z matką za granicą

  Nie szukaj dłużej informacji na temat obniżenie alimentów jeżeli dziecko przebywa z matką za granicą, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  umowę o pracę u zagranicznego pracodawcy lub prowadzi za granicą działalność gospodarczą - podlega przepisom kraju, w którym pracuje; została oddelegowana przez pracodawcę z (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z

  sytuacji, gdy dziecko uzna jednak mężczyzna zupełnie niespokrewniony, np. mężczyzna żeni się z samotną matką i chce uznać jej dziecko. Instytucja uznania służy przecież (...)

 • Wakacje u ojca a obniżenie alimentów

  ojca lub zmieniła się sytuacja dotycząca opieki nad dzieckiem (na przykład, gdy dziecko z pewnym przyczyn faktycznie przebywa u ojca). alimenty, wakacje, dziecko, obniżenie (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się także potwierdzoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopię oświadczenia o braku zamiaru korzystania przez drugiego z (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  , opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25. roku życia, pod warunkiem (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  faktyczny przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca. przyjmuje się przychód za wszystkie miesiące, (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  zagrożenie. Z dala od obcych ludzi... Trzeba uczulić małoletnich na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami. Rodzice, nauczyciele czy inni opiekunowie powinni wiedzieć (...)

 • Kodeks karny

  odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za (...)

 • Alimenty dla pełnoletniego dziecka

  mają obowiązek nadal łożyć na utrzymanie dziecka, a także na jego wykształcenie, jeżeli dziecko chce podjąć dalszą naukę. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa więc z chwilą uzyskania (...)

 • Złóż wniosek o 500+

  nie będzie odbywał się za pośrednictwem PUE ZUS. W związku z tym decyzję w sprawie świadczenia otrzymasz listem. Jeżeli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie, to skontaktuj się (...)

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  palców, dowód z zestawienia daty obcowania pozwanego z matką ze stopniem rozwoju dziecka, np. pozwany obcował z matką na 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka, (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, gdy dziecko może zaspokoić swoje uzasadnione potrzeby z innych źródeł, w szczególności: (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie odrzuca się z powodu nieusunięcia braków formalnych.DZIAŁ II.SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO I KURATELIROZDZIAŁ 1.SPRAWY MAŁŻEŃSKIE (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  solidarnie za uiszczenie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.§ 4.  Przepis art. 31 § 4 stosuje się odpowiednio.Art. 33. § 1. Jeżeli sprawca osiągnął (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  . Przepisy art. 591 § 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.§ 3. W sprawie o przestępstwo popełnione za granicą przez obywatela polskiego przebywającego za granicą, jeżeli (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.§ 3. Sąd może podjąć postępowanie (...)

 • Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2018 rok

  uzyskanych z tytułu oszczędzania, ze sprzedaży nieruchomości.  Jeżeli pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody z pracy z zagranicy (np. w Niemczech) (...)

 • 500+ na nowy okres świadczeniowy

  , ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ.U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)  3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O (...)

 • Powierzenie opieki nad dzieckiem pozamałżeńskim

  jednocześnie ani o uznaniu dziecka przez ojca, ani o sądowym ustaleniu ojcostwa. Jeżeli żadne z tych nie miało miejsca, to ojcu nie przysługuje władza rodzicielska, z punktu widzenia (...)

 • Kodeks cywilny

  z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa (...)

 • Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

  jeszcze nie zapłacił podatku za granicą, a w kraju rezydencji musi już złożyć zeznanie podatkowe. Warunkiem zaś skorzystania z tej metody, a więc odliczenia podatku zapłaconego za (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)

 • alimenty

  alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • Alimenty dla byłego współmałżonka

  Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane