Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów (...)

 • Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  niż na gruncie konwencji. Konsekwencją tej niezgodności wydaje się być przytoczone wyżej uregulowanie zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Konkretyzacją przepisów zawartych (...)

 • Usuwanie drzew

  art. 27 ust. 2), który to zapis ma wg wnioskodawcy może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania o usunięcie drzew. Zgodnie z art. 83 ust 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia (...)

 • Porada prawna na temat o ochronie przyrody

  Nie szukaj dłużej informacji na temat o ochronie przyrody, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew lub krzewów - uprawnienia samorządu województwa

  zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a więc realizowanie m.in. zadań z art. 90 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Wnioskodawca (...)

 • Zezwolenie na wycinkę drzewa

  o ochronie przyrody): 1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego (...)

 • NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

  zwraca uwagę, że obowiązujące przepisy ustawy o ochronie przyrody nie precyzują, na jakim etapie procesu inwestycyjnego powinno być wydane zezwolenie na niezbędne usunięcie drzew. (...)

 • Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu (...)

 • Trudniej wyciąć drzewo...

  drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu. ##baner## Jakie zmiany jeszcze przewidziano? Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody wprowadza

 • Zakazy w parku krajobrazowym

  wprowadzać surowszych zakazów i surowszych kryteriów ich respektowania niż jest to wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Jeśli organ wprowadzi taki zakaz, to zgodnie (...)

 • Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

  Jakie nowe przepisy dotyczą ochrony przyrody?Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od (...)

 • Pozbądź się zwierząt niebezpiecznych...

  Jakie zakazy wprowadza ustawa o ochronie przyrody?Ustawa o ochronie przyrody zabrania posiadania i przetrzymywania, sprowadzania z zagranicy oraz sprzedaży, (...)

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  przepisy, do których ta ustawa odwołuje się wprost, czy też obejmuje również przepisy Ustawy o ochronie przyrody? Regulacje ustawy prawo o ochronie środowiska mają zastosowanie (...)

 • Przycięcie korony drzewa

  Czy przepisy ochrony przyrody regulują w jakim zakresie można dokonywać przycięcia gałęzi drzewa? Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody została dokonana ustawą z dnia 21 maja (...)

 • Brak wymogu zezwolenia na usunięcie drzewa

  W przypadku jakich drzew, nie wymagane jest zezwolenie na ich usunięcie, wymagane ustawą o ochronie przyrody? Ustawa o ochronie przyrody nakazuje uzyskać zezwolenie (...)

 • Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

  -gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych". Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i (...)

 • Jakich zwierzaków nie wolno hodować w domu?

  ); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880, ze zm.) gatunki zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, drapieżne, (...)

 • Podmiot zobowiązany do zapłaty kary za wycinkę drzew

  uzyskania zezwolenia uprawniony jest zaś zgodnie z art. 83 u.o.p. właściciel (jeżeli jest równocześnie posiadaczem) lub posiadacz nieruchomości. 1Krzysztof Gruszecki, Ustawa o ochronie (...)

 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

  Kto wydaje zezwolenie, o którym mowa w ustawie o ochronie przyrody, na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości? Możliwe jest wykorzystanie regulacji zamieszczonej (...)

 • Usunięcie obumarłego drzewa na opał

  ? Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta (...)

 • Nowe obowiązki w związku z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

  zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt także na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (...)

 • Co się zmienia w rentach strukturalnych?

  ; na cele ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, a w szczególności na tworzenie lub powiększanie parków narodowych lub rezerwatów przyrody;  3) (...)

 • Zmiany w GMO

  . o ochronie przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody,  parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000). Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO będzie (...)

 • Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

  obowiązek wynikający z ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którą , obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (...)

 • Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

  wodnego, jako pasy techniczne i pasy ochronne wyznaczone na podstawie ustawy o obszarach morskich RP, jako obszary ochrony zabytków wyznaczone na podstawie ustawy o ochronie zabytków lub (...)

 • Pas ekologiczny

  ewentualne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczące omawianego terenu? Odpowiadając na powyższe pytanie zastosowanie będzie mieć ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane