Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  wtedy, gdy może to mieć znaczenie wychowawcze.§ 2. Kara określona w § 1 polega na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, (...)

 • Kodeks pracy

  na czas określony zawartych: 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  2) w celu wykonywania pracy o charakterze (...)

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  pracowników. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów (...)

 • Porada prawna na temat nagany w pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nagany w pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Udzielenie pracownikowi kary nagany

  obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Pracodawca może udzielić kary nagany w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku (...)

 • Nagana a świadectwo pracy

  porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy (...)

 • Sprzeciw pracownika na nałożenie nagany

  terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu. W razie odrzuceniu przez pracodawcę sprzeciwu pracownik może w terminie 14 dni od dnia odrzucenia sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w (...)

 • Udzielenie nagany pracownikowi drogą elektroniczną

  sytuacji pracownik może w odwołaniu nie tylko podważać zasadność nagany, ale również wymagać, aby dokument ten podpisany był w oryginale, wręczony został osobiście? Zgodnie z art. (...)

 • Kara upomnienia i nagany dla pracownika

  ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy; - nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; - nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych; - (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  – poinformowanie o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej (...)

 • Odwołanie się pracownika od nałożonej nagany

  Udzieliłam mojemu pracownikowi nagany zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy z uwagi na notoryczne spóźnianie się pracownika do pracy. Kilkakrotnie wcześniej dostawał upomnienia słowne w (...)

 • Odmowa podpisania nagany przez pracownika

  Pracownikowi udzielono nagany na piśmie odmówił jej podpisania. Czy może odmówić podpisania nagany, czy taka nagana jest ważna? Zgodnie z kodeksem pracy za nieprzestrzeganie (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w (...)

 • Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

  może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników. Regulamin (...)

 • Odpowiedzialność pracownika za straty pracodawcy

  pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną. (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  usług (art. 861 § 1 k.c.), w zysku wypracowanym przez innych wspólników, nie jest wykonywaniem pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, (...)

 • Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

  farmaceuty jest wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy aptekarza. Należy tu odnieść się do przepisów prawa pracy, gdyż takie wygaśnięcie stosunku pracy pociąga za sobą (...)

 • Odwołanie pracownika na podstawie art. 52 kp

  ; nietrzeźwość w czasie wykonywania obowiązków; stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości; narażenie na szkodę mienia pracodawcy; świadome działanie przeciwko interesom pracodawcy, (...)

 • Przerwy na papierosa w czasie pracy

  przepisów kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do (...)

 • Ukaranie pracownika karą nagany lub karą upomnienia

  W jakich sytuacjach pracodawca może zastosować wobec pracownika karę nagany lub karę upomnienia? Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej

 • Nagana dla pracownika na zwolnieniu lekarskim

  nagany jest jedną z sankcji grożącą pracownikowi za nieprzestrzeganie przez niego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (...)

 • Karta Nauczyciela

  ;tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;    4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę "za całokształt"? - opinia prawna

  . Warto w tym miejscu wskazać poglądy wyrażone w orzeczeniach Sądu Najwyższego, a odnoszące się do tej kwestii.   W wyroku z dnia 1 października 1998 r., I PKN 315/97 (OSNAPiUS (...)

 • Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

  nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach nie cierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania (...)

 • Kara nagany

  może domagać się jedynie uchylenia kary? Czy może dochodzić np. odszkodowania? Jedyne uprawnienia jakie w opisywanej sytuacji przysługują pracownikowi wymienione są w przepisie art. 112 kodeksu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Antysemityzm w pracy

  witam, pisze prędko bo obawiam się nagany w pracy. nie spowiedziałem się takiego obrotu spraw u osób z którymi żartuje i przebywam od roku. chodzi (...)

 • Kara Nagany

  Witam.Czy pracodawca nakładając karę musi wyszczegolnic rodzaj popełnionego wykroczenia w sposób konkretny tz. dokładnie za jakie przewinienie.Co (...)

 • Pozew do Sądu Pracy

  Proszę o pomoc w znalezieniu wzoru pozwu skladanego do Sądu Pracy (Andrzej 40) leszczyna@go2.pl napisz na prv to Ci wyślę e A czy ktos moze mi podpowiedziec (...)

 • Pomówienie (zla opinia o pracowniku)

  Krótko chce przedstawić problem otóż: Została wydana opinia przez mojego przełozonego (kierownika) o mnie, w mojm przekonaniu bardzo krzywdząca (...)

 • mobbing - ciąża - zwolnienie

  Jestem w 11 tyg ciąży, na zwolnieniu lekarskim z powodu niestannego mobbingu mojej szefowie. Obwiając sie stresujących sytuacji i za namową kadrowej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane