Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prywatny monitoring w prawie polskim

  analizowanym kontekście monitoringu instalowanego przez osobę fizyczną nie jest zadaniem łatwym. Wydaje się jednak, że jawny i widoczny monitoring, rejestrujący miejsce publiczne nie realizuje (...)

 • Internet to miejsce publiczne

  wrześniu 2015 r. stwierdził, że za miejsce publiczne w myśl Kodeksu wykroczeń należy uznać także internet. Wyrok SN wspiera dotychczasowe orzecznictwo. Ma też swoisty walor edukacyjny. Tym (...)

 • Zakłócenie porządku publicznego

  znamion wykroczenia niezbędny jest jego publiczny charakter (innymi słowy, oddziaływanie określonego zachowania na nieograniczony krąg adresatów). Podobnie należy definiować miejsce publiczne. (...)

 • Porada prawna na temat miejsce publiczne

  Nie szukaj dłużej informacji na temat miejsce publiczne, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 261. Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia (...)

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  targowiska rozumieją raczej określone miejsce publiczne, do których kupujący mają dostęp. Naszym zdaniem nie jest  sprzedażą na targowisku sprzedaż dokonana w domu klienta,  na (...)

 • Rozklejanie ulotek jako wykroczenie

  miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem. Ustawa nie określa jednak co rozumie pod pojęciem miejsca publicznego. Wydaje się zatem, iż za miejsce publiczne uznawać należy miejsce, (...)

 • Podstawa prawna zatrzymania osoby na izbie wytrzeźweń

  terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. wychowanie, trzeźwość, alkoholizm, przeciwdziałanie, izba, wytrzeźwień, zatrzymanie, zagraża, życie, miejsce publiczne, zgorszenie, (...)

 • Ulotki wkładane za wycieraczki samochodów

  za wykroczenie zaśmiecania miejsca publicznego, gdyż prywatny samochód trudno uznać za miejsce publiczne w rozumieniu ustawy prawo wykroczeń. Przy czym należy zauważyć, iż zamieszczenie (...)

 • Zakryjesz twarz na ulicy? To będzie kara

  -prawnik.pl zasłanianie twarzy, miejsce publiczne, demonstracja, zakrywanie twarzy

 • Święta i Majówka: jak nie dostać mandatu?

  , śmigus dyngus, grill, balkon, miejsce publiczne, picie piwa, spożywanie alkoholu

 • Zakaz palenia w miejscach publicznych

  ; palenie, papierosy, papieros, zakaz palenia, miejsce publiczne, tytoń

 • Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

  , poz. 717, ze zm.) cele publiczne, podział nieruchomości, wykup nieruchomości przez gminę, wywłaszczenie nieruchomości, prawo pierwokupu, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie

 • Czym jest informacja publiczna?

  odnoszących się do wszelkich przyszłych działań organu" (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r., sygn. akt II SAB 70/2002, II SAB 71/2002, LexPolonica nr 356777). „Publiczne

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  " to znaczy wartość podlegającą ochronie, w szczególności porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi finansowej (...)

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne

  osoby pełniące funkcje publiczne oraz innych ustaw wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.  Czynności (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Art. 74. § 1. Przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  została zawarta w złej wierze. Tytuł XXXVI. PRZYRZECZENIE PUBLICZNE Art. 919. § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest (...)

 • Reforma edukacji

  dostosowania środowiska zewnętrznego (dostosowanie warunków nauczania – likwidacja barier architektonicznych, dostosowane miejsce pracy, odpowiednie pomoce dydaktyczne, metody pracy dydaktycznej (...)

 • Dokument od firm w przetargu publicznym

  , aby firmy zagraniczne uczestniczyły w procedurach zamówień publicznych poprzez swoich przedstawicieli. dokumenty, zamówienia publiczne, przetarg, zamówienia, firma zagraniczna

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  tytułem prawnym do lokalu, decyzję w sprawie wymeldowania zainteresowanego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu (...)

 • Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. Jak należy (...)

 • Jak zostać pracownikiem ochrony?

  czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem;  nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania;  zdolność (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  rozporządzenia zakłada, że w miejsce obecnych 22 dziedzin nauki i sztuki oraz 102 dyscyplin znajdzie się 8 dziedzin nauki i 45 dyscyplin. Nowy podział oparty jest na systematyce

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  k.c., trybu zmiany właściciela nieruchomości obciążonej umowami najmu.  Art. 678. § 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy

 • Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  siedziba nie jest znane, sąd wezwie do udziału w postępowaniu przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym.  Do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu będzie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Miejsce publiczne

  Witam ! wybudowałem na własnej działce budynek przeznaczony pod wynajem lokali użytkowych,otoczenie t.j. cała działka została przystosowana do użytku (...)

 • Palenie na balkonie a nowe przepisy

  W związku z tym że weszły nowe przepisy dotyczące palenia w miejscu publicznym mam takie pytanie- czy jeśli pale papierosy na własnym balkonie i (...)

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)

 • spożywanie alkoholu w swoim aucie

  Mam takie pytanie ,czy można spożywać alkohol w samochodzie znajdującym się w miejscu publicznym? Mowa o pasażerach, samochód znajdujacy sie np (...)

 • Mandat za przeklinanie w miejscu publicznym!

  Przepraszam mam pytanie. Wczoraj dostałem mandat za przeklinanie w miejscu publicznym od strazy miejskiej. Gadałem przez komórkę ze swoją kobieta, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane