Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  ;3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy. 4. Nauczyciel akademicki może, (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  okresem pracy w szkole wyższej. Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela? nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Z (...)

 • Porada prawna na temat nauczyciel

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nauczyciel, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

  przeciętnego wynagrodzenia z okresu zatrudnienia. Czy oprócz wypoczynkowego, nauczyciel akademicki może skorzystać z innego rodzaju urlopu? Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  . Jeżeli w tym okresie nauczyciel nie podjął ponownie pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu.   Urlop wychowawczy nauczyciela Oczywiście jak każdy innym pracownik nauczyciel ma także (...)

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  osiągnięciem tego wieku nauczyciel nie nabył prawa do emerytury - dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od osiągnięcia wieku emerytalnego nauczyciel (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  stażysty. Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela? nauczyciel stażysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany; nauczyciel dyplomowany. Możliwym jest także rozpoczęcia (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia

  urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel

 • Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły

  łącznie 3 przesłanek: zgoda dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony; zasięgnięcie opinii organu prowadzącego szkołę, w której nauczyciel ma być zatrudniony; przeniesienie (...)

 • Zwolnienie nauczyciela

  nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej i może zostać ukarany nawet zwolnieniem z pracy (art. 76 ust. 1 pkt 3 KN). Jeśli jednak nauczyciel powróci w terminie do pracy wówczas dyrektor (...)

 • Matury w toku

  klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Jeśli dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ (...)

 • Czas pracy nauczyciela

  realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. 2001 r., Nr 52, poz. 550). nauczyciel, czas pracy

 • Ochrona zdrowia nauczyciela

  dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły (...)

 • \"Korzyści\" zawodu nauczyciela

  1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zmianami). nauczyciel

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  granicy liczebności uczniów niepełnosprawnych w oddziałach specjalnych.   Na podst. informacji ze stron MEN dziennik lekcyjny, opłaty, szkoła, uczeń, dzieci, nauka, edukacja, nauczyciel

 • Dodatek za staż pracy

  wypłacany od razu (nie po 3 latach). Karta Nauczyciela, wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat, staż pracy, nauczyciel

 • Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

  rzetelnego przygotowania do wykonywanej funkcji, w zamian za co uzyskuje zatrudnienie na podstawie, która silniej chroni jej interesy pracownicze.  Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę Jeżeli

 • Urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego

  normalnego toku pracy. Przepis ten oznacza, że nauczyciel nabył pierwsze prawo do urlopu w roku 2004, w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę. Przebywając na urlopie bezpłatnym, nauczyciel (...)

 • Awans zawodowy nauczyciela

  ma wpływ np. na wysokość wynagrodzenia. Stopień jest przypisany do nauczyciela, lecz taki nauczyciel podlega ocenie okresowej co do swoich kwalifikacji. Przydatność nauczyciela, a nie stopień

 • Przeniesienie nauczyciela do innej miejscowości

  zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. W tym przypadku nauczyciel może się niezgodzić na przeniesienie i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji. W razie konieczności (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  ). nauczyciel, wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

  , nauczyciel

 • Dyrektor chce abym zajmowała się dziećmi w przedszkolu.

  kwalifikacje. Nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę lub za jego zgodą. Podkreślamy, że w tym trybie nauczyciel może nie tylko zająć inne stanowisko w tej samej szkole, ale (...)

 • Forma zatrudnienia nauczycieli

  "nauczyciel", ale właśnie "nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych". Pewne zamieszanie wprowadza występowanie tego samego słowa w obu konstrukcjach, czego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

  Witam. Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy (...)

 • nauczyciel

  Pracuje w placówce oświatowej, która jest czynna przez cały rok 24 godziny na dobę i jestem zatrudnina na kartę nauczyciela. Ostatnio miała miejsce (...)

 • urlop dp zdrowia renta

  Witam. Mam kilka pytań. Czy będąc na urlopie dla podratowania zdrowia nauczyciel może starać się o rentę chorobową ( inwalidzką) w trakcie urlopu (...)

 • Znieważenie nauczyciela i brak reakcji dyrekcji.

  Witam Co może zrobić nauczyciel który został poważnie znieważony wręcz ośmieszony w bardzo żenujący sposób przez ucznia, a dyrektor całą (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane