Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  Lublinie, ale nic z niego nie rozumiem… Dlaczego muszę komuś zapłacić? Nie mam pieniędzy, dostaję małą emeryturę… Warto w takiej sytuacji udać się po pomoc do prawnika albo do (...)

 • Koszty postępowania egzekucyjnego

  odpowiednich paragrafów taksy za wykonane przez siebie czynności. Na to postanowienie komornika służy skarga, którą skierować należy do Sądu Rejonowego, któremu podlega rewir działania (...)

 • Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

  związku z naruszeniem prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na skutek działania lub bezczynności sądu. Skarga ta ma także zastosowanie do działań oraz bezczynności sądu (...)

 • Porada prawna na temat o��wiadczenie do komornika

  Nie szukaj dłużej informacji na temat o��wiadczenie do komornika, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych

  do komornika, gdyż obawia się że jej nie uwierzy, bo przysporzyła mu już dużych kłopotów. O jej złej woli najlepiej świadczy fakt, że nawet Sąd na sprawie o podwyższenie alimentów proponował, (...)

 • Brak wpłat od trzeciodłużnika

  wyciągać konsekwencje od Komornika za nie ukaranie trzeciodłużnika w trybie art.886#1 KPC? Gdyby bowiem Komornik na czas zareagował być może pieniądze byłyby wpłacone do Komornika. (...)

 • Odszkodowanie od komornika

  komornika w czasie jej realizacji na początku czerwca. Odpowiedź była taka, że on nie będzie jeździł po Polsce w sprawie wielu małych rzeczy. Obecnie otrzymałem wezwanie do pokrycia kosztów (...)

 • Zaskarżenie czynności komornika

  Na jakiej podstawie można zaskarżyć czynności komornika? Art.767.§1. Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc) Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli (...)

 • Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

  umowa spółki przewiduje ograniczenia sprzedaży udziałów, wówczas właściwy jest sąd rejestrowy). Jeśli zostały naruszone przez komornika przepisu dotyczące egzekucji, wierzycielowi przysługuje (...)

 • Powołanie biegłego przez komornika

  sądowych. W takim wypadku komornik powinien zwrócić się do właściwej rady gminy o wskazanie kandydata na biegłego. Komornik wskazuje biegłego, a jedynym ograniczeniem jest lista biegłych sądowych

 • Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

  komornika. Zgodnie bowiem z art. 881 k.p.c. komornik przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę przez jego zajęcie. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego (...)

 • Zmiana komornika w toku egzekucji

  polegają uchybienia komornika, ale zauważyć należy, że na podstawie art. 767 kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Dotyczy to (...)

 • Odpowiedzialność za pracownika kancelarii

  prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika i jaka jest skuteczność ściągalności zadłużenia. Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik jest obowiązany (...)

 • Skarga na czynności komornika

  stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej (...)

 • Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

  , doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego (...)

 • Licytacja nieruchomości rolnej

  przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  związany żądaniem pozwu i stosownie do okoliczności może orzec alimenty nawet w kwocie wyższej niż żądana w pozwie. Jak wyegzekwować alimenty od zobowiązanego do ich płacenia? W sytuacji, (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może być wyrażona także ustnie do protokołu.Art. 274. Przepisy dotyczące wierzytelności (...)

 • Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości. Kiedy dochodzi do zajęcia nieruchomości? W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku (...)

 • Egzekucja z ruchomości

  o wszczęcie egzekucji do komornika. Wniosek o egzekucję z ruchomości należy złożyć komornikowi tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości w chwili składania wniosku. Na właściwość (...)

 • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

  stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej (...)

 • Skarga na komornika w związku z nieudostępnieniem akt postępowania egzekucyjnego

  komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności (...)

 • Nieuzasadnione wynagrodzenie komornika sądowego

  prostu nieuczciwa. Jestem w trakcie pisania skargi do sądu na komornika i zamierzam wnieść do sądu wniosek o powołanie biegłego do ustalenia rzeczywistych kosztów działania komornika.Czy (...)

 • Doręczenie przez komornika

  telefonując do komornika dowiedziałem się, że pisma wróciły nieodebrane pomimo dwukrotnego awizowania. Podobno komornik był tam osobiście kilkakrotnie ale za każdym razem nikogo w firmie (...)

 • Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

  doprowadzić do korekty postanowienia komornika. Ostatnią możliwością, gdy będziemy mięli pewność, iż komornik postępuje błędnie, jest zwrócenie się do Prezesa właściwego sądu (...)

 • Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

  wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; co do zasady stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane