Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  ; przerwania wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonej – matce dziecka po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 8 tygodni po porodzie, w (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, (...)

 • Porada prawna na temat nazwisko po slubie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nazwisko po slubie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks wyborczy

  wyborców, które wraz z urną pozostają w lokalu komisji.§ 3. Po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 i 2, przewodniczący (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  , działał świadomie na szkodę dłużnika.Art. 20.  Indos po terminie płatności ma te same skutki, co indos przed tym terminem. Indos jednak po proteście z powodu niezapłacenia lub (...)

 • Zasady przejmowania nazwisk w małżeństwie

  małżonków. Jeśli natomiast małżonkowie noszą różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko powstałe z połączenia nazwiska ojca z nazwiskiem matki. Zasady te mogą jednak zostać zmienione (...)

 • Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

  jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia (...)

 • Czy mogę zmienić nazwisko po ślubie - opinia prawna

  nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.”) (...)

 • Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

  ;ch członów. W przypadku niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko. Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga (...)

 • System monitorowania drogowego przewozu towarów

  , nastąpi po uiszczeniu kary pieniężnej albo kaucji w wysokości równej wysokości tej kary oraz opłat (za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  ) wierzytelności, które za zgodą sędziego-komisarza zostały spłacone; 4) wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  przeciętnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%. Niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego, przed (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  . § 1. Po złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna sąd opiekuńczy wydaje mu zaświadczenie. § 2. Po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki opiekun obowiązany jest zwrócić (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  działań prawnych.   Art. 24.  Indos, dokonany po proteście lub po równoznacznym stwierdzeniu albo po upływie terminu do przedstawienia, ma tylko skutki zwykłego przelewu.Aż (...)

 • Kodeks cywilny

  osobowej.Art. 43[8]. § 1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko (...)

 • Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

  małżeństwa nastąpiło przed konsulem, przesyła on niezwłocznie protokół złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym (...)

 • Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

  pkt 1-8, 11-18 oraz 20 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. imię (imiona) i nazwiskonazwisko poprzednie; nazwisko rodowe; płeć; imię ojca; imię (...)

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  wniosek o zmianę nazwiska lub imienia nie zostanie uwzględniony? Wniosek nie zostanie uwzględniony, gdy dana osoba chciałaby zmienić swoje nazwisko na nazwisko historyczne, wsławione na polu (...)

 • Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

  W kwietniu 2007 r. uzyskałam rozwód. Za miesiąc urodzę dziecko, którego ojcem jest mój nowy partner. Oboje chcemy, aby dziecko nosiło jego nazwisko. Jakie nazwisko otrzyma po urodzeniu (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

  skazanie, po upływie terminów do zatarcia skazania, jest usuwane z Rejestru automatycznie, czy trzeba napisać w tej sprawie wniosek do KRK? Skazanie, które spełnia warunki do zatarcia, usuwane

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  ; nazwisko i imię (imiona); numer PESEL, o ile został nadany; datę i miejsce urodzenia; adres miejsca pobytu stałego; adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego; nazwisko i imię pełnomocnika, (...)

 • Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  miejsce urodzenia; kraj urodzenia; adres miejsca pobytu stałego; adres miejsca pobytu czasowego; datę powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej; nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został

 • Kierujący pojazdami

  granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego

 • Kodeks spółek handlowych

  zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne. Art. 109. § 1. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. § 2. Osoby, które działały w imieniu spółki po (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przedmiocie wszczęcia rozstrzyga się po przekazaniu przez oskarżyciela publicznego materiału dowodowego lub oświadczenia, o którym mowa w art. 57 § 5.Art. 60. § 1. Prezes sądu, po wszczęciu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Zmiana nazwiska rok po slubie

  Przyjelam podwojne nazwisko po slubie, jednakze rok po zawarciu malzenstwa doszlam do wniosku ze latwiej byloby sie poslugiwac jednak tylko nazwiskiem (...)

 • Nazwisko dziecka

  Witam! Dziewczyna ma dziecko z człowiekiem, z którym nie zawarła związku małżeńskiego. Mieszkają osobno, dziewczyna z rodzicami. Większe zaiteresowanie (...)

 • Nazwisko dla dziecka ze zwiazku nieformalnego

  Za niedługo będę rodziła. Ojciec mojego dziecka domaga się by ono nosiło jego nazwisko. (Nie jesteśmy nawet po ślubie cywilnym - jesteśmy całkowicie (...)

 • Malzenstwo z cudzoziemcem

  1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane