Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Co grozi za pomawianie przedsiębiorstwa?

  konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zmianiami) pomawianie przedsiębiorstwa, wykroczenie, nieuczciwa konkurencja, kara, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje

 • Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  ;w, o których mowa w art. 22 ust. 2 podlegają wykluczeniu z postępowania. To samo dotyczy dostawców lub wykonawców, którzy przedstawili nieprawdziwe informacje, istotne dla

 • Sprostowanie dot. zasad wynagradzania sędziów

  nieprawdziwe doniesienia prasowe, Ministerstwo Sprawiedliwości, Klub Parlamentarny PO, płace, sądy, sędziowie, wynagrodzenia sędziów

 • Porada prawna na temat nieprawdziwe

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nieprawdziwe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przestępstwo fałszywych zeznań

  będzie możliwe przedstawienie przez pozwanego dowodów na nieprawdziwość faktów powołanych przez powoda w pozwie. Konsekwencją udowodnienia, że nakaz zapłaty został wydany w oparciu o nieprawdziwe

 • Fakt wreszcie przeprosi za swoje kłamstwa

  marnych emerytur". Axel Springer zobowiązuje się nie publikować w przyszłości materiałów prasowych zawierających nieprawdziwe stwierdzenia, iż ZUS w jakikolwiek sposób przeznacza na swoją (...)

 • Jeronimo Martins dystrybucja – nowe postępowanie

  ;wnież zostać nałożone na osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie, które na żądanie Prezesa przekazały nieprawdziwe informacje. Kary mogą wówczas sięgać do

 • Reklama preparatów do opalania wprowadza w błąd?

  reklamy wprowadza konsumentów w błąd, podaje nieprawdziwe informacje, narusza wizerunek Federacji Konsumentów oraz może zawierać przesłanki nieuczciwej praktyki rynkowej, Federacja

 • Pobyt obcokrajowca w Polsce

  lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument (...)

 • Nieprawdziwe oświadczenie o wpłacie kapitału

  zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. spółka z o.o., kapitał zakładowy, zarząd, nieprawdziwe, fałszywe, oświadczenie, odpowiedzialność, wkłady na pokrycie (...)

 • Odpowiedzialność adwokata za nieprawdziwe zarzuty

  . Jaka jest odpowiedzialność adwokata - pełnomocnika strony za nieprawdziwe i oszczercze treści w pozwie/pismie procesowym? Zgodnie z art. 80 ustawy oprawo o adwokaturze, adwokaci i aplikanci adwokaccy

 • Świadectwo pracy za pracę w Niemczech

  sporządzone przez pracodawcę zawiera nieprawdziwe informacje na temat pracy oraz cech charakterystycznych pracownika, to ten może złożyć do sądu pozew o zmianę treści świadectwa. Po czyjej stronie (...)

 • Prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych

  , nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy bądź są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz wykaże, że tak jest rzeczywiście, administrator (...)

 • Nieprawdziwa informacja w PIT 11

  nieprawdziwe. W świetle art. 80 Ustawy Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. 1999 r., Nr 83, poz. 930 ze zm.) jeżeli płatnik (pracodawca) celowo składa nieprawdziwą informację, może zostać ukarany grzywną. (...)

 • Karta zgonu

  z tego tylko tytułu, że wpisał dane nieprawdziwe do karty zgonu nie wiedząc o ich nieprawdziwości. Powyższa możliwość zależy więc od konkretnej sytuacji. Przepisy nie przewidują możliwości

 • Kara za nieprawdziwe informacje

  nieprawdziwe informacje dotyczące jednego z rynków lokalnych nowoczesnego kanału dystrybucji prowadzonego przez hipermarkety, supermarkety i sklepy dyskontowe (tzw. rynek HSD). Spółka nie poinformowała (...)

 • Nieprawdziwe oświadczenie złożone komornikowi

  W trakcie postępowania egzekucyjnego z ruchomości może się zdarzyć, że rzecz dłużnika jest w posiadaniu osoby trzeciej. Zgodnie z art. 845 § 2 kpc zd. 2 możliwość zajęcia rzeczy ruchomej zależy od (...)

 • Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

  , jeśli dziecko nie zostało zaszczepione. W Finlandii debatowano nad możliwością pozbawienia rodziców dodatku finansowego za brak szczepień (odpowiednik naszego 500+). Nieprawdziwe informacje (...)

 • Pierwszy etap cyfryzacji za nami. Gdzie wyłączyli sygnał?

  Polskiej wmawiają np., że już niedługo za korzystanie z analogowej telewizji trzeba będzie płacić dziesięciokrotnie wyższy niż obecnie abonament radiowo-telewizyjny.Informacje te są nieprawdziwe. (...)

 • Sprostowanie do artykułu: „Rząd kupuje alkohol na zapas"

  nie jest w żadnym stopniu dotowany z pieniędzy resortowych. W związku z tym sugestie, że to resort przeznaczył na alkohol kwotę zbliżoną do 100 tys. są nieprawdziwe.  Źródło: Ministerstwo (...)

 • Czy samotne matki będą głodować?

  (września) zrozpaczone matki mogą nie dostać ani grosza" jest nieprawdziwe.  Kolejna sprawa. Prawdą jest, że na podstawie ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwać będą od (...)

 • Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

  odroczeniem rozprawy. Grzywnie podlega również strona, która w wyznaczonym przez sąd terminie nie uprawdopodobni prawdziwości powyższych okoliczności. Jeśli zaś nieprawdziwe okoliczności

 • Przyspieszenie sądów gospodarczych

  terminie nie uprawdopodobni prawdziwości powyższych okoliczności. Jeśli zaś nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy, zostały powołane w złej wierze przez pełnomocnika (...)

 • Skutki karne kłamstwa w procesie cywilnym

  , wobec której toczy się postępowanie w trybie art. 172 prawa upadłościowego, może odpowiadać karnie za zeznania nieprawdziwe lub niepełne złożone w toku tego postępowania. Jeżeli sąd bowiem (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione, lub są przechowywane z naruszeniem ustawy. Wgląd ten raz na 6 miesięcy jest bezpłatny. Rozdział 6Nadzór (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane