Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo do bycia zapomnianym

  danych wycofał zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych,  podmiot danych wniósł sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędneprawnie (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  ; - nie popychaj, nie wyprzedzaj, nie krzycz, nie wywołuj paniki, staraj się uspokoić innych; bądź ostrożny – droga ewakuacyjna często prowadzi schodami w dół, więc (...)

 • Zgłoś się do „małego ZUS”

  rozpoczynającym się od 05 70. Będzie opłacał składki od kwoty deklarowanej nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia nie dłużej niż przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia (...)

 • Porada prawna na temat nie chce newslettera

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nie chce newslettera, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

  . Nie jest konieczne, aby wysokie ryzyko zmaterializowało się i by faktycznie doszło do naruszenia praw lub wolności. Dlatego nie ma znaczenia, czy ostatecznie ich naruszenie nastąpi. Wystarczający

 • Ocena skutków dla ochrony danych

  oceny skutków dla ochrony danych. W takich przypadkach, o ile wykaz ten nie ulegnie zmianie, przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych nie jest wymagane, ale tylko wtedy, gdy

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą.Art. (...)

 • Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

  wyraziła zgody. Jeśli konsekwencje wyrażenia zgody nie dają się pogodzić ze swobodą wyboru, to zgoda nie jest dobrowolna; konkretność – żeby zgoda była ważna, musi być konkretna; (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  przed 1 października 2017 r. i dotychczas nie wystąpiły o emeryturę z tytułu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego (właściwego dla danej osoby) albo nie ubiegały się o emeryturę, (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z

  jednak takie sytuacje, kiedy oświadczenie, które zostało złożone, z różnych powodów nie było zgodne z rzeczywistą wolą osoby albo tak naprawdę osoba nie miała na nie (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  ;urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym, nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej, nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie zatrudniają (...)

 • Kodeks karny

  czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  sporządzić, nie znając szczegółowej argumentacji sądu, który wydał zaskarżone postanowienia, gdyż nie otrzymamy wówczas pisemnego uzasadnienia sądu. Jeżeli nie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy (...)

 • Kodeks wykroczeń

  swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka,podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 73. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  nie zostały one zawarte w wykonaniu umowy ramowej, o której mowa w ust. 1 - nie stosuje się przepisów art. 98 99. Art. 86. 1. Po ogłoszeniu upadłości spółdzielni

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.§ 2. Grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  w art. 38 § 1 lub 2.§ 3. Kara łączna ograniczenia wolności nie może przekraczać 18 miesięcy, a kara łączna grzywny nie może przekraczać 1 080 stawek dziennych. Przy określaniu (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  zgłoszenia. Powtórzenia czynności już dokonanych można żądać tylko wtedy, gdy przy wykonywaniu czynności nastąpiło naruszenie praw strony, która nie posiadając zdolności procesowej (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  , a także stronie i osobie nie będącej stroną, którym przysługuje środek zaskarżenia, jeżeli nie brali oni udziału w posiedzeniu lub nie byli obecni przy ogłoszeniu; w innych (...)

 • Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

  zgoda ich nie jest potrzebna; nie jest potrzebna również zgoda ojca jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd i nie przyznał mu on władzy rodzicielskiej; zgoda rodziców (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora,   4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  wskazanej, nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora. § 2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  cudzoziemcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy, lub wnioskodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy (np. nie (...)

 • Mienie PKP

  administracji państwowej stopnia podstawowego, którym to przedsiębiorstwem PKP ani jego poprzednicy prawni nigdy nie byli. Nie ulega wątpliwości, że PKP nigdy nie należało do (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Chcę się rozwieść

  Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką (...)

 • Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

  Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane