Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

  danej treści, jeżeli taka sytuacja by zaistniała, wówczas nieważny jest cały testament. Innymi słowy należy rozważyć, czy gdyby spadkodawca nie powołał do spadku (nie chciał powołać) (...)

 • Treść i forma testamentów szczególnych

  nie sporządziłby takiego testamentu w ogóle, nieważny jest cały testament. Kiedy testament szczególny traci ważność? Sporządzenie testamentu w formie szczególnej uzasadnione (...)

 • Świadkowie sporządzenia testamentu pisemnego

  , świadkowie, ważność, nieważny, testament pisemny, kilka testamentów, spadkodawca

 • Porada prawna na temat nieważny

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nieważny, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przyczyny nieważności testamentu

  testament jest nieważny i ma miejsce spadkobranie ustawowe, Testamentu nie można sporządzić w dowolny sposób i w dowolnej formie.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

 • Miejsce płatności weksla własnego

  rodzi się kilka pytań: 1- Czy w związku z tym taki weksel jest nieważny? 2-Jeśli jest nieważny czy możemy sami dopisać miejscowość? Czy jest to już jakieś wykroczenie? 3- Jeśli widnieje (...)

 • Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

  nieważny od momentu powstania, może jednak zostać unieważniony z powodu braku świadomości lub swobody (tzn. będzie ważny dopóki nie zostanie unieważniony; może jednak nie zostać unieważniony (...)

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, jeżeli strona wykaże, że: nie było  zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według (...)

 • Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

  jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,- strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób (...)

 • Sąd państwa UE nie może zakazać wszczęcia postępowania cywilnego przed sądem innego państwa UE

  dokonały zapisu na sąd polubowny, na żądanie jednej ze stron odeśle strony do arbitrażu, chyba że stwierdzi, iż zapis jest nieważny, niewykonalny lub nie nadaje się do realizacji.Sąd państwa (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  nieważny, jeżeli został sporządzony:  1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;  2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że (...)

 • Zapis windykacyjny - czyli można już zapisać konkretną rzecz konkretnej osobie

  , jeśli ziszczenie się bądź nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło jeszcze przed otwarciem spadku.  Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub terminu

 • Jak odwołać testament?

  jest z mocy art. 945 § 1 pkt 2 K.c. (tzn. z tego powodu, że został przez spadkodawcę sporządzony pod wpływem błędu) nieważny, to nieważny testament, jako nie wywołujący (...)

 • Testament własnoręczny (2)

  testamentu lub okoliczności wynika, że bez takiego ograniczenia spadkobierca nie zostałby powołany. Ponadto testament, jak każda czynność prawna, może być nieważny, jeżeli jego treść jest sprzeczna (...)

 • Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

  . przed czy po ubezwłasnowolnieniu), testament własnoręczny można uznać za nieważny. Jednak wątpliwości co do daty sporządzenia testamentu mogą być wyjaśnione w postępowaniu sądowym przy użyciu (...)

 • Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

  . Nieważny jest również testament sporządzony pod wpływem groźby. Jednakże w przypadku kolizji regulacji dotyczących ważności sporządzonego testamentu jak i innych rozrządzeń dokonanych (...)

 • Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  notariusza. Ten pierwszy, z szuflady, stracił zatem ważność. Jednak fakt, iż testament okazał się nieważny nie wyłącza możliwości uznania małżonka za niegodnego, bowiem istotne znaczenie ma (...)

 • Nieważność testamentu

  postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, zaś druga do uzyskania przez Pana zachowku, bez zmiany postanowienia. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym (...)

 • Zawiadomienie dłużnika o dokonanej cesji

  nieważny. wierzyciel, dłużnik, wierzytelność

 • Ważne powody odstąpienia od umowy zlecenia

  jakiegoś powodu jest nieważny, to nie można go wypowiedzieć bowiem i tak jest nieważny. Wypowiedzieć zaś można tylko ważny z punktu widzenia prawa stosunek prawny. Zatem jest to przyczyna (...)

 • Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów

  prawidłowych i rzetelnych dowodów. Dokument nie zwierający odpowiednich poprawek nie jest nieważny, lecz istnieje niebezpieczeństwo, iż zostanie uznany on podczas kontroli za nierzetelny. Przy dokonywaniu

 • Zdolność wekslowa spółki cywilnej

  wekslowej, w związku z tym, nie może wystawić weksla. Mogą to zrobić natomiast wspólnicy. Nieważny będzie weksel, jeżeli w charakterze trasata został wymieniony przedsiębiorca nie mający biernej (...)

 • Hipoteka przymusowa kaucyjna

  wpis został dokonany na ważnej i skutecznej podstawie, w związku z tym nie ma podstaw do uznania go za nieważny. Hipoteka ma na celu zwiększenie ochrony roszczeń wierzyciela, który powinien starać (...)

 • Ważność aktu notarialnego

  notarialnego. Jednakże akt notarialny może być nieważny, gdy sama czynność stwierdzona aktem staje się nieważna. Sytuacja taka jest jednak trudna do wyobrażenia, gdyż notariusz zobowiązany jest (...)

 • Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

  najmniej 50 proc. uprawnionych do głosowania. Wlicza się tutaj nawet te osoby, które oddały nieważny głos, czyli np. nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi. Z kolei w sytuacji, gdy w głosowaniu (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  względu na osobę, na którą został wystawiony, jest nieważny jako czek, zobowiązania, wynikające z podpisów, umieszczonych na tym dokumencie w innych krajach, których ustawy nie zawierają takiego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • nieważny przegląd

  Witam Mam pytanie jaka kara grozi za nieważny przegląd? Z góry dziękuję za odpowiedzi

 • Nieważny PIT !

  Oddałam już PITa a osoba go przyjmująca nie sprawdziła zbyt dokładnie, teraz zorientowałam sie że nie brakuje mojego podpisu. Wiem głupi błąd (...)

 • nieważny weksel

  Czy weksel in blanco jest ważny, jeśli na druku weksla jest jedynie adres i dane wystawcy napisane przez niego literami drukowanym? Nie ma na nim podpisu. (...)

 • dział spadku i cała zawiła historia

  Witam, potrzebuje konkretnych podpowiedzi, porad. Nie wiem od czego zacząć, zawiłe to wszystko. Babcia i dziadek mieli wspólnotę majątkową, dziadek (...)

 • Brak dostępu do drogi publicznej

  Dzień dobry, Zwracam się z takim problemem. Nadleśnictwo ogłosiło przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości leśnej, na podstawie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane