Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  ;wnocześnie w imieniu Nowaka samochód ten przyjmuje) lub mocodawca na to zezwoli, Mocodawca może zrzec się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa, jednakże tylko z przyczyn uzasadnionych (...)

 • Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

  . 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.) pełnomocnik, pełnomocnictwo, mocodawca, sam z sobą, czynności prawne, zawarcie umowy, strona czynności prawnej

 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  przypadku śmierci mocodawcy o czym jest mowa w dalszej części. Najczęstszą przyczyną wygaśnięcia prokury jest jej odwołanie. Związane jest to z dużym zaufaniem występującym w relacjach prokurent-mocodawca

 • Porada prawna na temat mocodawca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat mocodawca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pełnomocnictwo a prokura?

  zmianami); Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209, ze zmianami) mocodawca, pełnomocnictwo, prokura, pełnomocnik, prokurent, reprezentacja

 • Nadużycie pełnomocnictwa do sprzedaży gruntów

  przychodów – trzeba pilnować wydatków pełnomocnik, mocodawca, pełnomocnictwo, sprzedaż, nieruchomość

 • Odpowiedzialność pełnomocnika w spółce z o.o.

  umocowania jak wskazano w opisie sytuacji), wówczas skutki bezpośrednio będzie ponosił mocodawca (czyli Pan). W opisanej sytuacji zostało udzielone tzw. pełne pełnomocnictwo, a w związku z (...)

 • Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

  r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami).   pełnomocnictwo, mocodawca, rzekomy pełnomocnik, umowa, czynność jednostronna, umocowanie, zakres, przekroczenie umocowania, brak umocowania, upoważnienie

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  rachunek urzędu miasta/gminy/dzielnicy właściwego terytorialnie dla organu, do którego jest składane pełnomocnictwo. Jeżeli np. udzielisz pełnomocnictwa w Warszawie, Ty (mocodawca) pochodzisz (...)

 • Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

  mocodawcę do osoby, z którą mocodawca zamierzał zawrzeć małżeństwo. Oświadczenie to musi być skierowane do osoby ustanowionej pełnomocnikiem.Gdyby zaistniała sytuacja, w której pełnomocnik

 • Upoważnienie do konta bankowego od umierającego

  woli. Zgodnie z art. 101 kodeksu cywilnego pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego

 • Umowa sprzedaży nieruchomości z pełnomocnikiem

  pełnomocnictwa, to nie zostało ono odwołane. Oczywistym jest, że przy tak sformułowanym pełnomocnictwie mocodawca nie może mieć zastrzeżeń do szybkiego sprzedania nieruchomości. Zawarcie umowy (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  radca prawny, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, (...)

 • Kodeks cywilny

  ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.Art. 107. Jeżeli mocodawca

 • Kodeks postępowania cywilnego

  stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne (...)

 • Pełnomocnictwo szczególne

  pełnomocnictwo ogólne ani rodzajowe). W niniejszym przykładzie mocodawca upoważnia pełnomocnika do sprzedaży jego przyczepy kempingowej. pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnik, (...)

 • Odwołanie pełnomocnictwa

  . pełnomocnictwo, odwołanie, pełnomocnik, mocodawca, dokument

 • Pełnomocnictwo handlowe

  przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. pełnomocnictwo, pełnomocnictwo handlowe, upoważnienie, pełnomocnik, mocodawca, odwołanie, wygaśnięcie, osoba (...)

 • Odpowiedzialność pełnomocnika

  mocodawcę.Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika? odpowiedzialność pełnomocnika, pełnomocnik, mocodawca, umowa, odszkodowanie

 • Pełnomocnik a doręczenia

  pełnomocnikowi (w związku z ograniczeniem pełnomocnictwa). pełnomocnik, strona, ustanowienie, mocodawca, stosunek, organ administracyjny, skutecznie

 • Odwołanie upoważnienia

  pełnomocnictwo/upoważnienie ustaje z chwilą śmierci mocodawcy. Strony mogą uzgodnić także inne przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa/umocowania. pełnomocnictwo, upoważnienie, odwołanie, mocodawca, (...)

 • Pełnomocnictwo a szkoda mocodawcy

  z art. 415 kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. pełnomocnictwo, odszkodowanie, nienależyte działania, mocodawca, umocowany, zakres

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo

  . pełnomocnictwo, upoważnienie, mocodawca, pełnomocnik, forma, pisemnie, ogólne, szczególne, akt notarialny, poczta, bank, urząd skarbowy, notariusz, zakres

 • Zastrzeżenie w pełnomocnictwie

  , szczególne, rodzajowe, pisemnie, forma, mocodawca, pełnomocnik

 • Pełnomocnictwo do założenia spółki

  , mocodawca, pełnomocnik

 • Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

  mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane