Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  wykonywania przydzielonej pracy, szkoli w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz obsługi maszyn i urządzeń, a także zapoznaje z podstawowymi (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także w wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości. 2. Wykorzystane (...)

 • Porada prawna na temat nagana w pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat nagana w pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks pracy

  na czas określony zawartych: 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  2) w celu wykonywania pracy o charakterze (...)

 • Nagana a świadectwo pracy

  porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  – poinformowanie o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  wymienionych w art. 255[1] ust. 6, w art. 255[4], w art. 255[5] ust. 2, w art. 255[6] ust. 3, a także w przypadku przywrócenia terminu określonego w art. 255[1] ust. (...)

 • Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

  nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach nie cierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania (...)

 • Kodeks wykroczeń

  wtedy, gdy może to mieć znaczenie wychowawcze.§ 2. Kara określona w § 1 polega na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, (...)

 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności: przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  . 203. § 1. Kierownik zakładu zamkniętego, w którym wykonuje się środek zabezpieczający, nie rzadziej niż co 6 miesięcy przesyła do sądu opinię o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w (...)

 • Kara nagany lub upomnienia pracownika

  upomnienie i nagana mogą zostać nałożone w przypadku: naruszenia zasad organizacji i porządku pracy, naruszenia przepisów bezpieczeństwa higieny pracy oraz przepisów (...)

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  pracowników. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  usług (art. 861 § 1 k.c.), w zysku wypracowanym przez innych wspólników, nie jest wykonywaniem pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, (...)

 • Pozew w sprawie wycofania kary nagany

  , przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania (...)

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  , które mogłyby uniemożliwić trafne ustalenie istotnych okoliczności sprawy bądź w inny sposób utrudniałyby przeprowadzenie postępowania. Odwołanie od zawieszenia Nauczycielowi akademickiemu

 • Udzielenie pracownikowi kary nagany

  nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu (...)

 • Pracownik samorządowy

  wymierzana jest kara upomnienia, natomiast w przypadku postępowania dyscyplinarnego mogą zostać wymierzone następujące kary: 1) nagana, 2) nagana z ostrzeżeniem, 3) nagana z pozbawieniem (...)

 • Karta Nauczyciela

  ;tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;    4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji (...)

 • Obowiązki urzędników samorządowych

  dyscyplinarnym, w trybie której wymierzone mogą być następujace kary: upomnienie,   nagana,   nagana z ostrzeżeniem,   nagana z pozbawieniem (...)

 • Odmowa podpisania nagany przez pracownika

  pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu (...)

 • Jest bat na leniwych urzędników

  ministrowie,3. w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku (...)

 • Udzielenie nagany pracownikowi drogą elektroniczną

  obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: karę upomnienia,   karę nagany.   Pracodawca nie może zastosować wobec (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • nagana w pracy

  witam Mam pytanie mój tata dostała naganę w pracy czy ona zostanie umieszczona w świadectwie pracy?Z góry dziękuję za pomoc

 • Nagana

  Witam dostałem naganę i co teraz czy kiedyś po jakim czasie zniknie mi ona z akt? czy jest to w ogóle możlwe? z góry dziękjuję z odpowiedzi (...)

 • Kara Nagany

  Witam.Czy pracodawca nakładając karę musi wyszczegolnic rodzaj popełnionego wykroczenia w sposób konkretny tz. dokładnie za jakie przewinienie.Co (...)

 • Skarga na urzędnika w 2011 - przewlekanie sprawy - jaka kara dla urzędnika ??

  Gdy organ wyższego stopnia stwierdzi, że zażalenie jest uzasadnione, to wyznaczy urzędowi termin na załatwienie sprawy. Ustaleni zostaną winni, którzy (...)

 • nagana - porada

  Opisze sytuacje która miała miejsce. Pracownik opuścił stanowisko pracy o 13:30 a powinien pracować do 14. Następnego dnia zgłosił się do przełożonego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane