Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przykład: Do osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK nie wliczamy: osób zatrudnionych na podstawie umów (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  inne świadczenia dla pracowników uczelni Art. 151. 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON

  zwolniony z wpłat na rzecz PFRON? Nie trzeba wpłacać pieniędzy na rzecz PFRON, jeżeli w firmie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiąga wymagane minimum 6% przy stanie (...)

 • Porada prawna na temat nie korzyści dla zatrudnionych na 1/2 etatu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nie korzyści dla zatrudnionych na 1/2 etatu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

  pracowników – co przełoży się na korzyści również dla pracodawców. Wzorem krajów wysokorozwiniętych, standardem na rynku będzie równoległe (...)

 • Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

  zakresie przepisów oraz zasad BHP, a także jest zobligowany do okresowego (nie rzadziej niż co 3 lata w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, nie (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  ;urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym, nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej, nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć: 64 tygodni – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka, 68 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu (...)

 • Fair play w internecie?

  których wykorzystanie podmioty praw autorskich nie udzieliły zezwolenia, nie były udostępniane na ich stronie internetowej. Obowiązek dołożenia wszelkich starań nie narzuca (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  kontaktowego dla organu nadzorczego. Na mocy rozporządzenia każda osoba w każdej sprawie dotyczącej jej danych ma prawo kontaktować się z wyznaczonym dla danej organizacji inspektorem. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  nowe lub poprzednio nie znane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia; art. 24 § 2 nie ma zastosowania.§ 2. Rozłożenie grzywny na raty można odwołać również wówczas, gdy (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  intelektualnej, polegających na wprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyprowadzaniu z niego środków płatniczych pochodzących z przestępstw, a także ściganych na mocy (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  lub poprzednio nie znane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia; art. 24 § 2 nie ma zastosowania.§ 2. Rozłożenie grzywny na raty można odwołać również (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  przysługuje mi rodzinne na dzieci ze względu na moje zarobki (przekraczają górną granicę dochodu na członka rodziny). Nie występowałam o alimenty. Mój konkubent (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  ich w ramach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS), a podmiot ten nie zawarł umowy z NFZ na udzielanie świadczeń (...)

 • Rady pracowników w firmach

  przeciętnej liczby zatrudnionych u pracodawcy działającego krócej niż 6 miesięcy dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę tych (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  lat 3.§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  ani korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem. § 2. Odszkodowanie na podstawie art. 449[1] nie przysługuje, gdy szkoda na mieniu nie (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  punktacji egzaminu konkursowego (wstępny na aplikację) przez dostosowanie do zasad obowiązujących na egzaminach na inne aplikacje; likwidacji części ustnej egzaminu komorniczego oraz (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  ; (art. 116 ust. 3). Zatem osoba z tytułem naukowym profesora nie będzie pozostawała w uczelni na niższym stanowisku profesorskim i nie będzie w związku z awansem na wyższe (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. § 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione (...)

 • Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

  również urlopy rodzicielskie (macierzyńskie i ojcowskie) dla doktorantów udzielane na zasadach podobnych do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Studenci (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  ubezpieczenia (liczbę ubezpieczonych ustala się na każdy rok kalendarzowy według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku, a w stosunku do płatników składek, którzy (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych (w wysokości przysługującej na początku), na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (...)

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. (...)

 • Najniższa krajowa 2011: więcej o 69 zł

  nie może być niższa niż minimalna pensja po pomniejszeniu jej o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika. Dla pracowników na pełnym etacie świadczenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane