Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przybędzie taksówek. Ceny spadną?

  Od dziś gmina nie będzie ograniczać liczby taksówek na swoim terenie. Taką zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Dostęp do zawodu taksówkarza ma być teraz (...)

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną) mogą podejmować działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przed­siębiorcy polscy. Nowelizacja

 • Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

  (wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy), art. 61 ustawy o finansach publicznych powinien wskazywać instytucje zaangażowane w realizację programów finansowanych ze wskazanych powyżej źródeł

 • Porada prawna na temat nowelizacja ustawy taxi

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nowelizacja ustawy taxi, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

  dominującej. Wyłączono stosowanie przepisów art. 24 ust. 8a ustawy o PIT (wymiana udziałów) i art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT (zwolnienie przychodu w związku z aportem przedsiębiorstwa (...)

 • Oświata po zmianach

  . Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 246) z dnia 05 grudnia 2007 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana art. 271 ust. 3 ma na celu ujednolicenie pojęć używanych w ustawie z terminologią wynikającą z projektu ustawy o zmianie (...)

 • Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

  ; ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; zmiana wynika z faktu, że w art. 65 ustawy – Prawo lotnicze zawarto zamknięty katalog podmiotów, które mogą być właścicielami

 • Reforma ustaw sądowych

  wprowadzonych ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym – (...)

 • Zmiany w samorządach prawniczych

  obligatoryjne odwołanie ze stanowiska w takiej sytuacji. Wprowadzane z dniem 9 czerwca 2007 roku zmiany w art. 16 ustawy ustawy – Prawo o notariacie przewidują przywrócenie poprzedniego (...)

 • Pakiet Przyjazne Prawo

  i dużymi przedsiębiorcami. Odbiorcy ci, zgodnie z intencją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  . 2q ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, lekarzowi będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 • Uproszczenia w budownictwie

  . Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane kara z tytułu nielegalnego użytkowania została uregulowana w art. 57 ust. 7 ustawy. Zgodnie z powyższym przepisem w przypadku stwierdzenia

 • Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

  zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności

 • Zmiany dla służb mundurowych

  przedstawicieli strony społecznej. Realizacja zapisów ustawy nastąpi z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r. Ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...)

 • Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

  Narodowej”, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. ##baner## Poznaj tekst ustawy w języku polskim  USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy (...)

 • O równym traktowaniu...

  korzysta z szerokiej gamy przysługujących mu środków działania (art. 12-17 ustawy o RPO).3) Za zbędne należy uznać dodawanie w art. 11 ustawy o RPO ust. 2 o następującej treści: „Jeżeli (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  pkt 8 i ust. 1h oraz załącznik nr 14 do ustawy o VAT. Czy usługi budowlane (wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT) świadczone przez członków spółdzielni (czynnych podatników

 • Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

  sytuację, w których inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Reasumując należy uznać, iż nowelizacja przepisów (...)

 • Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

  przez otwarte fundusze emerytalne, umożliwienie realizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta (...)

 • Ważne zmiany w PIT

  2008 r. (na mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych (...)

 • Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

  podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm. – zwana „ustawą o CIT"; ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)

 • Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835), (...)

 • Co nowego w sądownictwie?

  ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym  Wskutek omawianej nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów (...)

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  wprowadza. Podobnie jak art. 38 ustawy przed zmianą, tak obowiązujący na podstawie zmienionej już treści przepisu art. 42 ustawy tryb zawiadomienia z możliwością zgłoszenia sprzeciwu przez (...)

 • Zmiany dot. ochrony zabytków

  Zabytków. Nowelizacja zastępuje dotychczasowy, oparty o prawo wykroczeń, system ochrony prawnej zabytków, systemem administracyjnych kar pieniężnych. Przedmiotowa ustawa wprowadza (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiany w świadczeniach alimentacyjnych

  Słyszałam, że od 1 września mają być nowe kwoty dodatków do rodzinnego, zamiast dotychczasowego 170 zł na dziecko mam dostawać 70% poprzedniej (...)

 • Nowelizacja ustawy o VAT!!

  Nowelizacja przewiduje że obowiązek podatkowy powstaje z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów/ wykonano usługę. Jest to zerwanie (...)

 • przeliczanie emerytury - nowelizacja ustawy

  Witam. mój dziadek od 15 lat jest na emeryturze,w latach 1951-58 prawcował w rolnictwie potem do 90 roku jako nauczyciel. Od znajomego usłyszał że (...)

 • alimenty - nowe przepisy

  Witam Może ktoś tu jest bardziej zorientowany, bo dostaję sprzeczne informacje w Urzędzie. Do likwidacji funduszu alimentacyjnego dostawałam alimenty (...)

 • ZUS i zadłużenie

  Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane