Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

  kwestii dotyczących udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Do jakich przepisów nowa ustawa dostosowuje prawo polskie? Ustawa (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  zdecydowano o uchyleniu następujących ustaw: ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357); ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych (...)

 • Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

  mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto ustawa ta określa organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.  Nowa ustawa o (...)

 • Porada prawna na temat nowa ustawa nikotynowa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nowa ustawa nikotynowa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Konsumenci uzyskają ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

  Czego dotyczy nowa ustawa? Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która wchodzi w życie 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe (...)

 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

  wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się nowo wprowadzane regulacje. Jakie inne ustawy są nowelizowane? Nowa ustawa nowelizuje 62 ustawy, w tym w szczególności

 • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

  wymaga się od tych osób zapłaty, lub monitorowaniem ich zachowania, o ile do zachowania tego dochodzi w Unii. Nowa ustawa będzie też stosowana do przetwarzania danych osobowych przez administratora

 • Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

  specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463); ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61); ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu (...)

 • Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

  zakresie niestety ustawa w dużej mierze odpowiada konstrukcyjnie jej poprzedniczce – UZPPR. Ustawa ma za zadanie dostosować prawo krajowe do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (...)

 • Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

  wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS. Obecnie pracodawca ponosi koszt związany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia. Nowa ustawa zlikwiduje nadmiarowe (...)

 • Druga ustawa o innowacyjności gotowa

  innowacyjności już za nami Druga ustawa o innowacyjności zwiększa zakres rozwiązań wniesionych przez jej poprzedniczkę. Pierwsza ustawa, która weszła w życie już pod koniec 2016 roku: zwiększyła (...)

 • Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

  . Obowiązek podatkowy powstaje wówczas z momentem przekroczenia tej kwoty, zaś opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. limit, VAT, zaliczki, zaliczka, część zapłaty, zmiany, nowa (...)

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1132); ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132); Traktat (...)

 • Nowa ustawa o cudzoziemcach

  ustawy utraci moc ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127 ze zmianami) i ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych (...)

 • PIP surowsza dla pracodawców

  i nadzorowanym przez niezależną od administracji rządowej – Radę Ochrony Pracy. Organizację, zadania i kompetencje tego organu określa dzisiaj ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej

 • Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

  Co reguluje nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów?  Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – wchodząca w życie 21 kwietnia 2007 r. - określa warunki (...)

 • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich potrzebujących

  podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, prowadzonej przez wojewodę. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów

 • Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

  funkcjonariuszy do pełnienia służby w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawa wejdzie w życie 31 maja 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 10 i 12 oraz art. 5, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia (...)

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  interpretacje prawa, wniosek, podanie, oznakowanie towarów, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  zasadzie po raz pierwszy w realiach polskiej gospodarki z wyzwaniem sukcesji pokoleniowej. Nowa ustawa daje im niezbędne narzędzia, aby ten proces przebiegał bez przeszkód. Nowe przepisy (...)

 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

  obszarach gęsto zaludnionych i wzdłuż najważniejszych dróg. Ustawa w tym kontekście koncentruje się na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacjach gazu ziemnego. Ustawa (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  . Ustawa przyjmuje, iż jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być (...)

 • Nowa ustawa o tachografach

  wydanie certyfikatu technika warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych na podstawie nowych przepisów.  Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 (...)

 • Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

  monopolizacji rynku. Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – obowiązująca od 21 kwietnia 2007 r. - określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  elektronicznego (sprawowany przez sędziego penitencjarnego na podstawie obowiązkowo przekazywanych informacji od sądowego kuratora zawodowego).  Czemu mają służyć nowe przepisy? Nowa ustawa (...)

 • Konstytucja Biznesu już niedługo...

  przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu", ustawa Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane