Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rozważania na temat przesłuchania dziecka w polskiej procedurze cywilnej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

  małoletniego dziecka.” W sprawach dotyczących małoletniego właściwy w sprawie sąd powinien zapoznać się ze stanowiskiem tego małoletniego, mając na uwadze przede wszystkim jego (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  przed powzięciem decyzji w sprawie małoletniego powinien go wysłuchać, jeżeli oczywiście pozwala na to jego rozwój umysłowy, a także uwzględniać w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. (...)

 • Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

  . Postanowienie co do nakazania osobistego stawiennictwa małoletniego powinno być podejmowane z dużą ostrożnością i w zasadzie tylko wtedy, gdy osobisty udział małoletniego jest celowy (...)

 • Porada prawna na temat małoletniego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat małoletniego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nabycie mieszkania przez małoletniego

  spadku po zmarłym spadkodawcy. W przypadku umów darowizny i sprzedaży, sytuacja będzie zróżnicowana w zależności od wieku małoletniego. W przypadku małoletniego, którego wiek nie przekracza (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  USTAWAz dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zmianami: Dz.U. 1975 r. Nr 45, poz. 234; Dz.U. 1986 r. Nr 36, poz. 180; Dz.U. 1990 r. Nr 34, poz.198; Dz.U. 1995 (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.§ 2. (...)

 • Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

  orzeczeniu; informację o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa w rozdziale XXV Kodeksu karnego, (...)

 • Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

  utrzymaniem. Dotyczy to także dochodzenia alimentów od rodziców małoletniego i nie zależy od tego czy sąd powierzył sprawowanie opieki nad małoletnim rodzicom zastępczym (instytucja (...)

 • Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

  kosztów utrzymania małoletniego. Jeśli nie dysponuje Pani żadnymi rachunkami, które mogłyby udowadniać koszty utrzymania małoletniego, sytuacja ta nie spowoduje oczywiście oddalenia (...)

 • Skutki czynności prawnej dokonanej w imieniu małoletniego

  . W opisanym stanie faktycznym przedstawiciele ustawowi małoletniego zawarli umowę (kupili działkę budowlaną) w imieniu i na rzecz małoletniego. Sprawa jest o tyle skomplikowana, iż pozostają (...)

 • Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

  umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (domu dziecka). Kurator może zostać ustanowiony także specjalnie dla zarządu majątkiem małoletniego. Najostrzejszym (...)

 • Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  odżywają dotychczasowe stosunki rodzinne małoletniego przysposobionego, a więc utrzymanie w mocy obowiązku alimentacyjnego przysposabiającego wymaga rozważenia również możliwości alimentacji (...)

 • Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

  Najwyższy uznał, że działania zmierzające do pojednania się (w imieniu i za małoletniego) ze sprawcą przestępstwa popełnionego na szkodę małoletniego, będącym jego rodzicem, musi być (...)

 • Odpowiedzialność rodziców za czyn małoletniego

  działania zawinionego. W takiej sytuacji można domagać się odszkodowania od osób które na mocy ustawy lub umowy sprawują nadzór nad osobą małoletniego, np. rodziców małoletniego. Małoletni (...)

 • Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

  zgodą sądu. Najłagodniejszą formą zarządzeń o skutkach trwałych jest zobowiązanie rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wydanych

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych małoletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego (...)

 • Kodeks karny

  na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, zawiadamia o tym właściwy sąd rodzinny.Art. 52. W wypadku skazania za przestępstwo przynoszące korzyść majątkową osobie fizycznej, (...)

 • Darowizna na rzecz dziecka a skarga paulianska

  sytuacji ma się skarga pauliańska? Czy można ją zastosować, gdy darowizna dotyczy małoletniego dziecka? Darowizna dokonana na rzecz małoletniego jest dopuszczalna w świetle prawa, ponieważ (...)

 • Małoletni wspólnik spółki z o.o.

  .). Z tym, że osobą reprezentującą małoletniego nie może być członek zarządu ani pracownik spółki (art. 243 § 2 k.s.h.). W takiej sytuacji reprezentantem będzie drugi z rodziców, (...)

 • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Poza tym sąd ma również kompetencje do wydawania zarządzeń o charakterze doraźnym, np. (...)

 • Badanie w RODK

  ustalenia danych dotyczących małoletniego i jego środowiska, a w szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych małoletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki (...)

 • Jak ubiegać się o nowy paszport?

  ubezwłasnowolniona, którzy ukończyli 13 lat, odbierają ten dokument osobiście, w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów. Jak uzyskać dokument paszportowy dla małoletniego? Uległy (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  narusza to interesu pokrzywdzonego.Art. 51. Sąd, uznając za celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych w razie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego (...)

 • Pełnomocnictwo udzielone małoletniemu

  granicach swego statusu, przejawia co prawda własną wolę, ale - co najistotniejsze - czyni to w imieniu małoletniego i na jego rzecz, nie zaś w imieniu własnym i na swoją rzecz. W rezultacie takiego (...)

 • Odpowiedzialność małoletniego za długi spadkowe

  osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia. Finansowa odpowiedzialność małoletniego za długi spadkowe nie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ojciec nie placi alimentow

  Chcialam 300 zl na dziecko (1,5 roku), sad okregowy po apelacji ojca dziecka ustalil 200 zl. Nie dostalam jeszcze ani zlotowki. Komornik tez nic nie moze (...)

 • pornografia dziecięca

  czy posiadanie pornografii dziecięcej jest samo w sobie przestępstwem. czy dopiero konieczne jest udostepnienie takieog filmu aby zaistniało przestepwstwo? (...)

 • Ustalenie miejsca pobytu dziecka przy ojcu

  Witam, mam pytanie. Jakie wioski/pozwy należy złożyć by małoletnie dziecko zostało przy ojcu? Sytuacja wygląda tak, iż po dwóch rozprawach dotyczącyh (...)

 • Chcę zmienić nazwisko swojemu dziecku

  Witam Mam synka, który nosi nazwisko ojca biologicznego chciałabym mu zmienic nazwisko na swoje panieńskie jak to trzeba zrobić, skoro ojcicec dziecka (...)

 • Separacja czy rozwód

  Jestem w trakcie rozwodu, bez orzekania winy i mam za sobą pierwszą rozprawę. Przede mną druga i własnie gdzieś usłyszałam, że pomimo tego że (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane