Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  pkt 2 i art. 17f ust. 1 pkt 2. 2. Do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się:  1) płatności na rzecz finansującego za świadczenia (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  ;rej nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego.9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio do kapitałowych rat kredytów (pożyczek).10. (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  okresie sprawowania opieki.  3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także (...)

 • Porada prawna na temat kwota na 2 dzieci za 2010 4 pkt 6

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kwota na 2 dzieci za 2010 4 pkt 6, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  Pracowniczych.Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio.4a. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  1, podlega również kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu.§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  wymierzenia kary, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 22 § 2 pkt 2-6 lub w art. 47 § 2 pkt 2 3, jeżeli zachodzą warunki (...)

 • Kierujący pojazdami

  , art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1-5, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 22) stosuje się przepisy art. 6 ust. 3 i 8-10, 3) nie stosuje się przepisu art. 6 ust. 4.Art. 7. 1. Dochody (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  pieniężne oraz w zakresie zakładów wzajemnych i gier na automatach o niskich wygranych udziela się na okres 6 lat. 2. Zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, 3a) (skreślony) 4) z tytułów określonych w (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.4. W przypadkach wymienionych w art. 28 ust. 3, 4, 6 7 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , jednak nie więcej niż kwota 4% jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, 3) 50% każdego z wpływów pieniężnych skazanego niewymienionych w pkt 1 i 2, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  pkt 3 i ust. 3 pkt 3, według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego. 9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  ;rym ruch jest kierowany. 8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni: 1) jednokierunkowej; 2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi (...)

 • Kodeks pracy

  zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. § 4.  W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest możliwe przed upływem roku (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  ) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 4. Do postępowania w sprawach wymienionych (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  dokonywane wobec któregokolwiek z nich. Art. 334. § 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. § 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  rolnym; przepis art. 41 ust. 6 stosuje się odpowiednio,   b) przyznać jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, na podjęcie pozarolniczej działalności (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  ,  2) zapobiegnięcia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego,  3) innym niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli tak stanowi porozumienie o powołaniu (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  których mowa w ust. 4; 2) danych, o których mowa w ust. 7. 10. Z wykazu skreśla się osobę, jeżeli: 1) nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2; 2) (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  zdolność do czynności prawnych;   2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6. Art. 12a.  Ulgi i zwolnienia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  , zstępnych albo powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2;  4) osoby związanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wymienioną (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

  Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są płacone, (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • ALIMENTY na żonę ?!

  Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane