Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym

  zgodę. Nie jestem jednak pewna na czym ma polegać moja rola, jakie mam obowiązki i jakie prawa. Jakie obowiązki i jakie prawa mam jako kurator dla osoby nieznanej z miejsca (...)

 • Odwieszenie sądowego postępowania o zapłatę

  odpowiedzi:Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytuWskazujemy przy tym na treść orzeczeń SN- postanowienie z dnia 5 listopada 1970r. (II CZ 133/70), LexPolonica (...)

 • Wyznaczanie kuratora przez sąd

  , nie zachodzi potrzeba powołania kuratora spadku. Innym rodzajem kuratora jest kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Jeżeli znane jest miejsce pobytu (...)

 • Porada prawna na temat kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kurator dla osoby nieznanej z miejsca z pobytu

  powinna więc wskazywać na spełnienie powyższych warunków. Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej. wniosek, kurator (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  podstawy - sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy zgłosić w sądzie właściwym (...)

 • Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  ma kurator dla osoby nieobecnej? Kuratora dla osoby nieobecnej ustanawia się dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  zgłoszenia się do jednostki Policji, właściwej terytorialnie dla miejsca jego przebywania w okresie korzystania z zezwolenia, w celu potwierdzenia miejsca pobytu.§ 2. Skazany (...)

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. Dokonuje on wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu powierza się zawodowemu kuratorowi sądowemu.§ 3. W sprawach (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  4, zawiera z podmiotem umowę. § 11. Podmioty, z którymi została zawarta umowa, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych (...)

 • Wniosek o wyznaczenie kuratora dla strony nieznanej z miejsca pobytu

  kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Wówczas pisma doręczane kuratorowi mają skutek prawny w stosunku do osoby, dla której kurator został (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (...)

 • Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  obowiązany jest wymeldować się. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego: w formie pisemnej na formularzu w (...)

 • Wykupienie udziałów nieobecnego współwłaściciela

  takiego kuratora jest nie tyle zarządzanie majątkiem osoby, co ochrona jej praw i ustalenie miejsca jej pobytu. Zadania kuratora powinien ustalić sąd, który go powołuje. Wątpliwe (...)

 • Kodeks karny

  , o którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).Art. 47a. (skreślony) Art. 48. Nawiązkę (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  niemożliwe, egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego. Niemożność zaspokojenia z majątku odrębnego skazanego stwierdza się w protokole.§ 2. Egzekucja z majątku wspólnego (...)

 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania

  przedstawiciel nie został już wyznaczony. Przepis ten jednak dotyczy osoby nieobecnej w miejscu zamieszkania, nie zaś osoby nieznanej z miejsca zamieszkania.Istotny dla (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  ustnie do protokołu. § 2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi; suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego; ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne; oliwki nadziewane (...)

 • Wymeldowanie się dłużnika

  postępowania nie jest znane i pomimo podjęcia właściwych starań nie można go ustalić, przewodniczący na wniosek osoby zainteresowanej może ustanowić kuratora dla osoby nieznanej (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia (...)

 • Kodeks cywilny

  wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane. Art. 153. § 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  prawo do ubiegania się o pozwolenie na oddalenie się z wyznaczonego miejsca (na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni, w miarę potrzeby, w asyście osoby najbliższej lub osoby (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jak rozpocząć windykację przez komornika

  Były mąż wyjechał za granicę. Ze mną ma dwójkę dzieci, z inną kobietą jedno. Moje dzieciaki mają przyznane po 400 zł alimetów. Ze względu (...)

 • mąż chce mi odebrac dziecko!!!!

  Zlozylam pozew o przyznanie wladzy rodzcielskiej.w tym momencie maz przetrzymuje dziecko[3-letnia coreczke]u siebie w domu,nie pozwalajac mi na swobodne (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane