Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

  podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

 • Reforma edukacji

  zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci

 • Uprawnienia kuratora sądowego

  zawodu kuratora sądowego. Prawa i obowiązki kuratora zawodowego Kurator zawodowy jest obowiązany: - stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach (...)

 • Porada prawna na temat kwalifikacje kuratora sadowego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kwalifikacje kuratora sadowego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  , sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności (...)

 • Karta Nauczyciela

  celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści. 11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek (...)

 • Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

  posiadania kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych, wystarczy, iż przedmiotowe kwalifikacje posiadają jego pracownicy. młodociany, praktyczna nauka zawodu, pracodawca, pracowni. instruktor praktycznej (...)

 • Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  spółdzielni. Informacje z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych udzielają oddziały Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego. Znajdują się one w zasadzie przy każdym sądzie rejonowym, w (...)

 • Jak będą finansowane zadania oświatowe?

  nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego, nagrody kuratora oraz nagrody ministra, Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także korzystanie z form doskonalenia, na które środki

 • Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

  kwalifikacje w zawodzie potwierdzony dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodowe). Część dotacji będzie wypłacana jak dotychczas na ucznia, a część po zdanym egzaminie – w wysokości (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  przy czynnościach w postępowaniu sądowym. Jeżeli dziecka nie może reprezentować opiekun, ustanawia się dla niego kuratora dla dokonania danej czynności. Poza tymi zasadniczymi obowiązkami, opiekun

 • Alternatywne formy wychowania przedszkolnego i inne zmiany w systemie oświaty

  określone w przewidzianym rozporządzeniu MEN mogą prowadzić osoby prawne i fizyczne. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzić ma wówczas nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane (...)

 • Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

  setOstatni( '67' ); granicą, oraz datę i miejsce jej urodzenia;  nazwę polskiego świadectwa ukończenia szkoły, polskiego świadectwa dojrzałości lub polskiego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje

 • Przestępstwo popełnione przez nieletniego

  postępowania sadowego. przestępstwo, kradzież z włamaniem, nieletni, środek poprawczy, środek wychowawczy, wykroczenie, odpowiedzialność, kodeks karny, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Finansowanie zadań oświatowych

  takim samym zakresie jak nauczyciele niepublicznych przedszkoli. Zmiana ta umożliwi tym nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego, nagrody kuratora oraz nagrody ministra, Medal

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  jego cofnięcie,  2) przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora,  3) dokonanie oględzin,  4) dokonanie otwarcia zwłok wyjęcie zwłok grobu,  5) przeprowadzenie eksperymentu

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  USTAWAz dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zmianami: Dz.U. 1975 r. Nr 45, poz. 234; Dz.U. 1986 r. Nr 36, poz. 180; Dz.U. 1990 r. Nr 34, poz.198; Dz.U. 1995 (...)

 • Wymagania względem placówek starających się o akredytację kuratora oświaty

  kadrę, w tym: a) kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia, b) praca kadry jest systematycznie oceniana, c) tworzone są warunki dla stałego

 • Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

  został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia

 • W szkołach pojawią się asystenci nauczycieli

  -pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z określonymi przepisami oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje wymagane dla pracowników (...)

 • Preferencje podatkowe dla działalności związanej z edukacją

  nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu (...)

 • Uregulowane zasady dotyczące stażu adaptacyjnego i testu umiejętności o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela

  . Staż adaptacyjny odbywany jest w języku polskim, pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia danego

 • Alimenty dla pełnoletniej córki która urodziła dziecko

  pozwanego. Jeśli sąd wezwie Pana do wskazania aktualnego miejsca zamieszkania a Pan nie będzie tego w stanie dokonać, konieczne może okazać się ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej. W postępowaniu

 • Prawo bankowe

  nadzorczej innego banku, chyba że bank państwowy jest akcjonariuszem tego banku.Art. 16. 1. Radę nadzorczą powołuje się na okres 3 lat spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Kurator sądowy

  Chciałabym złożyć podanie na aplikację kuratorską. Przeczytałam, że podanie ma być do Prezesa Sądu Okręgowego. W moim mieście jest Sąd Rejonowy. (...)

 • Możliwość wydania paszportu bez zgody ojca?Proszę o pomoc!

  Chciałbym wyrobić paszport mojemu dziecku, ma rok i 7 miesięcy, jestem w trakcie rozwodu, wniosłam o orzeczenie o winie, łącznie z zasądzeniem alimentów (...)

 • Przymusowe leczenie

  Jak skierować dorosłą osobę na przymusowe leczenie, czy koniecznie trzeba ją ubezwłasnowolnić? Osoba ta ma dziecko kilkuletnie, a miejsce pobytu (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane