Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Leasing podatkowy

  odpisów wyniosła 24.000 zł (120.000 zł x 20%) w 2008 r. wysokość odpisów wyniosła 12.000 zł (120.000 zł x 20% / 12 m-cy x 6 m-cy).  Łączna wysokość odpisów (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  środków Funduszu Pracy, ustalonych zgodnie z art. 109 ust. 8, z przeznaczeniem na finansowanie w roku poprzednim programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  umowę o pracę zawarł 1 stycznia 1976 roku, a rozwiązał ją w 1988 roku. Z wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej pana Wacława wynika, że w 1978 roku uzyskał (...)

 • Porada prawna na temat normatywny czas pracy w 2010 i 2011 roku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat normatywny czas pracy w 2010 i 2011 roku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

  której każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W konsekwencji w (...)

 • Kodeks pracy

  dyskryminacyjnego. Art. 181.  § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  okresów ubezpieczenia w stosunku do sumy okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce, Belgii i w Wielkiej Brytanii,a następnie porówna kwoty świadczeń (...)

 • Kierujący pojazdami

  kierowców, instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów; (...)

 • Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów (...)

 • Karta Nauczyciela

  Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  pracowników na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Adresy i (...)

 • Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

  innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość. Na czym polega dofinansowanie i dlaczego warto z niego skorzystać? Dofinansowanie zależy (...)

 • Składki ZUS 2011: wzrost o blisko 560 zł

  wszystkich powyższych składek otrzymujemy kwotę 885,66 zł. W roku 2010 przedsiębiorcy płacą miesięcznie 839 zł. W roku 2011 zapłacą zatem o 46,65 zł więcej (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?

  . Antonów (w:) K. Antonów, K.W. Baran (red.), B. Ćwiertniak, D. Dörre-Nowak, K. Walczak, Prawo pracy..., s. 648; I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia..., s. 193 (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  interdyscyplinarność Rozdrobnienie klasyfikacji obszarów wiedzy i dyscyplin nie służy właściwej prezencji Polski w światowym obiegu naukowym. Dlatego też dojdzie do połączenia (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  określonych stawką miesięczną;  7) sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców. W związku z powyższym, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację określoną (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  konieczności wypłaty wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy choremu pracownikowi oraz dodatków do pensji już zatrudnionych pracowników zastępujących nieobecnego (...)

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  wypadkowego z danego tytułu podczas: uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe, wykonywania odpłatnie pracy (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne (...)

 • Ustawa o czasie pracy kierowców

  godzin w roku kalendarzowym. 4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty (...)

 • Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

  proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego (...)

 • Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

  rozpoczęcia i zakończenia niedzieli i święta. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni dokonuje także zmian w Kodeksie pracy (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. 2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczony (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

  Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę o wypowiedzenie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane