Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

  podział majątku wspólnego małżonków. Zarzuty poczynienia nakładów zarówno na majątek wspólny jak i z majątku osobistego pani na majątek osobisty męża pod rygorem ich utraty (zwłaszcza (...)

 • Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

  do zwrotu nakładów w części w jakiej ma udział we współwłasności (½ czyli 50.000 zł) – a zwrot nastąpi na majątek wspólny, który będzie ulegał podziałowi. Zwrócona kwota (...)

 • Dziedziczenie osobistego majątku małżonka

  . do spadku po zmarłym Józefie, którego majątek stanowi odrębną własność z poprzedniego małżeństwa. Czy słusznym jest przypisanie do spadku - drugiej żony, gdzie przedmiotem spadku był majątek (...)

 • Porada prawna na temat majątek wspólny

  Nie szukaj dłużej informacji na temat majątek wspólny, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

  podlegają mu zatem zobowiązania obciążające majątek wspólny (nie spłacone długi). Majątek wspólny podlegający podziałowi stanowią natomiast wchodzące w skład tego majątku (...)

 • Przedawnienie roszczeń o nakłady

  przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków (...)

 • Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

  pochodziły z majątku wspólnego, to tego majątku wejdą. Jeśli za środki z majątku osobistego, to zgodnie z zasadą surogacji, są własnością tylko tego małżonka. majątek wspólny małżonków, (...)

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych małżeńskich upadłego

  złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Także umowa majątkowa małżonków ograniczająca zaledwie wspólność majątkową jest skuteczna wobec masy upadłości (tzn. do masy upadłości wejdzie tylko (...)

 • Majątek wspólny małżonków

  sytuację, w której jeden z małżonków popadł w kłopoty finansowe i jego majątek został zajęty przez komornika. W razie egzekucji komorniczej majątek osobisty drugiego małżonka (...)

 • Podział majątku po rozwodzie

  męża. Oczywiście można takiemu zapisowi w akcie notarialnym zaprzeczyć przedstawiając dowód, że gospodarstwo to stanowi majątek wspólny. Również mąż może wykazywać, że pewne części, (...)

 • Podział majątku dorobkowego małżonków

  dotyczyć jedynie przedmiotów tworzących ten majątek wspólny. Skoro darowizna i niektóre przedmioty do niego nie weszły nie są one w ogóle brane pod uwagę przy podziale i stanowią Pana lub (...)

 • Darowizna na rzecz jednego z małżonków

  także stanowić będzie majątek wspólny. Jeżeli zaś kwoty te przekazywane sa tylko Pani mężowi, to zgodnie z art. 33 pkt 2 k.r.o., przedmioty (pieniądze także) majątkowe nabyte przez dziedziczenie, (...)

 • Majątek małżonków a spółka z o.o.

  w kapitał zapasowy spółki, stanowi majątek wspólny małżonków czy też majątek osobisty jednego z małżonków? Czy przyrost wartości firmy w czasie trwania małżeństwa może być (...)

 • Nabycie udziałów w sp. z o.o. a upadłość

  dniem ogłoszenia upadłości ustaje bowiem wspólność ustawowa. Z tym, że domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty (...)

 • Egzekucja przeciwko jednemu z małżonków-dłużników

  majątkowych, tj. majątku wspólnego i majątków osobistych. Dotychczasowy majątek wspólny jest obecnie przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych. Każdy z byłych małżonków (...)

 • Nierówne ustalenie udziałów w majątku po rozwodzie

  alimentacyjnego. rozwód, majątek wspólny, udziały, nierówne udziały, majątek małżonków

 • Podział majątku małżonków

  majątek wspólny małżonków. Zatem w tej materii nie jest potrzebne zawieranie umowy przed notariuszem, której skutkiem byłoby wejście tych środków do majątku odrębnego żony, gdyż środki (...)

 • Rozwód a OFE

  żołnierza zawodowego, który II filaru nie posiada? Czy moje składki w III filarze i IKE również podlegają podziałowi jako majątek wspólny? Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 3 kro, do majątku (...)

 • Rozdzielność majątkowa a oświadczenie majątkowe

  wykazywana tylko część majątku stanowiąca niegdyś majątek wspólny.  wspólność majątkowa, małżonkowie, rozdzielność, intercyza, oświadczenie majątkowe

 • Rozwód i podział majątku

  , ale mamy od 5 miesięcy podpisaną intercyzę, więc stąd moje obawy, że mąż sprzedając lub przepisując majątek w tej chwili zubaża majątek wspólny wzbogacając tym samym siebie. (...)

 • Zakup mieszkania przed a spłata kredytu po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

  lokat bankowych należy przyznać, iż odsetki od lokat bankowych, na których znajdują się środki finansowe stanowiące majątek osobisty małżonka stanowić będą majątek wspólny (...)

 • Spadek po ojcu a wspólny majątek rodziców

  majątkowej - stanowią majątek wspólny. Tak więc środki te także podlegają dziedziczeniu po zmarłym. majątek, wspólny, małżonkowie

 • Postępowanie upadłościowe

  . Co wchodzi w skład masy upadłości a co może być z niej wyłączone? W skład masy upadłości wchodzi cały majątek, który należał do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, a także majątek (...)

 • Przedsiębiorstwo małżonka a wspólność majątkowa

  . przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, małżonek, małżeństwo, wspólność majątkowa, majątek wspólny, osobisty

 • Wpływ intercyzy na podział majątku

  małżonkowie są zgodni co do tego, w jaki sposób chcą podzielić majątek. W innych wypadkach szczególnie, gdy majątek jest duży i nie ma zgody między małżonkami, sąd rozwodowy pozostawia (...)

 • Nakłady z wynagrodzenia na dom męża

  wspólnego na jego majątek odrębny. Małżonek może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Zwrotu dokonywa się przy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • CZY JEST TO MOŻLIWE....

  Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła (...)

 • Podział majątku

  Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg (...)

 • Majątek wspólny

  Jakie przedmioty majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego? nabyte przez oboje małżonków wspólnie czy też tylko przez jednego z nich??

 • Odpowiedzialność za długi współmałżonka

  Mój mąż bez mojej wiedzy narobił olbrzymich długów w trakcie trwania naszego małżeństwa. Kiedy jego sprawki wyszły na jaw, podpisaliśmy intercyzę. (...)

 • ZUS i zadłużenie

  Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane