Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Skutki prawne ogłoszenia upadłości przez leasingobiorcę - opinia prawna (Opinia sporządzona na starym prawie upadłościowym)

  szkodę polegającą na utracie możliwości nabycia samochodu (przedmiotu leasingu) po określonej w umowie zlecenia cenie, niższej niż domaga się obecnie leasingodawca. W związku z tym należy rozważyć, (...)

 • Niezapłacenie rat a ważność umowy leasingu

  , finansujący (leasingodawca) może odstąpić od umowy, po bezskutecznym wezwaniu leasingobiorcy do zapłaty zaległych rat. W takim przypadku, leasingodawca może żądać zapłacenia wszystkich (...)

 • Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

  nim warunków. upadłość postępowanie upadłościowe, leasing, zobowiązania upadłego, leasingodawca

 • Porada prawna na temat leasingodawca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat leasingodawca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nabycie własności po zakończeniu leasingu

  obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Jak do tej pory właścicielem samochodu pozostaje leasingodawca; stanie się nim korzystający, jeśli sąd (...)

 • Podatkowe rozliczenie odszkodowania AC samochodu

  usługę naprawy i ma obowiązek wobec warsztatu zapłacić pozostałą kwotę, tj. równowartość podatku VAT. Leasingodawca nie uczestniczy w procedurze i nie załatwia żadnych spraw dot. naprawy i ewentualnego

 • Śmierć leasingobiorcy a zaległe raty

  świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu. Leasingodawca może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca (...)

 • Niespłacone raty leasingu

  dodatkowym terminie nie dokonałby Pan zapłaty, wówczas leasingodawca byłby uprawniony do wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli jednak leasingodawca wypowiedział (...)

 • Co to jest leasing?

  106, poz. 482, ze zm.). umowa-leasingu-leasingobiorca-leasingodawca

 • Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

  terminie w stanie wynikającym z normalnego zużycia. W przypadku braku zwrotu przedmiotu leasingu leasingodawca niezależnie od możliwości żądania jego zwrotu może zaspokoić się z przedmiotu zabezpieczenia

 • Uznanie przychodu przez korzystającego

  . Leasingodawca sprzedał wrak samochodu firmie (leasingobiorcy) za kwotę 16.714 zł. Leasingodawca dokonał ostatecznego rozliczenia umowy leasingu i uznał notą uznaniową kwotę 13.563 zł z tytułu (...)

 • Obowiązek ubezpieczenia leasingowanego samochodu

  pojazdu, natomiast użytkownikiem jest leasingodawca. Czy istnieją szczególne uregulowania w tym zakresie? Czy jedna ze stron może wywierać wpływ na wybór oferty ubezpieczeniowej? Kwestie ubezpieczenia

 • Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku

  liczby 4 777 pracowników większość (ok. 86%) zatrudniały relatywnie duże spółki. Pobierz analizę GUS w PDFŹródło: www.stat.gov.pl leasingodawca, leasing, przedsiębiorstwa

 • Umowa leasingu w prawie cywilnym

  cywilne, finansujący, leasingodawca, przedmiot leasingu, korzystający, leasingobiorca, leasing finansowy, kapitałowy, operacyjny, organizacyjny, bieżący

 • Korekta do faktury zaliczkowej

  powinno nastąpić wystawienie faktury zaliczkowej na klienta firmy leasingowej, wraz z późniejszą fakturą korygującą w związku z wycofaniem zaliczki (ze zmianą jej charakteru). leasing, leasingodawca

 • Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  cywilnego), w ramach której finansujący (leasingodawca) nabywa rzecz - zazwyczaj według wskazań leasingodawcy - i przekazuje ją leasingobiorcy do korzystania przez czas oznaczony, za zapłatą (...)

 • Przekazanie leasingu

  wyklucza możliwość oddania przez korzystającego przedmiotu leasingu osobie trzeciej, chyba że finansujący leasing wyrazi na to zgodę. W przeciwnym wypadku leasingodawca (finansujący) może wypowiedzieć (...)

 • Podpis prokurenta na wekslu

  leasingodawca może dochodzić zwrotu pieniędzy ode mnie jako osoby prywatnej w związku ze złożeniem podpisu na wekslu? Zgodnie z prawem wekslowym, sam podpis na przedniej stronie wekslu uważa się (...)

 • Wykup i sprzedaż leasingowanego urządzenia

  planowanym wystąpieniem wspólnika (na koniec lipca) i koniecznością wyprzedaży majątku spółki, wypowiedzieliśmy umowę leasingu. Wartość wykupu urządzenia leasingodawca oszacował na 14.500 zł (...)

 • Wypowiedzenie umowy leasingu

  Strony zawarły umowę leasingu. Korzystający spóźnił się z zapłatą raty. Po skutecznym terminie zapłaty raty leasingowej, leasingodawca wypowiedział umowę następnego dnia po otrzymaniu zapłaty? (...)

 • Leasing podatkowy

  trwałych i przyjęty do używania, zaś umowa leasingu została zawarta 1 lipca 2006 r. Leasingodawca dokonał pierwszego odpisu amortyzacyjnego w lipcu 2006 r. Umowa wygasła w dniu 30 czerwca 2008 r. (...)

 • Tryb zwykły i upominawczy

  wziął leasingodawca od ubezpieczyciela to 30 000 zł. Więc ma zapłacone za samochód podwójnie - ode mnie i od ubezpieczyciela. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć pozew do sądu gospodarczego na (...)

 • Rozwiązanie umowy leasingowej

  wypowiedzenia. Zdanie drugie tego artykułu mówi, że postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne. Jeżeli więc umowa leasingu nie zawierała zapisu, zgodnie z którym leasingodawca (...)

 • Dostawa w zamówieniach publicznych

  zatem sprzedawca, dostawca, leasingodawca itp. Wyliczenie przewidziane w ustawie nie ma charakteru wyczerpującego, stanowi jedynie przykład stosunków prawnych, które mogą stanowić źródło czynności (...)

 • Skutki upadłości dla umów leasingowych - opinia prawna (Opinię sporządzono w oparciu o poprzednio obowiązujące prawo upadłościowe)

  leasingu, Leasingodawca zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy i oddać tę rzecz Korzystającemu, a Korzystający zobowiązuje się do zapłaty w umówionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, (...)

 • Leasingowane samochody przez spółkę cywilną

  przerejestrować je na swoją firmę, czy są one własnością dawnej firmy i ja nie muszę się o nią martwić ? Stronami umowy leasingu operacyjnego, o którym Pan mówi byli wspólnicy spółki cywilnej oraz (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane