Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  wskazanym przez obowiązanego na rachunku bankowym oprocentowanym jak dla lokat terminowych. depozyt sądowy, zwłoka wierzyciela, zezwolenie sadu, postępowanie nieprocesowe, zabezpieczenie

 • Śmierć posiadacza rachunku a dziedziczenie

  Mój tata posiadał oszczędności w SKOK kilka lokat. Zmarł w lutym 2004 r. Jeszcze nie przeprowadziłam postępowania spadkowego ani nie wystąpiłam z wnioskiem o nabycie spadku. Czy SKOK słusznie straszy

 • Gdy strona nie zgadza się z prokuratorem

  dokumencie zapisu zostało dokonane na dokumentach przesłanych przez bank, takich jak umowy rachunków, umowy lokat, wzory podpisów o których istnieniu bank nie poinformował (pomimo zapytania sądu) (...)

 • Porada prawna na temat lokat

  Nie szukaj dłużej informacji na temat lokat, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

  wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd oraz z subwencji i darowizn i jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń (...)

 • Majątek podlegający egzekucji

  Z czego (poza pensją) może prowadzić egzekucję komornik, jeżeli osoba której dotyczy egzekucja komornicza nie posiada ani nieruchomości, ani samochodu, ani lokat i mieszka w domu rodziców wyposażonym

 • Wykaz zarobków

  tym okresie też powinna być wykazana? Czy dochody z lokat (odsetki) też należy uwzględnić? Biorąc pod uwagę wykładnię językową – można by uważać, iż chodzi wyłącznie o przychody z (...)

 • Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

  posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych, wypisy z rejestrów urzędowych, odpisy aktualnych bilansów, odpisy orzeczeń alimentacyjnych, zaświadczenia o wysokości

 • Podział majątku małżonków

  grzecznościowo samochodu ojca. Nie mamy żadnych ruchomości czy lokat. Jestem osobą na stanowisku i dobrze zarabiam. Całe dochody przeznaczaliśmy na dostatne życie i wychowanie dziecka. Podział majątku (...)

 • Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  może trwać dłużej niż 3 miesiące, obowiązany może złożyć wniosek, aby sumę pieniężną umieścić na rachunku bankowym oprocentowanym jak dla lokat terminowych. Papiery wartościowe zajęte (...)

 • Wszystko o FUS, czyli czym jest i jak funkcjonuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

  rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych, z oprocentowania rachunków bankowych FUS, z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, z odsetek (...)

 • Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) – nie musisz się martwić, że zabraknie pieniędzy na Twoją emeryturę

  emitowanych przez Skarb Państwa; z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach prowadzonych przez ZUS, a nie stanowiących przychodów FUS i Zakładu; z innych źródeł. Przy tworzeniu FRD (...)

 • Agencja pośrednictwa pracy a umowa o pracę

  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dochodami Funduszu są: 1) składki płacone przez pracodawców, 2) odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu, 3) zapisy i darowizny, 4) dobrowolne wpłaty (...)

 • Czynności banku hipotecznego

  hipoteczne upoważnione są do: przyjmowania lokat terminowych, zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania obligacji, przechowywania papierów wartościowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 (...)

 • Zdolność kredytowa

  posiadający środki pieniężne, nie odda posiadanych środków osobie, która nie gwarantuje spłaty kredytu. Środki, które bank przeznacza na kredyty pochodzą najczęściej z lokat bankowych deponowanych (...)

 • Oprocentowanie kredytów bankowych

  oprocentowanie banku musi być wyższe niż oprocentowanie lokat. Bank nie jest bowiem instytucją charytatywną lecz ukierunkowaną na jak największy zysk.   Ustalenie stopy oprocentowania kredytu Oprocentowanie

 • Rodzaje rachunków bankowych

  Banki mogą prowadzić tytułem przykładu następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki bieżące,   rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe - wkłady

 • Warunki uznania związku za konkubinat

  Kiedy związek między kobietą a mężczyzną uznaje się za konkubinat. Czy majątek w postaci lokat, nieruchomości nabyty ze środków w 100% tylko jednego z nich ulega wspólnemu podziałowi? Według

 • Egzekucja z IKE

  lokat podlegają raczej zasadom, jakie obowiązują w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego z wierzytelności. indywidualne konta emerytalne, ike, postępowanie egzekucyjne, egzekucja, komornik,

 • Zakres zachowania tajemnicy bankowej

  dokonujących tych czynności (art. 104 ustawy prawo bankowe). Jeżeli jednak istnieje podejrzenie, że zmarły spadkodawca posiadał jakiekolwiek lokaty w banku, bank może udzielić informacji na temat tych lokat

 • Egzekucja komornicza alimentów a spółka z o.o.

  środki finansowe z tytułu uzyskiwanego przez obowiązanego do alimentów wynagrodzenia, lokat bankowych itp. Nie ma bezpośredniej możliwości prowadzenia egzekucji z majątku spółki z o.o., której (...)

 • Gdzie trafią środki Funduszu Rezerwy Demograficznej?

  lokat międzybankowych (ok. 1,5 proc.) oraz zmniejszoną podaż papierów skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów – FRD jest zainteresowany nabywaniem długoterminowych

 • UOKiK ukarał duży bank. Wprowadzał w błąd

  prawdopodobnie nie zakładaliby lokat we franku szwajcarskim w Alior Banku i ocenił jego postępowanie jako nieuczciwą praktykę rynkową. Prezes UOKiK uznał, że działania przedsiębiorcy: niezgodne (...)

 • Alior Bank ukarany przez UOKiK. Klienci tracili

  lokat we franku szwajcarskim w Alior Banku i ocenił je jako nieuczciwą praktykę rynkową. Prezes UOKiK uznał, że działania przedsiębiorcy: niezgodne z prawem wprowadzenie zmiany warunków umowy w (...)

 • Zmiany podatkowe 2015. Co czeka przedsiębiorców?

  uzyskania przychodu (tj. jego wartość). Co więcej, wraz z dniem 1 stycznia br. odsetki bankowe od lokat tworzonych przy rachunku firmowym będą również stanowić przychód z tytułu prowadzonej działalności

 • Kara od KNF dla Domu Maklerskiego IDM

  następowały niezgodnie z umową o zarządzanie, wbrew określonym w ustawie o funduszach inwestycyjnych i statutach funduszy kryteriom doboru lokat oraz czynnikom ryzyka, w tym ryzyku płynności. W wielu

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane