Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy.§ 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia (...)

 • Kurator sądowy

  ). społeczny kurator sądowy, sąd, kuratela, podopieczny, wyrok

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  wykonywać będą: sądowy kurator zawodowy i upoważniony podmiot dozorujący. W zakresie tych czynności sądowy kurator zawodowy oraz upoważniony podmiot dozorujący będą (...)

 • Porada prawna na temat kurator sądowy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kurator sądowy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  szczególności ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia sądu o popełnieniu przez skazanego przestępstwa lub o innym rażącym naruszeniu przez niego porządku prawnego. Art. 173. § 1. Sądowy kurator (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 oraz Nr 160, poz.1083; Dz.U.1999 r. Nr 83, poz.931; Dz.U.2000 r. Nr 60, poz.701 i Nr 120,poz.1268; Dz.U.2001r. Nr 111, poz.1194, (...)

 • Kurator sądowy a ubezpieczenie społeczne

  prawa pracy, dlatego też z racji pełnienia tej funkcji nie podlega się ubezpieczeniu społecznemu. kurator sądowy, osoba prawna, sąd, umowa, praca, zus, ubezpieczenie

 • Oni też zbadają trzeźwość alkomatem

  alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji (Dz.U. z 2012 r., poz. 104). Dariusz Madejski, e-prawnik.pl kurator, kurator (...)

 • Sprawa Róży- podsumowanie

  interwencja Państwa w prywatną sprawę, jak kto swoje własne dzieci wychowuje...Dziękuję za rozmowę rodzina zastępcza, pomoc społeczna, władza rodzicielska, kurator sądowy

 • Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

  , notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, 4) osoba będąca pracownikiem (...)

 • Informacja publiczna udostępniana w BIP

  , ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, (...)

 • Kurator sądowy. Co reguluje jego pracę?

  kurateli sądowej w Polsce – podkreślił Podsekretarz Stanu Stanisław Chmielewski. Źródło: Ms.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości, kurator sądowy,

 • Czy małżonek może nie zgodzić się na rozwód - opinia prawna

  osobę mediatora - może to być np. ktoś z rodziny lub znajomych. Jeśli strony tego nie zrobią, sąd wyznaczy mediatora z urzędu, którym może być np. kurator sądowy lub inna osoba będąca (...)

 • Definicja funkcjonariusza publicznego

  , ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, (...)

 • Miejsce pobytu dziecka

  pobytu dziecka u Pani, to znaczy, że dziecko to powinno w tym miejscu przebywać. Zgodnie z art. 5988 kpc kurator sądowy jest uprawniony do odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub

 • Przestępstwo nadużycia władzy

  funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 3) sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach (...)

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

  społecznej bez jej zgody. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 5 stycznia 2018 r. kurator sądowy, wywiad środowiskowy, uzależniony (...)

 • Rzecznik Praw Dziecka w obronie praw dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców

  kontaktów z obojgiem rodziców  Źródło: www.brpd.gov.pl dzieci, dziecko, matka, ojciec, kontakty z rodzicem, kurator sądowy, pomoc psychologa, pedagoga

 • Będą zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

  objęta kuratelą, a potrzebę uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego potwierdził kurator sądowy; która zamieszkuje w lokalu, który (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności?

  będzie udzielał sędzia penitencjarny, a w przypadkach niecierpiących zwłoki kurator sądowy, ale taka decyzja kuratora będzie musiała być zatwierdzona przez sąd penitencjarny. Kiedy sąd (...)

 • Odebranie dziecka od osób nieuprawnionych

  przymusowo kurator sądowy (podstawa prawna art.598 [6] kpc) -jeśli zajdzie taka potrzeba, pomaga mu w tym policja. Przebywanie dziecka u osoby nieuprawnionej polega na faktycznym, lecz bezprawnym (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  propozycje układowe może złożyć również nadzorca sądowy albo zarządca.2. Z ważnych powodów sędzia-komisarz może przedłużyć do trzech miesięcy termin do zgłoszenia propozycji (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności wykonuje sądowy kurator zawodowy. Przepisy o dozorze i kuratorze sądowym stosuje się odpowiednio. Art. 56.  § (...)

 • Postępowanie upadłościowe w stosunku do zakładów ubezpieczeń

  upadłościowego. Kurator ma zapewniony dostęp do wszelkich informacji potrzebnych mu do wykonywania swoich obowiązków. Informacji tych dostarczają mu syndyk, nadzorca sądowy oraz zarządca. (...)

 • Prawo o postępowaniu układowym

  innego. Na postanowienie sądu nie ma zażalenia. Art. 32. Nadzorca sądowy odpowiada za szkodę, wyrządzoną niesumiennym pełnieniem obowiązków. Art. 33. §1. Nadzorca sądowy winien niezwłocznie (...)

 • Obowiązki kuratora w procesie karnym

  terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych. kurato sądowy, kurator zawodowy, kurator (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Kurator sądowy

  Chciałabym złożyć podanie na aplikację kuratorską. Przeczytałam, że podanie ma być do Prezesa Sądu Okręgowego. W moim mieście jest Sąd Rejonowy. (...)

 • Praca - kurator sądowy

  Witam! Mam pytanie dotyczące pracy jako kurator sądowy. Jestem pracownikiem socjalnym i ostatnio bardzo poważnie myślę o pracy kuratora sądowego. Jakie (...)

 • Zawodowy kurator sądowy

  Będę wdzięczna za wszelkie informacje dotyczące egzaminu na zawodowego kuratora sądowego. Interesują mnie w szczególności zagadnienia, jakie powinnam (...)

 • kurator sądowy mojego syna

  Witam Serdecznie Mój syn otrzymał kuratora sadowego. On przyjeżdża raz w miesiącu do nas i prowadzi z nami wywiad. Chodzi także do naszych sąsiadów. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane