Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kierujący pojazdami

  wymagane szkolenie; 4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania pozwolenia. 3. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  znaleźć informację o tym, że dany pracownik jest chory lub korzysta z urlopu „na żądanie”. Taka praktyka jest niewłaściwa, a informacje m.in. o zwolnieniach lekarskich czy (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz; możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia (...)

 • Porada prawna na temat na jaki okres jest ważne szkolenie bhp

  Nie szukaj dłużej informacji na temat na jaki okres jest ważne szkolenie bhp, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ważność szkoleń BHP

  . Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne (nie ma co do tego okresu terminu (...)

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

  niezbędnych na stanowisku służbowym na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej. Zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na (...)

 • Kodeks pracy

  wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. (...)

 • Pracodawcy już znają szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

  prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów o systemie oświaty, na podstawie ramowych programów szkolenia. Jak powinno przebiegać szkolenie wstępne? Szkolenie (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową) jest decyzją (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy). Odmowa wydania (...)

 • Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

  : a) polegające na likwidacji obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  ;w traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów traktowane jest na równi z (...)

 • Kiedy musisz powołać służbę bhp?

  jednak sam wykonywać zadania służby bhp, w sytuacji gdy posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, oraz jeżeli: zatrudnia do 10 pracowników albo (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  przysługuje na okres do 6 miesięcy. W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin, 8) zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni, 9) pochwała, 10) (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  okres do 3 lat. § 3. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.”Art. 50. § 1. Sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona,    3) odpisach amortyzacyjnych (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu.  6. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, (...)

 • Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

  tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił 50 lat. Od 1 stycznia 2019 r okres ten zostanie skrócony do 10 lat. 10-letni okres przechowywania dokumentów dotyczy

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  uczęszczać do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego albo szkoły. Nie jest istotna ilość godzin, przez które tam przebywa. Ważne jest, żeby nie nastąpiło trwałe zaprzestanie (...)

 • Szkolenie pracownika

  , to trzeba je uznać raczej za szkolenie bhp niż szkolenie podnoszące kwalifikacje. W takim przypadku umowa zawarta z pracownikiem, zgodnie z którą to pracownik ponosi koszty szkolenia (...)

 • Szkolenie BHP przy przyjęciu pracownika

  poprzedniego zakładu pracy. Czy to szkolenie jest także ważne dla nowego pracodawcy? Czy badania lekarskie także można uwzględnić z poprzedniego zakładu, jeżeli jest ono ważne, (...)

 • Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

  losy na loterii. I właśnie ze względu na brak kontroli nad pożyczonymi pieniędzmi koszt pożyczki (oprocentowanie, prowizja itp.) jest zwykle wyższy niż koszt kredytu udzielonego nawet (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  rozliczeniu na ogólnych zasadach. Podatnik przyjął zlecenie na wybudowanie mostu. W ramach wykonania tego zlecenia z uwagi na gabaryty elementów budowlanych podatnik podjął (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  egzaminu państwowego;  szkolenie uzupełniające - przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej.  Szkolenie podstawowe i dodatkowe przeprowadza się zgodnie z programem szkolenia kandydatów (...)

 • Leasing podatkowy

  48 miesięcy.     Normatywny okres amortyzacji  Kolejnym ważnym pojęciem jest pojęcie normatywnego okresu amortyzacji. Okres ten ma znaczenie przy ustalaniu, czy (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  B. Takie wymagania będą po zmianach Wymóg wykształcenia obniżany jest z wyższego na średnie, a okres posiadania prawa jazdy kategorii B skracany jest z 6 do 3 lat. (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.