Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zakup mieszkania przed a spłata kredytu po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

  lokat bankowych należy przyznać, iż odsetki od lokat bankowych, na których znajdują się środki finansowe stanowiące majątek osobisty małżonka stanowić będą majątek wspólny małżonków. (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego w przypadku utworzenia nowego subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Zmiana art. 107 ust. 5 wprowadza zmiany w wymaganiach odnośnie dokonywania lokat (...)

 • Prawo bankowe

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, (...)

 • Porada prawna na temat lokat

  Nie szukaj dłużej informacji na temat lokat, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Egzekucja z rachunku bankowego i jej ograniczenia

  terminowych lokat oszczędnościowych rachunki powiernicze Jeśli zatem dłużnik ma założony rachunek rozliczeniowy bieżący oraz lokatę terminową, to egzekucja będzie mogła być prowadzona (...)

 • Preferencyjne rozliczenie PIT bez ograniczeń czasowych...

  , dywidend, odsetek od lokat bankowych itp.).  Wyłączenia  Z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów nie można korzystać w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  odpisy zeznań podatkowych, wyciągi lub wykazy z posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych, wypisy z rejestrów urzędowych, odpis aktualnych bilansów oraz

 • Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

  ogólnych informacji na temat usług banku (np. oprocentowanie lokat), bądź również na aktywne dokonywanie operacji takich jak przelewy, zakładanie lokat, czy zamawianie czeków. Jaki jest profil

 • Fundusze rezerwowe gwarancją wysokości Twojej renty i emerytury

  . Maksymalna kwota wszystkich lokat nadwyżek w jednym banku nie może być wyższa od równowartości w złotych kwoty 150 mln EURO, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy (...)

 • Umowa o usługi bankowości elektronicznej

  (np. oprocentowanie lokat), bądź również na aktywne dokonywanie operacji, takich jak przelewy, takich jak przelewy, zakładanie lokat, czy zamawianie czeków.   Pamiętaj, że: Zlecenia

 • Podmioty, dla których prowadzone są rachunki bankowe

  oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:         1) osób (...)

 • Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

  odsetki od lokat bankowych, choć możliwe, wydaje się niestety niecelowe z uwagi na niskie oprocentowanie lokat bankowych a także na wysokie koszt oraz czasokres trwania ewentualnej sprawy sądowej. Bardziej

 • Koniec lokat antybelkowych

  kwotom odsetek i panujące do tej pory zasady dotyczące zaokrąglania, podatek nie był na nich naliczany. Według szacunków podawanych przez rząd udział lokat antybelkowych to aż 13, procent. Likwidująca (...)

 • Ustawa o OFE niekonstytucyjna? Są zastrzeżenia

  funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, w tym uchylenie dotychczasowych przepisów gwarantujących bezpieczeństwo i rentowność lokat oraz poważne zmiany w polityce inwestycyjnej (minimalny (...)

 • Informacje o sytuacji sektora finansowego

  lokat ulokowane zostało na terytorium RP, 2,7% w innych krajach UE, a jedynie 0,3% w krajach poza UE). Według danych na dzień 30 września br. łączna wartość wszystkich lokat zakładów (...)

 • Gdzie opłaca się inwestować - czyli wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w 2007 roku

  8,5 mld sztuk certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa ( 3,2 mld sztuk przed rokiem). Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 4,2 mld zł, (...)

 • Zajęcie lokat bankowych

  Wierzyciel wnosi o zajęcie rachunków bankowych wskazując banki.Czy to oznacza, że komornik z automatu zajmuje lokaty bankowe? Zgodnie z art. 797  Kodeksu postępowania cywilnego, wszczęcie egzekucji może (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

  ), pragnąc zapewnić sobie tudzież swoim spadkobiercom nieco wyższą stopę zwrotu niźli proponowane przez banki oprocentowanie lokat. Spadkobiercy obowiązani są zadeklarować do opodatkowania nabyte (...)

 • Egzekucja środków z rachunków bankowych

  lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, ale do wysokości określonej w tym przepisie. Według doktryny bez znaczenia jest, czy środki pieniężne zgromadzone (...)

 • Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

  w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych itp.) oraz nie dolicza się dochodów uzyskanych

 • Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

  Dla uzyskania faktycznie wyższej gwarancji BFG niektórzy decydują się na zakładanie lokat wspólnych na wyższą niż 100 tys. euro kwotę nawet wtedy, gdy środki należą tylko do jednego posiadacza. (...)

 • Przelew z konta wspólnego na własne a darowizna

  i mojej mamy lub założenie lokat. Czy przelewy wspomniane w opisie sytuacji powinny być zgłoszone w US? Jeżeli tak, to jakie mogą być konsekwencje (chodzi tu o wysokość kary) i co należy zrobić, (...)

 • Rachunek bankowy wspólny

  są rachunki lokat terminowych. Zatem, gdy w ustawie jest mowa o rachunku bankowym bez wskazania poszczególnych rodzajów rachunków należy uznać, iż rozumie się przez to także

 • Majątek małoletniego dziecka a rozwód rodziców

  bankach. Część z tych jednostek i lokat też obiecał przepisać na naszą córkę. Po rozwodzie córka zostałaby ze mną i pewnie ja zarządzałabym jej majątkiem. Rozumiem że moja część domu (...)

 • Niezwłoczna informacja do GIIF

  rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych, a także przelewy przychodzące z zagranicy, wymianę walut, przeniesienie własności (...)

 • Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

  sposób zryczałtowany (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych itp.). Powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również wówczas, gdy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane