Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

  dokonywanych przez notariusza opłatę tę notariusz pobiera od stron czynności notarialnej podlegającej wpisowi do Rejestru Spadkowego. Notariusz uzależnia dokonanie czynności od uprzedniego (...)

 • Kupujemy mieszkanie - u notariusza

  notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz (...)

 • Europejskie poświadczenie spadkowe

  wynikających z tego poświadczenia. Notariusz opatruje wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Spadkowym notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

 • Porada prawna na temat notariusz

  Nie szukaj dłużej informacji na temat notariusz, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

  ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz sporządza akt notarialny np. umowę (...)

 • Notariusz nie może reprezentować spółki jawnej

  jawnej.Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2009 roku, sygn. akt II OSK 672/08 postępowanie sądowoadministracyjne, spółka jawna, wspólnik, strona, pełnomocnik, notariusz, (...)

 • Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  . 1287) notariusz, stwierdzenie nabycia spadku, spadkobiercy, notarialne poświadczenie dziedziczenia, testament, postępowanie sądowe, referendarz sądowy

 • Notarialne poświadczenie dziedziczenia

  notariusz sporządza protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, mogących być spadkobiercami ustawowymi bądź też testamentowymi. Jednocześnie notariusz poucza osoby biorące (...)

 • Akt notarialny na odległość

  dokumenty stanowiące podstawę wpisu, najlepiej dostarczyć oryginalne wypisy.  akt notarialny, odległość, obecność, nieobecność, notariusz

 • Poprawki i dopiski w akcie notarialnym

  dniu jego sporządzenia i nie zawierającego żadnych poprawek, zwróciłam się do notariusza o przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy. Notariusz odmówił. Co powinnam uczynić? Notariusz jest (...)

 • Podatek od spadków i darowizn rozliczy notariusz

  ustawowego limitu), notariusz musi zawrzeć w treści aktu podstawę prawną potwierdzającą to zwolnienie. W przypadku darowizny notariusz określa jej przedmiot i wartość. Na zapłatę pobranego (...)

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

  przypadku. Niestety na gruncie analizy teoretycznej nie jesteśmy w stanie przesądzić skuteczności takiego powództwa. odpowiedzialność, nienależyta staranność, notariusz, szkoda, odszkodowanie

 • Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

  dokonanej czynności notariusz spisuje protokół. Jeżeli strona przeciwna poda ustnie do protokołu odpowiedź lub wręczy pisemną odpowiedź i oświadczy, że protokół podpisze, notariusz (...)

 • Akt notarialny sporządzony przez asesora

  najwyżej może to być osoba z mniejszym doświadczeniem. Asesor notarialny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej podobnej (są pewne różnice) jak notariusz. Zasadniczo asesor jest w danej kancelarii

 • Ustawa prawo czekowe

  wystawcy, sumę czekową oraz nazwisko i lokal urzędowy notariusza. Art. 76.  Przy dokonywaniu czynności zachowawczych notariusz może posługiwać się pomocnikami, których prezes sądu okręgowego (...)

 • Notariusz płatnikiem podatku PCC

  notarialnego płatnikiem tego podatku jest notariusz. Oznacza to, iż to notariusz, a nie strona czynności cywilnoprawnej (np. kupujący) jest zobowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku (...)

 • Dokumenty poświadczane przez notariusza

  , chcę załączyć je jako dowód w sprawie o podwyższenie alimentów ( nie chce dołączać oryginałów ). Czy notariusz miał prawo odmówić takiego poświadczenia? W przedstawionym stanie faktycznym (...)

 • Dokumenty niezbędne do darowania nieruchomości

  dostępnym w naszym serwisie artykułem: Czy mogę sprzedać spadek? Zbycie spadku w drodze umowy. notariusz, darowizna, nieruchomość, księga wieczysta, brak, dokumenty, akt notarialny

 • Uchwała wspólnoty protokołowana przez notariusza

  , gdyby nie był obecny podczas dokonywania czynności notarialnej. wspólnota, mieszkaniowa, lokal, zebranie, uchwała, notariusz, protokół, pełnomocnictwo

 • Sprzedaż majątku osobistego małżonka

  z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać

 • Koniec doręczeń notarialnych

  , notariusz, doręczenia, postępowanie cywilne, oświadczenie, doręczenie notarialne

 • Śmierć spadkobiercy nie wyklucza aktu poświadczenia dziedziczenia

  17 listopada 2009 roku, sygn. akt III CZP 89/09 spadek, notariusz, poświadczenie dziedziczenia, spadkobiercy, śmierć

 • Uczestnictwo w otwarciu testamentu

  testamentu i kuratora spadku. Notariusz niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku, przesyłając odpis sporządzonego protokołu. Notariusz lub sąd nie mają więc obowiązku zawiadomienia o terminie (...)

 • Notariusz jako płatnik podatku VAT

  podatkowy. taksa notarialna, płatnik, notariusz, wartość przedmiotu umowy

 • Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

  , umowa, notariusz, podatek od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku, pożyczkobiorca

 • Termin ważności pełnomocnictwa

  żadna z powyższcyh okoliczności wygasnięcia pełnomocnictwa - że pełnomocnitwo udzielone przez Panią nadal będzie ważne. pełnomocnictwo, odwołanie pełnomocnictwa, prawo cywilne, notariusz

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • prawnik, notariusz

  Chciałabym znaleźć prawnika io notariusz, który sprawdziłby tekst aktu notarialnego, który mam podpisać z dveloperem. (malta) każdy pranik ci to (...)

 • ile weźmie notariusz?

  Witam, ile weźmie notariusz za sporządzenie działu spadku w skład którego wchodzi ziemia i nieruchomość o wartości ok. 270 000 zł?

 • Czy potrzebny notariusz?

  Wspólnota mieszkaniowa uchwałą powierzyła zarządzanie nieruchomością spółce cywilnej. Podjęła również uchwałę na mocy której wyłoniono (...)

 • Pytanie o druk SD-Z2

  Witam. Pytanie dotyczy druku SD-Z2. Miesiąc temu brat przepisał na mnie notarialnie swoją nieruchomość, notariusz wysłał kopię aktu notarialnego (...)

 • pełnomocnictwo, dyspozycja na wypadek śmierci, apostille

  Witam i na początku bardzo proszę o pomoc. Najpierw może przedstawie swoją sytuacje. Na początku grudnia 2005 roku zostałam upoważniona jednorazowo (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane