Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  śmierci pracodawcy, chyba że strony uzgodnią wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jeżeli termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony przypada po upływie 30 dni od dnia śmierci (...)

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  likwidacji działalności gospodarczej. Po zamknięciu działalności gospodarczej majątek, który do tej pory był majątkiem firmowym staje się majątkiem prywatnym podatnika. (...)

 • Zgon właściciela przedsiębiorstwa

  , w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Niemniej, zgodnie z (...)

 • Porada prawna na temat likwidacja działalności gospodarczej po śmierci właściciela

  Nie szukaj dłużej informacji na temat likwidacja działalności gospodarczej po śmierci właściciela, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Konstytucja Biznesu już niedługo...

  m.in. rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  należne za okres po ogłoszeniu upadłości; 5) koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez syndyka po ogłoszeniu upadłości.Art. 231. 1. Koszty postępowania (...)

 • Prawo bankowe

  odpowiednio.Art. 35. Komisja Nadzoru Bankowego może być uczestnikiem w postępowaniu rejestrowym dotyczącym banku.Art. 36. 1. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru (...)

 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

  . Ustawa powstała z inspiracji firm rodzinnych i stanowi odpowiedź na problem złożoności sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  miejsce wypłaty wynagrodzenia, 2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, 3) działalności gospodarczej (...)

 • Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych będzie łatwiejsza

  ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Będzie on prowadził przedsiębiorstwo po śmierci właściciela; do czasu zakończenia formalności spadkowych. Będzie on więc zarządzał przedsiębiorstwem (...)

 • Likwidacja działalności gospodarczej a PIT

  Na czym polega likwidacja działalności gospodarczej? Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - regulującej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  zakończenia działalności spółki. § 2. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności (...)

 • Kodeks cywilny

  zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez (...)

 • Likwidacja spółki cywilnej małżonków

  Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej Likwidacja spółki cywilnej Likwidacja spółki cywilnej Opodatkowanie likwidacji działalności (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  statut uczelni, zwany dalej „statutem”. Rozdział 2 Tworzenie i likwidacja uczelni Art. 18. 1. Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja, zmiana (...)

 • Pakiet Przyjazne Prawo

  wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo też ponownie - po upływie (...)

 • Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  rzecz. A mianowicie, posiadacz książeczki może uczynić w książeczce tzw. zapis na wypadek śmierci. Zapis taki oznacza, że środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym po śmierci (...)

 • Zmiana pokoleniowa w firmach będzie łatwiejsza

  i koncesji.  Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), (...)

 • Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

  działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby. DZIAŁ IV.WADY OŚWIADCZENIA WOLI (...)

 • Wchodzi w życie ustawa o sukcesji firm

  warunków poza zgłoszeniem nabycia spadku do urzędu skarbowego. Zarządca sukcesyjny płynnie wejdzie w prowadzenie przedsiębiorstwa po śmierci właściciela i będzie nim zarządzał (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Art. 12[2]. (uchylony) Art. 13. 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie (...)

 • Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

  Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dotyczące wspólników (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych; 4) działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej (...)

 • Likwidacja działalności gospodarczej (stan prawny do 01.01.2001)

  gospodarczego prowadzonego między przedsiębiorcami. W przypadku osób prawnych likwidacja, czyli zakończenie działalności, prowadzi też do utraty osobowości prawnej. Sposoby zakończenia (...)

 • Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

  komercyjnych, tj. nieruchomości przeznaczonych do celów działalności gospodarczej generujących periodycznie przychody na rzecz jej właściciela w przeważającej mierze z tytułu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane