Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  ; już po skończeniu 65 lat – może złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury z I filaru z uwzględnieniem środków zgromadzonych na jego subkoncie. ZUS przeliczy (...)

 • Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

  . też:  Rehabilitacja lecznicza z ZUS Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych - jak skorzystać? Nowe uprawnienia niepełnosprawnych Wykaz uzdrowisk wraz z kierunkami (...)

 • Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

  Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną (...)

 • Porada prawna na temat nauczyciel a sanatorium z zus

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nauczyciel a sanatorium z zus, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Możesz pojechać z ZUS do sanatorium

  , wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji. Powyższy wniosek stanowi podstawę do wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o potrzebie rehabilitacji. Ponadto lekarz orzecznik ZUS może orzec (...)

 • Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  bowiem, że okoliczności rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy związane z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum można uznać za tożsame z okolicznościami dotyczącymi pracodawcy, (...)

 • Praca na urlopie zdrowotnym

  określone wynagrodzenie. Czy mogę wystąpić z wnioskiem do ZUS, czy na nazwisko tej osoby wpływają składki z tytułu zatrudnienia, uzasadniając to tym, iż osoba ta korzysta z (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?

  60 lat (gdy jesteś kobietą) lub 65 lat (gdy jesteś mężczyzną), to wniosek o takie świadczenie możesz złożyć do ZUS również po 30 września 2017 r. Wówczas będziesz mieć prawo (...)

 • Jakie prawa ma pacjent?

  pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, sanatorium) ma obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania. Koszty związane z realizacją tego prawa ponosi (...)

 • Odwołanie od decyzji ZUS

  . Ostatnia to usztywnienie stawu - z Funduszu, ale też bez gwarancji powodzenia z uwagi na znaczne odwapnienia kości. Nikt z lekarzy nie chce podjąć jednoznacznej decyzji w sprawie dalszego (...)

 • Emerytura dla nauczycieli

    Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę - mówi Gabriela Zgajewska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS. Nauczyciele mogą (...)

 • Termin do złożenia odwołania a wprowadzenie w błąd

  .? Zgodnie z ustawą o rentach i emeryturach z FUS ponowne ustalenie wysokości świadczenia, przy uwzględnieniu nowych okresów składkowych, następuje na wniosek zainteresowanego, z tym (...)

 • Emerytura nauczyciela

  jeszcze przewidziane. Stanowisko, zgodnie z którym okres urlopu dla poratowania zdrowia należy zaliczyć do okresu pracy nauczyciela, potwierdził też SN w wyroku z dnia z dnia 30 lipca (...)

 • Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

  wyjechała do sanatorium) nie mają nikogo, kto mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem, gdy oboje są w pracy. Jedno z nich przynajmniej na okres miesiąca musi zrezygnować z pracy. Czy (...)

 • Zwolnienie pracownika na zwolnieniu

  około 6 miesięcy. Był w sanatorium do którego skierował go ZUS, otrzymał decyzję z ZUS, że nie jest niezdolny do pracy. Pracownik odwołam się od decyzji ZUS i faktycznie (...)

 • Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

  Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z

 • Trzynastka dla nauczyciela

  urlopie. Czy mam prawo do "13" obliczanej z całego roku, czy tylko za dni pobytu w szkole. Zasady ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia oraz nabywania prawa, a także jego wypłacania określa (...)

 • Utrata prawa do wcześniejszej emerytury, a wstąpienie do OFE – opinia prawna

  jest do pouczenia tej osoby o konsekwencjach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, a w szczególności o tym, że w wyniku przystąpienia do otwartego funduszu emerytura z Funduszu (...)

 • Odprawa rentowa dla nauczycielki

  reguluje ustawa z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2003r., nr 118, poz. 1112 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 2 stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym (...)

 • Emerytura nauczycielska

  17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zm.). Jeśli chodzi o urlop wychowawczy (na równie z nim

 • Częściowa niezdolność pracownika do pracy

  stopniem niepełnosprawności (trwała częściowa obustronna utrata słuchu) oraz przyznana mi została renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Karta Nauczyciela nie mówi nic na temat nauczycieli (...)

 • Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

  całkowitym zwolnieniem od podatku dochodowego, pod warunkiem, że dopłaty dokonywane są z funduszu socjalnego lub ZFŚS oraz zgodnie z  odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra. (...)

 • Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych - jak skorzystać?

  ośrodek i organizatora turnusu, biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z rodzaju swojej niepełnosprawności. Może skorzystać z pomocy pracowników pcpr lub dokonać wyboru samodzielnie, (...)

 • Zasady przyznawania zasiłku wychowawczego - stan prawny na dzień 21 sierpnia 2002 r.

  jednak jest, że rodzice bądź opiekunowie muszą zdecydować, które z nich będzie się o nie ubiegać, gdyż przysługuje on zawsze tylko jednemu z nich. Prawo do zasiłku przysługuje: pracownicy/matce

 • Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego

  zgodnie z jego celem.  Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy: (...)

 • Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

  , nauczyciele, pedagodzy, staż pracy, ZUS

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane