Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Projekt zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, czyli nowe ograniczone prawo rzeczowe "dług gruntowy"

  wniosku o dokonanie opisu i oszacowania złożyć list długu gruntowego. Ogłaszając o licytacji komornik powinien zamieścić wyjaśnienie, że listy długu gruntowego nie będą (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. § 3. (skreślony)§ 3a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia,wzór (...)

 • Ustawa o obligacjach

  obligatariuszom, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, oświadczenia o braku okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 2,   4) niezwłoczne zawiadamianie obligatariuszy (...)

 • Porada prawna na temat oświadczenie o spłacie długu wzór

  Nie szukaj dłużej informacji na temat oświadczenie o spłacie długu wzór, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  ;Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym (...)

 • Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niezaleganiu (...)

 • Ulga odsetkowa do końca 2027 r. dla tych, którzy się "załapali"

  mieszkaniowego, udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi, objętych wykupem (...)

 • Czy należy bać się hipoteki (jakie niesie zagrożenia) – opinia prawna

  przez wezwanie dłużnika przez komornika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni, i przez jednoczesne złożenie przez komornika w sądzie prowadzącym księgę wieczystą nieruchomości wniosku o (...)

 • Dobrowolne poddanie się karze

  wskazywała na niecelowość ukarania za występek zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, wówczas - w celu oczekiwania na takie orzeczenie w sprawie o to inne przestępstwo - można zawiesić (...)

 • Ugoda między wierzycielem a dłużnikiem

  Wierzyciel z dłużnikiem doszli do porozumienia ustnego w sprawie zapłaty długu. Ustalono , że wierzyciel odstąpi od części długu w zamian za jednorazową wpłatę w krótkim terminie. Jak (...)

 • Umowa pożyczki - zabezpieczenie

  , wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Można również wskazać, że jeżeli obawiacie się Państwo o spłatę długu, być może warto pomyśleć o (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane