Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego (...)

 • Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  . Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo" do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  lub w zbiorze dokumentów dokumenty stanowiące przeszkodę do uwzględnienia wniosku, sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej zawiadomi o tym wierzyciela i komornika, wyznaczając (...)

 • Porada prawna na temat licytacja nieruchomosci czy corka moze przystapic do przetargu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat licytacja nieruchomosci czy corka moze przystapic do przetargu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  to, czy likwidacja będzie się toczyć, czy też będzie wstrzymana aż do ogłoszenia upadłości. Czy zarządzona przez syndyka likwidacja może być wstrzymana? Tak. Złożony bilans (...)

 • Licytacja nieruchomości rolnej

  przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy (...)

 • Licytacja, aukcja a przetarg

  cywilnym umowę można zawrzeć w drodze aukcji lub przetargu. Ze względu na zasadę swobody umów przepisy tylko w pewnym zakresie regulują przebieg aukcji i przetargu. Uczestników i organizatora (...)

 • Licytacja z nieruchomości - jak wygląda w praktyce?

  uczestniczyć każda osoba pełnoletnia – licytacja ma bowiem charakter publiczny. Dla jej przeprowadzenie wystarczające jest stawienie się przynajmniej jednego licytanta. Uczestnik może także (...)

 • Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

  pomieszczenie powinno mieć: dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość (...)

 • Spłata długu w toku egzekucji

  Ile godzin przez licytacja lub przy rozpoczęciu licytacji można wpłacić do komornika zadłużenie, żeby licytacja się nie odbyła? Czy komornik powinien mieć przygotowane wyliczenie (...)

 • Obwieszczenie o licytacji - egzekucja z nieruchomości

  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: (...)

 • Udział spółki w licytacji nieruchomości wspólnika

  przedmiotem przetargu jest nieruchomość należąca do jedynego wspólnika spółki z o.o., a dłużnikiem nie jest jednocześnie spółka i wspólnik (dłużnikiem jest tylko wspólnik jako osoba (...)

 • Skutki drugiej licytacji nieruchomości

  termin licytacji na wyraźny wniosek wierzyciela. Czy jeśli nie wystąpimy z takim wnioskiem - i nie dojdzie do drugiej licytacji, to komornik umorzy postępowanie? Czy komornik umorzy tę (...)

 • Zaliczenie wierzytelności na cenę nabycia

  , czy mam prawo wnioskować wtedy o zaliczenie mojej wierzytelności na poczet ceny nabycia-czy może mają do tego prawo tylko wierzyciele hipoteczni? Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (...)

 • Prawa pierwszego wierzyciela hipotecznego w egzekucji

  .) reguluje jednak kwestie przejęcia w odniesieniu do wybranych przedmiotów przetargu po pierwszej licytacji. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, (...)

 • Uprawnienia współwłaściciela podczas licytacji

  wierzycielami, którymi w stosunku do dłużnika są banki wpisane na udziale 1/2 dłużnika na hipotece przedmiotowej nieruchomości? Czy obowiązują mnie takie same zasady w przedmiocie złożenia (...)

 • Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

  trybie egzekucji należności sądowych. Drugim skutkiem jest wygaśnięcie przybicia, powodujące ostatecznie m.in.: utratę prawa do przysądzenia własności, utratę dla nabywcy prawa do wzięcia (...)

 • Egzekucja z własnościowego prawa do lokalu

  wymienionych w art. 1711 ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. Uzyskana ze sprzedaży prawa suma pieniędzy podlega (...)

 • Rękojmia przed licytacją

  samą licytacją w kasie sądu czy u komornika? Czy jest określony termin zapłaty wadium? Zgodnie z art. 962 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, przystępujący do przetargu obowiązany (...)

 • Licytacje komornicze będą on-line

  do wyłączenia z aukcji. Takie pismo będziemy składać pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywych zeznań. Co to oznacza? Że jeśli skłamiemy, to narazimy się na karę do 3 lata (...)

 • Skutki zawieszenia egzekucji z nieruchomości

  , co za tym przybicie może się uprawomocnić otwierając tym samym drogę do przysądzenie własności. Jeśli egzekucja będzie trwać dalej, to czy mój wniosek o jej zawieszenie nie spowoduje (...)

 • Postępowanie egzekucyjne po drugiej licytacji

  Nieruchomość budynkowa nie została sprzedana przez komornika po jej oszacowaniu na 2/3 wartości. Jaka jest dalsza procedura? Czy komornik odstępuje od licytacji? Czy można ją sprzedać na zasadzie

 • Spłata długu po licytacji komorniczej

  9 sierpnia 2000 r. (I CKN 761/2000). Zgodnie z sentencją uchwały SN, stosownie do art. 981 kpc, dłużnik wezwany do spełnienia świadczenia przez komornika, w trybie art. 923 kpc, ma możliwość

 • Obrona przed egzekucją

  przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia. Organ egzekucyjny powinien dokonać oceny, czy konkretne (...)

 • Uczestnictwo teściowej w licytacji komorniczej

  Chciałabym odkupić od zięcia 1/5 nieruchomości wartą około 40 000 zł., zadłużoną na 80 000 zł. w stosunku do dwóch wierzycieli z wpisem do księgi wieczystej. Czy mam prawo brać (...)

 • Przejęcie nieruchomości jako spłata długu

  cenie nie niższej od trzech czwartych sumy oszacowania. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

  Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są płacone, (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Prawo rodzicielskie

  Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane