Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

  art. 5 k.c. W jaki sposób należy obliczać termin przedawnienia? Początkiem biegu terminu przedawnienia jest moment, w którym roszczenie stało się wymagalne. Zdarzają (...)

 • Obliczanie terminu przedawnienia

  wymagalne. Jeżeli więc strony ustaliły 14-dniowy termin płatności, to bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się pierwszego dnia po upływie terminu płatności. płatność, faktura, (...)

 • Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

  terminu przedawnienia roszczenia zakładu o zapłatę składki. Umowa ubezpieczenia może jednak określać inny moment wymagalności składki ubezpieczeniowej. W tym miejscu należy jeszcze dodać, (...)

 • Porada prawna na temat obliczanie terminu przedawnienia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat obliczanie terminu przedawnienia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  § 5, art. 67a § 1 pkt 1 2 i art. 76a § 1.§ 4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent (...)

 • Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

  powodują przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego i od kiedy termin biegnie na nowo? Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu (...)

 • Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

  zrzeczenie się, aby być ważną czynnością musi zostać zakomunikowane wierzycielowi. Może ono być dokonane dopiero po upływie terminu przedawnienia, i jest czynnością nieodwołalną, Jeżeli, (...)

 • Początek biegu przedawnienia

  . 120 par. 1 kodeksu cvywilnego, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Upływ terminu przedawnienia następuje z końcem ostatniego dnia terminu. (...)

 • Obliczanie terminów przedawnienia

  tylko dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. Roszczenie to nie korzysta wprawdzie z pełnej ochrony prawnej, ale nadal uznawane jest za prawnie istniejące. Trzyletnim terminiem przedawnienia objęte (...)

 • Obliczanie początku i końca biegu przedawnienia

  dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin płatności upływa więc 21 stycznia. Bieg terminów przedawnienia rozpoczyna (...)

 • Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

  przedawnienia roszczeń? W określonych sytuacjach bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega przerwaniu. Po przerwie, bieg terminu zaczyna się od nowa, dlatego określenie przyczyn (...)

 • Krótsze podstawowe terminy przedawnienia

  rozważyć długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia oraz charakter okoliczności, które spowodowały (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  przedawnienia będzie liczony na nowo od ustania przerwy i może okazać się, że samo przedawnienia nastąpi po 2015 roku. Nie znając jednak akt sprawy nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy. Jeśli (...)

 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego

  . Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne”. Bieg terminu przedawnienia zostaje (...)

 • Projekt ustawy chroniącej dłużników

  przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności, a w szczególności przemawiają za tym: długość terminu przedawnienia; długość okresu od upływu terminu (...)

 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych

  terminu. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia (...)

 • Kodeks cywilny

  zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.§ 3. Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi (...)

 • Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

  , który stanowi przecież, iż po upływie terminu przedawnienia można się uchylić od zaspokojenia roszczenia (potrzebne jest zatem jakieś działanie), a nie np., że po upływie terminu (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu (...)

 • Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

  ;.Skoro więc, wobec niezmienionej treści tego przepisu, w rozpatrywanej sprawie bieg terminu przedawnienia został przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego w np. 2000 r., to brak jest (...)

 • Składki ZUS-przerwanie i zawieszenie przedawnienia

  zakończenia postępowania egzekucyjnego. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego (...)

 • Niespłacenie karty kredytowej.

  upływie terminu przedawnienia może zostać zakwalifikowane jako zrzeczenie się zarzutu przedawnienia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2013 r. VI ACa 1214/12, LEX (...)

 • Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym?

  ;cenie terminu jest postępowaniem incydentalnym, w którym bada się jedynie określone w ustawie warunki do przywrócenia uchybionego terminu, nie może natomiast wchodzić w grę merytoryczne

 • Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia

  się z jego wolą. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia nie wymaga żadnej formy. Jak każde oświadczenie woli (art. 60 KC), zrzeczenie się zarzutu przedawnienia może nastąpić w sposób

 • Wezwanie do zapłaty za jazdę bez biletu

  . Przerwanie biegu terminu przedawnienia ma skutek niweczący w stosunku do biegu tego terminu; oznacza to, że czas terminu przedawnienia, który upłynął do czasu zaistnienia (...)

 • W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

  terminu przedawnienia niedozwoloną w świetle art. 123 § 1 k.c., ponieważ wierzycielowi przysługuje tylko uprawnienie do zrzeczenia się korzystania z zarzutu przedawnienia (art. 117 § (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Przedawnienie długów.

  Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć czy podobnie jak w prawie karnym, tak w przypadku długo istnieje możliwość przedawnienia długu?? chodzi (...)

 • Pomocy Idea i Pogromcy długów Ultimo

  Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum ale niestety nie dokońca wiem co odpisać firmie ultimo. (...)

 • PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy....

  Witam i proszę o pomoc a mianowicie. Dostałem wezwanie od P.R.E.S.C.O Group sp. z o. o. przysłała wezwanie do zapłaty tytułem: PRESCO INVESTIMENTS (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane