Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

  . Dlatego małoletni nie może prowadzić działalności gospodarczej a odmowa organu ewidencyjnego dokonania osobie nieletniej wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest uzasadniona. Czy małoletni (...)

 • Darowizna nieruchomości dla małoletniego

  nieruchomości konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. darowizna, nieruchomość, małoletni, zgoda, sąd rodzinny

 • Małoletni wspólnik spółki z o.o.

  , małoletni, udziałowiec, zdolność do czynności prawnych, zgromadzenie wspólników, prawo głosu, spadkobierca

 • Porada prawna na temat małoletni

  Nie szukaj dłużej informacji na temat małoletni, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nabycie nieruchomości dla małoletniego

  przeszkodzie, aby obydwie czynności zostały dokonane podczas jednej wizyty u notariusza - tak darowizna jak i umowa sprzedaży (kupna) winna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. nieruchomość, małoletni

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  znajdzie, gdy rodzice są małoletni lub z powodu przemijającej przeszkody ich władza rodzicielska została zawieszona albo gdy zostali ubezwłasnowolnieni, jednakże są na tyle świadomi sytuacji, iż (...)

 • Małoletni założycielem stowarzyszenia

  stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.   stowarzyszenie, założenie, małoletni, (...)

 • Odszkodowanie od małoletniego

  . ponawiać raz w roku. Koszty komornicze także są ściągane od dłużnika. Niestety co do zasady kierowanie roszczeń do sprawcy szkody, który wtedy był małoletni, nie będzie możliwe. Małoletni, (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  (art. 549 § 1 K.p.c.). Zgodnie z art. 10 § 2 K.c., przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Oznacza to, że nieletni, (...)

 • Dziecko jako właściciel nieruchomości a ograniczona zdolność do czynności prawnych

  prawnych). W praktyce oznacza to, iż np.: małoletni właściciel nieruchomości nie może jej zbyć, darować, obciążyć w ogóle (bądź też może dokonać tych czynności jedynie za zgodą jego (...)

 • Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  K.r.o. Przysposobiony jako pozwany, jeśli jest małoletni, powinien być reprezentowany przez kuratora także w sprawie o rozwiązanie przysposobienia wytoczonej przez jednego z małżonków, gdy

 • Odpowiedzialność rodziców za działania nieletniego

  porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Zatem reasumując małoletni może odpowiadać za swoje czyny sam jak również i jego (...)

 • Małoletni w pracy.

  małoletnim do lat 14 należy uznać z ważną - przy jednoczesnym założeniu jej wadliwości prawnej. Przyjęcie takiej konstrukcji uzasadnia pogląd, iż wypadek, jakiemu uległ w czasie zatrudnienia małoletni, (...)

 • Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

  spadkodawca, zeznanie podatkowe SD-3, nieruchomość, bus, NIP, małoletni, majątek osobisty małżonka, odrębny, spadek, majątek wspólny małżonków, wspólność majątkowa małżeńska

 • Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym

  rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. małoletni, pokrzywdzony, postępowanie, karne, pełnomocnik, (...)

 • Kodeks cywilny

  sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Art. 15. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione

 • Podpisanie umowy przez małoletniego

  Kto powinien podpisać umowę jako jej strona, małoletni, opiekun prawny czy obie oboje? Umowę podpisuje małoletni, gdyż to on jest stroną czynności i zawiera ją we własnym imieniu, sam ją (...)

 • Nabycie mieszkania przez małoletniego

  opiekuńczego. małoletni, własnościowe prawo do lokalu, dziedziczenie

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

  dokumentów umożliwiających sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego. W drodze repatriacji nabywa obywatelstwo polskie również małoletni pozostający pod władzą rodzicielską repatrianta. (...)

 • Jak otrzymać dokument paszportowy?

  ; Podstawa prawna:Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006 r., Nr 143, poz. 1027) dokument, paszportowy, paszport, wniosek, małoletni, zgoda, rodzice

 • Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

  zmianami) nadzór nad sprawowaniem opieki, opieka, rodzice, małoletni, dziecko, opiekun, pupil, sąd opiekuńczy

 • Władza rodzicielska przy rozwodzie

  która ma interes prawny w rozstrzygnięciu. Uczestnikiem postępowania jest też z reguły drugi z rodziców oraz małoletni. Małoletni, gdy ukończy 13 lat i nie jest ubezwłasnowolniony, (...)

 • Jak liczy się termin zasiedzenia?

  , które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby

 • Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

  udział małoletniego w postępowaniu ze względów wychowawczych. Małoletni, który nie ukończył 13 lat albo jest ubezwłasnowolniony całkowicie, może podejmować czynności procesowe tylko (...)

 • PIT 2012. Jak rozliczyć niepełnoletnie dziecko?

  małoletnich dzieci. Według kodeksu cywilnego małoletnie dziecko to takie, które nie uzyskało pełnoletniości. Pełnoletnią jest z kolei osoba fizyczna, która ma 18 lat. Małoletni uzyskuje (...)

 • Jak ubiegać się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego?

  wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.    Małoletni składa natomiast wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • małoletni spadkobierca

  Jest zadłużona firma,której własciciel umiera,a jego najbliźsi spadek odrzucają. W rezultacie spadkobiercami zostały małoletnie dzieci z dalszej (...)

 • małoletni swiadkowie

  Czy musze sie zgodzic na przesłuchanie moich dzieci, w przypadku gdy były własciciel domu posadza mnie o kradzież i gdzie odbyło sie juz przeszukanie (...)

 • kara za niestawiennicto...

  Witam, proszę o poradę czy złożenie pisemnego usprawiediwienia za niestwiennictwo w sprawie karnej może anulować nałożoną karę w wysokości 3tys. (...)

 • Małoletni pokrzywdzony i pojednanie.

  Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego w sprawie o przemoc w rodzinie i czy jest taka możliwośc wogóle? Kurator, na pewno, bo mam (...)

 • małoletni szuka pracy

  Jak wygląda u nas zatrudnienie osoby małoletniej lub nie pełnoletniej?? Jest jakiś limit co do wieku, lub stawki i godzin pracy?? Pytam pow wpływem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane